KALITOM, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 6 2866 8507 5778 56910 636
Bežná likvidita III. stupeň 1,961,861,992,250,1735
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,96-2,09-1,94-1,690,1999
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,881,791,932,120,1652
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,041,171,010,7995-1,21
Celkový dlh 3 2073 6883 8073 80761 287
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 040-6 604-7 331-8 059-10 126
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 0406 6047 3318 05910 126
Čistý cash flow 6 0406 6047 3318 05910 126
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -84,00-128,00-512,00-1 530-4 904
Čistý zisk -84,00-608,00-992,00-2 010-4 904
Čistý zisk v minulom roku -608,00-992,00-2 010-1 006-69,00
Cudzie zdroje -3 079-3 162-3 770-4 76250 651
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000149 132
EBIT v minulom roku -128,00-512,00-1 530-526,00-69,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -84,00-128,00-512,00-1 530-4 904
EBITDA 0,0000-44,00-428,00-1 451-4 832
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-44,00-428,00-1 451-4 832
Efektívna daňová sadzba 0,0000-3,75-0,9375-0,31370,0000
Finančná páka 2,042,172,011,80-0,2100
Finančné účty 6 0406 6047 3318 05910 126
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4898-0,4616-0,4976-0,55574,76
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,48980,46160,49760,5557-4,76
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -84,00-128,00-512,00-1 531-4 906
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,51020,53840,50240,44435,76
Krátkodobé pohľadávky 246,00246,00246,00510,00510,00
Krátkodobé záväzky 3 2073 6883 8073 80761 287
Náklady na predaný tovar 0,000044,00164,001 451150,00
Obežný majetok 6 2866 8507 5778 56910 636
Ostatné náklady na finančnú činnosť 84,0084,0084,0080,0074,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -84,00-608,00-992,00-2 010-4 904
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,96090,96410,96750,94050,9521
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-1,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,0000264,00264,00
Pohotová likvidita II. stupeň 1,961,861,992,250,1735
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,5098-0,4788-0,5143-0,59095,00
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,51020,53840,50240,44435,76
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,041,171,010,7995-1,21
Pridaná hodnota 0,0000-44,00-164,00-1 451-150,00
Rýchla likvidita I. stupeň 1,881,791,932,120,1652
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-83,82-8,89-2,62-12,68
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-83,82-8,89-2,62-12,68
Služby 0,000044,00164,00164,00150,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 2866 8507 5778 56910 636
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00001 2870,0000
Účtovný cash flow 6 0406 6047 3318 05910 126
Vlastné imanie 3 0793 1623 7704 762-50 651
Všetky záväzky 3 2073 6883 8073 80761 287
Výsledok hospodárenia 0,0000-44,00-428,00-1 451-4 832
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-44,00-428,00-1 451-4 832
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -84,00-608,00-992,00-2 010-4 904
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -608,00-992,00-2 010-1 006-69,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -84,00-128,00-512,00-1 530-4 904
Záväzky 3 2073 6883 8073 80761 287
Zisk pred zdanením -84,00-128,00-512,00-1 530-4 904
Zmena EBIT 0,65630,25000,33462,9171,07