Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -190,00-177,00-359,00251,000,0000
Daň z príjmov -190,00-177,00-359,00251,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku -177,00-359,00251,00-284,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -190,00-177,00-359,00251,000,0000
EBIT v minulom roku -177,00-359,00251,00-284,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -190,00-177,00-359,00251,000,0000
Efektívna daňová sadzba -0,2969-0,41070,08301,050,0000
Zisk pred zdanením 640,00431,00-4 326238,000,0000
Zmena EBIT 1,070,4930-1,43-0,88380,0000
Účtovné závierky