1. MP štúdio, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152012
Aktíva 26 86122 79830 28929 3890,0000
Bežná likvidita III. stupeň 15,7234,655,694,930,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,06-1,02-1,20-1,250,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 15,6034,285,644,930,0000
Celkové tržby 13 4447 68311 43628 4230,0000
Celkový dlh 1 709658,005 3245 9570,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -26 662-22 557-30 048-29 3890,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,2612-0,36770,13410,63590,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 26 66222 55730 04829 3890,0000
Čistý cash flow 26 66222 55730 04829 3890,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 385-2 3432 01322 9190,0000
Čistý zisk 3 511-2 8251 53318 0750,0000
Čistý zisk v minulom roku -2 8251 53318 0754 2160,0000
Cudzie zdroje -25 152-22 140-24 965-23 4320,0000
Daň z príjmov 874,00480,00480,004 8440,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,004 844946,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 874,00480,00480,004 8440,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 5,4811,457,690,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 4,1311,457,690,00000,0000
Doba obratu aktív 740,001 083966,73377,410,0000
Doba obratu pohľadávok 5,4811,457,690,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 47,0831,26169,9276,500,0000
EBIT v minulom roku -2 3432 01322 9195 7610,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 385-2 3432 01322 9190,0000
EBITDA 4 577-2 1412 13923 0050,0000
EBITDA marža 0,3404-0,27870,18700,80940,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 577-2 1412 13923 0050,0000
Finančná páka 1,071,031,211,250,0000
Finančné účty 26 66222 55730 04829 3890,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9364-0,9711-0,8242-0,79730,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,93640,97110,82420,79730,0000
Hrubá marža 0,4309-0,22320,20430,80940,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 385-2 3432 01322 9180,0000
Krátkodobé pohľadávky 199,00241,00241,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 1 709658,005 3245 9570,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,0000168,000,0000
Krytie dlhovej služby 0,0000-1 0710,00000,00000,0000
Nákladové úroky 0,00002,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 2,000,00000,0000599,000,0000
Náklady na predaný tovar 7 4569 3989 1005 4180,0000
Obežný majetok 26 86122 79830 28929 3890,0000
Obrat aktív 0,49320,33700,37760,96710,0000
Obrat obežného majetku 0,49320,33700,37760,96710,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 192,00202,00126,0087,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 511-2 8251 53318 0750,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,1396-0,12760,06140,77140,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,1632-0,10280,06650,77990,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,1632-0,10280,06650,77990,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,1743-0,10580,08060,97810,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,99260,98940,99201,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,982,942,631,030,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,012,942,631,030,0000
Pohľadávky z obchodného styku 150,00241,00241,000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 15,7234,655,694,930,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9434-0,9815-0,8308-0,79730,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,000011 2790,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 5 793-1 7152 33623 0050,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,1307-0,12390,05060,61500,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,1396-0,12760,06140,77140,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 15,6034,285,644,930,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,3734-0,30732,490,25890,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,3734-0,30732,490,25890,0000
Služby 5 8016 5167 5445 4180,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 26 86122 79830 28929 3890,0000
Spotreba materiálu… 1 6552 8821 5560,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 13 2497 68311 43628 4230,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 13 2497 68311 43628 4230,0000
Účtovný cash flow 26 66222 55730 04829 3890,0000
Úrokové krytie 0,0000-1 1720,00000,00000,0000
Vlastné imanie 25 15222 14024 96523 4320,0000
Všetky záväzky 1 709658,005 3245 9570,0000
Výsledok hospodárenia 4 577-2 1412 13923 0050,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 577-2 1412 13923 0050,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 511-2 8251 53318 0750,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 8251 53318 0754 2160,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 385-2 3452 01322 9190,0000
Záväzky 1 709658,005 3245 9570,0000
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,0000168,000,0000
Zisk pred zdanením 4 385-2 3452 01322 9190,0000
Zmena EBIT -1,87-1,160,08783,980,0000