Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -209,00-190,00-177,00-359,00251,00
Daň z príjmov -209,00-190,00-177,00-359,00251,00
Daň z príjmov v minulom roku -190,00-177,00-359,00251,00-284,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti -209,00-190,00-177,00-359,00251,00
EBIT v minulom roku -190,00-177,00-359,00251,00-284,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -209,00-190,00-177,00-359,00251,00
Efektívna daňová sadzba -0,2656-0,2969-0,41070,08301,05
Zisk pred zdanením 787,00640,00431,00-4 326238,00
Zmena EBIT 1,101,070,4930-1,43-0,8838
Účtovné závierky