SARPO, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 438 360470 287762 910650 472704 116
Aktivácia 0,00000,00000,00000,000029 615
Bežná likvidita III. stupeň 1,643,766,476,124,89
Časové rozlíšenie aktív 383,00730,001 2003 2662 236
Časové rozlíšenie pasív 0,00002,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,03710,7058-0,2622-0,2511-0,3313
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1536-6,112,562,602,61
Celkové tržby 67 08467 266735 642399 9560,0000
Celkový dlh 85 63549 58472 97365 360102 715
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -123 899-136 986-433 919-253 022-199 235
Čistá hodnota zákazky 0,00000,00000,00000,000036 172
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,1244-0,56700,14250,02220,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 123 899136 986433 919253 022199 235
Čistý cash flow -13 087-296 933180 897146 930199 235
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -8 337-37 168128 86211 749-631,00
Čistý zisk -8 347-38 138104 8258 868-631,00
Čistý zisk v minulom roku -38 138104 8258 868-40 51622 807
Cudzie zdroje -352 725-420 701-689 937-585 112-601 401
Daň z príjmov 10,00970,0024 0372 8810,0000
Daň z príjmov v minulom roku 970,0024 0372 881960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 10,00970,0024 0372 8810,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 101,38293,0111,9582,53148,47
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 58,37130,7610,9956,7088,05
Doba obratu aktív 2 9053 052392,69602,24656,15
Doba obratu pohľadávok 101,38293,0111,9582,53148,47
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000105,40
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 564,63315,3636,4452,3971,27
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000049,85
EBIT v minulom roku -37 168128 86211 749-39 55622 807
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -8 337-37 168128 86211 749-631,00
EBITDA 22 669-3 326136 85335 03739 868
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 22 669-3 326136 85335 03739 868
Finančná páka 1,241,121,111,111,17
Finančné účty 123 899136 986433 919253 022199 235
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8046-0,8946-0,9043-0,8995-0,8541
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,80460,89460,90430,89950,8541
Hrubá marža 0,52080,56360,35260,41140,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 46 153-2 464186 11746 36739 768
Krátkodobé pohľadávky 15 29945 14623 22689 137159 328
Krátkodobé záväzky 85 20548 58970 80156 58776 476
Krytie dlhovej služby 0,0000-1 6630,00000,00000,0000
Materiál 0,00000,00000,00001 07813 174
Náklady na predaný tovar 20 14518 328449 714229 700235 220
Neobežný majetok 278 730287 425304 565303 969330 089
Obežný majetok 159 247182 132457 145343 237371 791
Obrat aktív 0,12570,11960,92950,60610,5563
Obrat neobežného majetku 0,19760,19572,331,301,19
Obrat obežného majetku 0,34590,30881,551,151,05
Odpisy 34 17234 28032 51625 80824 107
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 17 08617 14016 25812 90424 107
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 17 08617 14016 25812 9040,0000
Osobné náklady 21 50250 275126 702129 9830,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 92,00138,0070,0072,00100,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 1593 91716 11420 3520,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 25 825-3 858137 34134 67623 476
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,28260,29130,56880,38900,2830
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,61551,330,48840,79000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,1951-4,410,24590,36740,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,5908
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,620,75412,051,270,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,62750,44831,631,066,49
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,2376-5,280,25510,37270,5087
Pohľadávky z obchodného styku 8 80920 14721 35961 23794 485
Pohotová likvidita II. stupeň 1,643,766,476,104,72
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 26,951,42-3,81-3,98-3,02
Pridaná hodnota 34 93537 910259 403164 534156 463
Primárna platobná neschopnosť 0,24510,19440,75440,33230,3828
Rýchla likvidita I. stupeň 1,452,826,134,472,61
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,78-14,910,53321,872,58
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,78-14,910,53321,872,58
Služby 15 65911 502396 231102 69095 640
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 438 360470 287762 910650 472704 116
Spotreba materiálu… 4 4866 82653 483127 010169 195
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 66 86856 738733 784399 935486 683
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,000095 000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 11 788500,0024 6675 7010,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 55 08056 238709 117394 234391 683
Účtovný cash flow -13 087-296 933180 897146 930199 235
Vlastné imanie 352 725420 701689 937585 112601 401
Všetky záväzky 85 63549 58472 97365 360102 715
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00002,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -8 340-37 106128 63410 9302 788
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -8 340-37 106128 63410 9302 788
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 347-38 138104 8258 868-631,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -38 138104 8258 868-40 51622 807
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -8 337-37 168128 86211 7493 738
Zásoby 0,00000,00000,00001 07813 228
Záväzky 85 63549 58472 97365 360102 715
Záväzky z obchodného styku 2 1593 91716 11420 35236 172
Zisk pred zdanením -8 337-37 168128 86211 7493 738
Zmena EBIT 0,2243-0,288410,97-0,2970-0,0277
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 8 6250,0000370,004 00012 973