I.V.A.C., s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 56 40157 78782 06597 25792 960
Bežná likvidita III. stupeň 2,161,631,290,93570,6004
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0822-0,3477-0,0361-0,3713-1,58
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,86391,463,455,4016,18
Celkové tržby 78 67893 450170 478114 081112 068
Celkový dlh 26 14234 33763 63482 05887 550
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 486-8 154-666,00-5 644-8 551
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 4868 154666,005 6448 551
Čistý cash flow 2 4868 154666,005 6448 551
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 3078 2427 27612 03914 189
Čistý zisk 6 8085 0193 2329 78812 627
Čistý zisk v minulom roku 5 0193 2329 78812 62711 842
Cudzie zdroje -30 259-23 450-18 431-15 199-5 410
Daň z príjmov 499,003 2234 0442 2511 562
Daň z príjmov v minulom roku 3 2234 0442 2511 5624 168
Daň z príjmov z bežnej činnosti 499,003 2234 0442 2511 562
Dlhodobé pohľadávky 0,00001 9290,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 98,8352,73101,57118,1635,68
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 98,0250,3544,7984,0535,68
Doba obratu aktív 282,78225,71176,61311,17310,86
Doba obratu pohľadávok 98,8360,27101,57118,1635,68
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00002 0400,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00004 8940,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 131,07134,11136,95262,54292,77
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,0000112,600,0000
EBIT v minulom roku 8 2427 27612 03914 18916 010
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 3078 2427 27612 03914 189
EBITDA 7 4908 36527 00232 03738 032
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 4908 36527 00232 03738 032
Efektívna daňová sadzba 0,06830,39100,55580,18700,1101
Finančná páka 1,862,464,456,4017,18
Finančné účty 2 4868 154666,005 6448 551
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5365-0,4058-0,2246-0,1563-0,0582
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,53650,40580,22460,15630,0582
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 3778 24228 58731 95638 355
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,46350,59420,77540,84370,9418
Krátkodobé pohľadávky 19 71213 50147 19636 93210 671
Krátkodobé záväzky 26 14234 33763 63482 05887 550
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 1558 3101 9111 8881 888
Náklady na predaný tovar 70 00783 475140 89280 19871 393
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00006 1200,0000
Neobežný majetok 0,00000,00000,000020 47840 395
Obežný majetok 56 40157 78782 06576 77952 565
Obrat aktív 1,291,622,071,171,17
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00005,572,70
Obrat obežného majetku 1,291,622,071,492,08
Odpisy 0,00000,00005 86519 91721 091
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00005 86519 91721 091
Ostatné náklady na finančnú činnosť 113,00123,0081,0081,0077,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 8085 0199 09729 70533 718
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,22500,21400,17540,64402,33
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,24150,35150,39480,79212,62
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00005,540,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00004,891,701,79
Pohľadávky z obchodného styku 19 55112 89120 81126 27110 671
Pohotová likvidita II. stupeň 0,84910,63070,75210,51890,2196
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -12,17-2,88-27,67-2,69-0,6327
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,46350,59420,77540,84370,9418
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,86391,463,455,4016,18
Pridaná hodnota 2 7939 97528 70833 88337 757
Primárna platobná neschopnosť 0,11020,64460,09180,07190,1769
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,22500,21400,17540,64402,33
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,494,102,362,562,30
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,494,102,362,562,30
Služby 66 40079 641137 96571 18766 863
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 56 40157 78782 06597 25792 960
Spotreba materiálu… 3 6073 8342 9272 8914 530
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 72 80093 450170 433114 081109 350
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000833,000,0000200,00
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00006 9810,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 72 80093 450169 600107 100109 150
Účtovný cash flow 2 4868 154666,005 6448 551
Vlastné imanie 30 25923 45018 43115 1995 410
Všetky záväzky 26 14234 33763 63482 05887 550
Výsledok hospodárenia 7 4908 3657 35712 12014 265
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 4908 3657 35712 12014 265
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 8085 0193 2329 78812 627
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 0193 2329 78812 62711 842
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 3078 2427 27612 03914 189
Zásoby 34 20334 20334 20334 20333 343
Záväzky 26 14234 33763 63482 05887 550
Záväzky z obchodného styku 2 1558 3101 9111 8881 888
Zisk pred zdanením 7 3078 2427 27612 03914 189
Zmena EBIT 0,88661,130,60440,84850,8863
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000014 6130,00002 876