WORKNET s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 551 088680 471700 677847 097878 933
Bežná likvidita III. stupeň 1,221,132,001,321,72
Časové rozlíšenie aktív 2 8942 4672 1812 1372 033
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,302,160,1853-0,4182-1,19
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3183-0,3243-0,17720,13200,8820
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,377,031,143,321,40
Celkové tržby 803 009984 9521 899 7951 637 2570,0000
Celkový dlh 448 474595 680372 654650 992512 864
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -324 652-190 956-373 914-434 688-435 360
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 324 652190 956373 914434 688435 360
Čistý cash flow 133 696-182 958-60 77482 008435 360
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 111 49189 096401 913232 745351 458
Čistý zisk 88 00370 180313 412181 494351 458
Čistý zisk v minulom roku 70 180313 412181 494207 60154 558
Cudzie zdroje -102 614-84 791-328 023-196 105-366 069
Daň z príjmov 23 48818 91688 50151 2510,0000
Daň z príjmov v minulom roku 18 91688 50151 25159 6790,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 23 48818 91688 50151 2510,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 84,95165,6959,7686,1877,01
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 82,34137,3958,5384,3077,01
Doba obratu aktív 250,75253,51134,62189,10164,19
Doba obratu pohľadávok 84,95165,6959,7686,1877,01
Doba splácania záväzkov 28 63922 77815 23395 897140,33
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 191,11210,1765,90138,6592,21
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 8045 2703 43315 0380,0000
EBIT v minulom roku 89 096401 913232 745267 28054 558
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 111 49189 096401 913232 745351 458
EBITDA 148 851115 585426 545253 382471 295
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 148 851115 585426 545253 382471 295
Finančná páka 5,378,032,144,322,40
Finančné účty 324 652190 956373 914434 688435 360
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 144 801120 520423 181254 185468 154
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,76220,82900,48950,73320,5616
Krátkodobé pohľadávky 186 711444 758311 026386 068412 244
Krátkodobé záväzky 420 015564 138343 013621 098493 599
Náklady na predaný tovar 461 667670 4001 269 2191 160 2771 283 858
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 3539 0408 2192 364737,00
Neobežný majetok 36 83142 29013 55624 20429 296
Obežný majetok 511 363635 714684 940820 756847 604
Obrat aktív 1,461,442,711,932,22
Obrat neobežného majetku 21,7823,17140,1467,5566,69
Obrat obežného majetku 1,571,542,771,992,31
Odpisy 33 28626 93021 29619 45411 752
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 16 64313 46510 6489 72711 752
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 16 64313 46510 6489 7270,0000
Osobné náklady 206 900204 623219 687220 9960,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 0504 0653 3643 5313 141
Ostatné záväzky z obchodného styku 26 453130 51277 30597 3970,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 121 28997 110334 708200 948363 210
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,85760,82770,95550,92550,9601
Podiel EBIT k aktívam 0,20230,13090,57360,27480,3999
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,20230,13090,57360,27480,3999
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,85060,76591,121,030,9121
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,58910,28060,53360,51320,4953
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,60760,66150,34840,46550,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 63,6134,2276,72200,830,5219
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,651,512,872,150,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,421,342,621,9757,01
Pohľadávky z obchodného styku 180 959368 788304 665377 632412 239
Pohotová likvidita II. stupeň 1,221,132,001,321,72
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,76750,46345,40-2,39-0,8408
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,81380,87540,53180,76850,5835
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,377,031,143,321,40
Pridaná hodnota 340 518309 334630 576474 769669 995
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,85760,82770,95550,92550,9601
Rýchla likvidita I. stupeň 0,77300,33851,090,69990,8820
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,015,150,87372,571,09
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,015,150,87372,571,09
Služby 318 864517 327478 895897 446656 174
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 551 088680 471700 677847 097878 933
Spotreba materiálu… 137 450144 033782 105260 467626 947
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 802 185984 2341 899 7951 637 2131 953 853
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00004 5000,00002 1670,0000
Tržby z predaja tovaru 5 3539 3398 2192 364745,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 796 832970 3951 891 5761 632 6821 953 108
Účtovný cash flow 133 696-182 958-60 77482 008435 360
Vlastné imanie 102 61484 791328 023196 105366 069
Všetky záväzky 448 474595 680372 654650 992512 864
Výsledok hospodárenia 115 56593 155405 249236 095459 543
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 115 56593 155405 249236 095459 543
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 88 00370 180313 412181 494351 458
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 70 180313 412181 494207 60154 558
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 111 49189 096401 913232 745456 473
Záväzky 448 474595 680372 654650 992512 864
Záväzky z obchodného styku 26 453130 51277 30597 3970,0000
Zisk pred zdanením 111 49189 096401 913232 745456 473
Zmena EBIT 1,250,22171,730,87086,44