I.V.A.C., s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 57 78782 06597 25792 9603 232 629
Bežná likvidita III. stupeň 1,631,290,93570,600421,58
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000837,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3477-0,0361-0,3713-1,58-0,0026
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,463,455,4016,180,0479
Celkové tržby 93 450170 478114 081112 0680,0000
Celkový dlh 34 33763 63482 05887 550147 841
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 154-666,00-5 644-8 551-8 060
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 154666,005 6448 5518 060
Čistý cash flow 8 154666,005 6448 5518 060
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 2427 27612 03914 189-5 218
Čistý zisk 5 0193 2329 78812 627-5 218
Čistý zisk v minulom roku 3 2329 78812 62711 842-2 045
Cudzie zdroje -23 450-18 431-15 199-5 410-3 084 788
Daň z príjmov 3 2234 0442 2511 5620,0000
Daň z príjmov v minulom roku 4 0442 2511 5624 1680,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 2234 0442 2511 5620,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 9290,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 52,73101,57118,1635,683 267
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 50,3544,7984,0535,683 267
Doba obratu aktív 225,71176,61311,17310,863 319
Doba obratu pohľadávok 60,27101,57118,1635,683 267
Doba obratu zásob 0,00000,00002 0400,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00004 8940,0000165,69
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 134,11136,95262,54292,77151,80
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,0000112,600,00000,0000
EBIT v minulom roku 7 27612 03914 18916 010-2 045
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 2427 27612 03914 189-5 218
EBITDA 8 36527 00232 03738 0321 304
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 8 36527 00232 03738 0321 304
Efektívna daňová sadzba 0,39100,55580,18700,11010,0000
Finančná páka 2,464,456,4017,181,05
Finančné účty 8 154666,005 6448 5518 060
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4058-0,2246-0,1563-0,0582-0,9543
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,40580,22460,15630,05820,9543
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 24228 58731 95638 3551 231
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,59420,77540,84370,94180,0457
Krátkodobé pohľadávky 13 50147 19636 93210 6713 181 945
Krátkodobé záväzky 34 33763 63482 05887 550147 841
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 8 3101 9111 8881 8880,0000
Náklady na predaný tovar 83 475140 89280 19871 393325 688
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00006 1200,00000,0000
Neobežný majetok 0,00000,000020 47840 39541 787
Obežný majetok 57 78782 06576 77952 5653 190 005
Obrat aktív 1,622,071,171,170,1100
Obrat neobežného majetku 0,00000,00005,572,708,51
Obrat obežného majetku 1,622,071,492,080,1114
Odpisy 0,00005 86519 91721 0916 453
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00005 86519 91721 0916 453
Ostatné náklady na finančnú činnosť 123,0081,0081,0077,0073,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 0199 09729 70533 7181 235
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,21400,17540,64402,33-0,0017
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,35150,39480,79212,62-0,0017
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00005,540,00000,0915
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00004,891,701,794,62
Pohľadávky z obchodného styku 12 89120 81126 27110 6713 181 945
Pohotová likvidita II. stupeň 0,63070,75210,51890,219621,58
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,88-27,67-2,69-0,6327-382,73
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,59420,77540,84370,94180,0457
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,463,455,4016,180,0479
Pridaná hodnota 9 97528 70833 88337 75729 802
Primárna platobná neschopnosť 0,64460,09180,07190,17690,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,21400,17540,64402,33-0,0017
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,102,362,562,30113,38
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,102,362,562,30113,38
Služby 79 641137 96571 18766 863323 262
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 57 78782 06597 25792 9603 232 629
Spotreba materiálu… 3 8342 9272 8914 5302 426
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 93 450170 433114 081109 350355 490
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000833,000,0000200,000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00006 9810,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 93 450169 600107 100109 150355 490
Účtovný cash flow 8 154666,005 6448 5518 060
Vlastné imanie 23 45018 43115 1995 4103 084 788
Všetky záväzky 34 33763 63482 05887 550147 841
Výsledok hospodárenia 8 3657 35712 12014 265-5 149
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 3657 35712 12014 265-5 149
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 0193 2329 78812 627-5 218
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 2329 78812 62711 842-2 045
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 2427 27612 03914 189-5 218
Zásoby 34 20334 20334 20333 3430,0000
Záväzky 34 33763 63482 05887 550147 841
Záväzky z obchodného styku 8 3101 9111 8881 8880,0000
Zisk pred zdanením 8 2427 27612 03914 189-5 218
Zmena EBIT 1,130,60440,84850,88632,55
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000014 6130,00002 8760,0000