S.V.S. PARTNERS, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 139 319189 791274 202643 5260,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,04540,20650,30070,61390,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,000050,002 1290,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,000017 21619 1300,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00070,1915-0,66712,480,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00050,0918-0,29040,52220,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,34-2,09-2,30-4,800,0000
Celkové tržby 20 562149 80641 7400,00000,0000
Celkový dlh 550 095364 025455 065788 5810,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -270,00-33 361-93 630-407 5070,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -11,990,1592-0,64410,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 270,0033 36193 630407 5070,0000
Čistý cash flow 270,0033 361-132 145407 5070,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -245 66324 805-25 924-12 0020,0000
Čistý zisk -246 54323 845-26 884-12 0020,0000
Čistý zisk v minulom roku 23 845-26 884-7 010-17 4190,0000
Cudzie zdroje 410 776174 234198 079164 1850,0000
Daň z príjmov 880,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 880,00960,00960,000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,000011,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 760,942 160482,02304,260,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 116,23394,1595,57175,990,0000
Doba obratu aktív 3 8667 3852 8532 4320,0000
Doba obratu pohľadávok 760,942 160482,02304,300,0000
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00004 3930,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00003 5270,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 15 26014 1414 7352 9490,0000
EBIT v minulom roku 24 805-25 924-6 050-17 4190,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -245 66324 805-25 924-12 0020,0000
EBITDA -247 004-82 297-25 087-13 1850,0000
EBITDA marža -12,01-0,5494-0,60100,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -247 004-82 297-25 087-13 1850,0000
Finančná páka -0,3392-1,09-1,38-3,920,0000
Finančné účty 270,0033 36193 630407 5070,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 2,950,91800,72240,25510,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -2,95-0,9180-0,7224-0,25510,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -247 547161 148-25 688-14 0340,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 3,951,911,661,210,0000
Krátkodobé pohľadávky 27 41955 50346 32480 5220,0000
Krátkodobé záväzky 549 845363 414455 065780 3550,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 98 08415 5820,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000-1,46-0,68920,0000
Náklady na predaný tovar 12 73583 64229 24280 7500,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,000056,000,0000
Neobežný majetok 114 337114 736132 189152 6830,0000
Obežný majetok 24 98275 055141 963488 7140,0000
Obrat neobežného majetku 0,11500,08180,26540,63270,0000
Obrat obežného majetku 0,52650,12500,24710,19770,0000
Odpisy 0,0000638,002 5521 2760,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,0000638,001 2761 2760,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00001 2760,00000,0000
Osobné náklady 6 72615 05623 1650,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 543,00555,00601,00849,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,000012 9050,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -246 54324 483-24 332-10 7260,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,6002-0,13690,13570,07310,0000
Podiel EBIT k aktívam -1,760,1307-0,0945-0,01870,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -1,760,1307-0,1009-0,01920,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,5984-0,14290,13090,07700,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00190,17580,34150,63320,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 16,13-0,20273,970,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,01310,2227-3,170,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0620-4,930,25190,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0620-4,730,226912,420,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,02053,56-3,774,220,0000
Pohľadávky z obchodného styku 4 18810 1299 18546 5750,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,05040,24450,29640,61310,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1 5215,22-1,500,40290,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 3,951,921,661,230,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,34-2,09-2,30-4,800,0000
Pridaná hodnota 417,00-74 2625 83615 8460,0000
Primárna platobná neschopnosť 23,421,541,410,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -1,770,1256-0,0980-0,01870,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,6002-0,13690,13570,07310,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00050,09180,19830,50970,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,23-4,42-18,14-59,810,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,23-4,42-18,14-59,810,0000
Služby 12 21882 74628 38077 1870,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 139 319189 791274 202643 5260,0000
Spotreba materiálu… 517,00896,00862,003 5070,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 13 152131 38035 07896 5960,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000122 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,000030,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 13 1529 38035 07896 5660,0000
Účtovný cash flow 270,0033 361-132 145407 5070,0000
Vlastné imanie -410 776-174 234-198 079-164 1850,0000
Všetky záväzky 550 095364 025455 065788 5810,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,000017 21619 1300,0000
Výsledok hospodárenia -247 00423 124-27 639-14 4610,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -247 00423 124-27 639-14 4610,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -246 54323 845-26 884-12 0020,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 23 845-26 884-7 010-17 4190,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -245 66324 805-25 924-12 0020,0000
Zásoby -2 707-13 8092 009674,000,0000
Záväzky 550 095364 025455 065788 5810,0000
Záväzky z obchodného styku 98 08415 58212 9050,00000,0000
Zisk pred zdanením -245 66324 805-25 924-12 0020,0000
Zmena EBIT -9,90-0,95684,280,68900,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000015 9410,00000,00000,0000