FORMULA-SLOVAKIA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 203 001196 141176 902184 300149 435
Bežná likvidita III. stupeň 7,648,927,949,475,29
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000545,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3757-0,4541-0,3135-0,4321-0,9219
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,145,553,626,015,70
Celkové tržby 257 261255 150244 929237 4100,0000
Celkový dlh 30 03932 17230 65426 04839 048
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -64 975-74 456-45 845-68 379-92 017
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 64 97574 45645 84568 379101 767
Čistý cash flow 64 97574 45645 84568 379101 767
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 11 25921 359-11 52426 82640 568
Čistý zisk 8 99317 721-12 00419 39740 568
Čistý zisk v minulom roku 17 721-12 00419 39728 46815 731
Cudzie zdroje -172 962-163 969-146 248-158 252-110 387
Daň z príjmov 2 2663 638480,007 4290,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 638480,007 4298 2350,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 2663 638480,007 4290,0000
Dlhodobé pohľadávky 76 37876 37876 37874 8800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 72,3863,5778,1257,0458,75
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 54,8548,3751,0935,4144,10
Doba obratu aktív 295,36293,32272,61292,59218,88
Doba obratu pohľadávok 183,51177,79195,81175,9158,75
Doba obratu zásob 866,34382,66487,85446,41425,67
Doba splácania záväzkov 2 6081 8381 5501 52349,62
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 22,8520,0819,5218,0526,13
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 995,86153,34178,03162,150,0000
EBIT v minulom roku 21 359-11 52426 82636 70315 731
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 11 25921 359-11 52426 82640 568
EBITDA 10 38717 144-13 54225 44158 672
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 10 38717 144-13 54225 44158 672
Finančná páka 1,171,201,211,161,35
Finančné účty 64 97574 45645 84568 379101 767
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8520-0,8360-0,8267-0,8587-0,7387
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,85200,83600,82670,85870,7387
Hrubá marža 0,55070,59230,48640,57530,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 11 61222 351-11 09227 39858 427
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,00009 750
Krátkodobé pohľadávky 49 74942 51250 69235 92740 108
Krátkodobé záväzky 15 70713 42712 66411 37217 839
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 5 9971 1201 4551 2110,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,00001 767
Náklady na predaný tovar 109 18592 937117 72493 334131 220
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 1982 6662 9832 7263 008
Neobežný majetok 6 6820,00000,00001 7803 507
Obežný majetok 196 319196 141176 902182 520145 383
Obrat aktív 1,241,241,341,251,67
Obrat neobežného majetku 37,540,00000,0000129,1671,06
Obrat obežného majetku 1,281,241,341,261,71
Obrat zásob 0,42130,95380,74820,81760,8575
Odpisy 920,000,00000,0000148,004 806
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 920,000,00000,0000148,004 806
Osobné náklady 125 068135 915127 600109 9740,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 219,00219,00248,00239,00245,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 91317 721-12 00419 54545 374
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,32010,37960,25920,37100,6810
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,88270,89931,070,80520,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 64,4656,6939,9450,100,8991
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,131,110,93371,240,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,121,110,93371,2424,55
Pohľadávky z obchodného styku 37 70232 34733 15422 30330 108
Pohotová likvidita II. stupeň 7,308,717,629,175,16
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,66-2,20-3,19-2,31-1,08
Pridaná hodnota 141 682151 136119 136136 577117 977
Rýchla likvidita I. stupeň 4,145,553,626,013,69
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,891,88-2,261,020,6655
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,891,88-2,261,020,6655
Služby 80 76268 67082 42067 29398 908
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 203 001196 141176 902184 300149 435
Spotreba materiálu… 26 22521 60132 32123 31529 304
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,00009 750
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 251 589246 786238 209231 009249 197
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 722,002 7131 3491 0980,0000
Tržby z predaja tovaru 3 0063 6134 0653 6913 976
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 247 861240 460232 795226 220245 221
Účtovný cash flow 64 97574 45645 84568 379101 767
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,00009 750
Vlastné imanie 172 962163 969146 248158 252110 387
Všetky záväzky 30 03932 17230 65426 04839 048
Výsledok hospodárenia 9 62019 720-13 13425 56653 315
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 62019 720-13 13425 56653 315
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 99317 721-12 00419 39740 568
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 17 721-12 00419 39728 46815 731
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 11 25921 359-11 52426 82653 071
Zásoby 5 2172 7953 9873 3343 508
Záväzky 30 03932 17230 65426 04839 048
Záväzky z obchodného styku 5 9971 1201 4551 2110,0000
Zisk pred zdanením 11 25921 359-11 52426 82653 071
Zmena EBIT 0,5271-1,85-0,42960,73092,58
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 569,00137,00941,00825,00551,00