S.G.S.- EXPO, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 150 33692 722178 88267 53129 929
Bežná likvidita III. stupeň 0,67950,65580,75830,23440,2440
Časové rozlíšenie aktív 55 91737 59040 2402 0043 350
Časové rozlíšenie pasív 102 56081 25086 42523 45014 500
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 5,19-3,375,57-1,37-1,70
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,4864-2,260,8158-0,2199-0,6539
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -11,10-1,49-6,83-6,24-2,64
Celkové tržby 593 105509 493494 931368 3180,0000
Celkový dlh 52 50434 778108 30852 49924 832
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -31 012-6 496-85 0133 28816 024
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 31 0126 49685 013-3 288-16 024
Čistý cash flow 24 516-78 51788 301-11 523-16 024
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 21 791-3 944-4 118-6 6598 396
Čistý zisk 18 578-7 454-7 433-8 1957 346
Čistý zisk v minulom roku -7 454-7 433-8 19511 821-27 398
Cudzie zdroje 4 72823 30615 8518 4189 403
Daň z príjmov 2 8802 8801 9200,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8801 9200,00001 9890,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8802 8801 9200,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 10,7023,6016,5418,9717,02
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 10,7023,6015,7618,1114,99
Doba obratu aktív 94,5468,43132,3267,1822,96
Doba obratu pohľadávok 10,7023,6016,5418,9717,02
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000022,30
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 31,6925,6480,0652,1318,80
EBIT v minulom roku -3 944-4 118-6 65914 683-26 489
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 21 791-3 944-4 118-6 6598 396
EBITDA 42 99822 95437 98726 70918 410
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 42 99822 95437 98726 70918 410
Efektívna daňová sadzba 0,1342-0,6296-0,34830,00000,0000
Finančná páka -31,80-3,98-11,29-8,02-3,18
Finančné účty 31 0126 49685 013-3 288-16 024
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 59 75534 93836 68826 01617 128
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,33530,37470,60510,77590,8188
Krátkodobé pohľadávky 17 00931 98222 35619 06522 190
Krátkodobé záväzky 50 40134 739108 23452 39724 505
Krytie dlhovej služby 0,41790,28030,43261,071,18
Nákladové úroky 333,00630,001 3951 5361 050
Nákladové úroky v minulom roku 630,001 3951 536873,00909,00
Náklady na predaný tovar 473 529428 751410 858298 508401 052
Neobežný majetok 46 39816 65431 27349 75020 413
Obežný majetok 48 02138 478107 36915 7776 166
Obrat aktív 3,865,332,765,4315,90
Obrat neobežného majetku 12,5129,7015,787,3723,31
Obrat obežného majetku 12,0912,854,6023,2577,17
Odpisy 26 47629 24036 95432 2787 565
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 13 23814 62018 47716 1397 565
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 13 23814 62018 47716 1390,0000
Osobné náklady 67 12557 72058 38652 6310,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 6431 3501 299693,001 282
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 1371 78169 2663 4820,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 45 05421 78629 52124 08314 911
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -3,930,31980,46890,9735-0,7812
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,4561-0,3438-0,0445-0,15110,5442
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -8,300,16950,26100,8007-0,9251
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,20630,07010,4752-0,0487-0,5354
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,62790,87700,70700,76960,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,591,141,411,300,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,140,75690,86620,80549,88
Pohľadávky z obchodného styku 17 00931 98221 30718 20019 537
Pohotová likvidita II. stupeň 0,67950,65580,75830,23440,2440
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,1929-0,29680,1795-0,7305-0,5868
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 73,62-124,6363,30-7,50-15,26
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,34920,37510,60550,77740,8297
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -11,10-1,49-6,83-6,24-2,64
Pridaná hodnota 106 91165 81682 58268 38674 765
Primárna platobná neschopnosť 0,06680,05573,250,19130,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -3,930,31980,46890,9735-0,7812
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,221,522,851,971,35
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,221,522,851,971,35
Služby 455 704410 782394 533280 602387 240
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 150 33692 722178 88267 53129 929
Spotreba materiálu… 17 82517 96916 32517 90613 812
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 589 640501 234493 440366 894475 817
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 9 2006 6670,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 580 440494 567493 440366 894475 817
Účtovný cash flow 24 516-78 51788 301-11 523-16 024
Úrokové krytie 65,44-6,26-2,95-4,348,00
Vlastné imanie -4 728-23 306-15 851-8 418-9 403
Všetky záväzky 52 50434 778108 30852 49924 832
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,000081 2500,00000,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 102 5600,000086 42523 45014 500
Výsledok hospodárenia 25 722381,001 033-5 56910 845
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 25 722381,001 033-5 56910 845
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 18 578-7 454-7 433-8 1957 346
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -7 454-7 433-8 19511 821-27 398
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 21 458-4 574-5 513-8 1957 346
Záväzky 52 50434 778108 30852 49924 832
Záväzky z obchodného styku 1 1371 78169 2663 4820,0000
Zisk pred zdanením 21 458-4 574-5 513-8 1957 346
Zmena EBIT -5,530,95770,6184-0,4535-0,3170