MERLION, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2018201720162015
Aktíva 21 83116 97416 32613 726
Bežná likvidita III. stupeň 9,3535,819,825,15
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4939-0,8815-1,08-1,17
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,139,269,504,85
Celkové tržby 9 6755 08111 9538 396
Celkový dlh 2 334474,001 6622 666
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 630-15 642-15 795-12 926
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 63014 54515 79512 926
Čistý cash flow 9 63014 54515 79512 926
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 8862 4284 7014 961
Čistý zisk 2 9961 8373 6044 096
Čistý zisk v minulom roku 1 8373 6044 096325,00
Cudzie zdroje -19 497-16 500-14 664-11 060
Daň z príjmov 890,00591,001 097865,00
Daň z príjmov v minulom roku 591,001 097865,0091,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 890,00591,001 097865,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 460,30174,4916,2134,78
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 21,6265,167,0534,78
Doba obratu aktív 823,601 219498,54596,71
Doba obratu pohľadávok 460,30174,4916,2134,78
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 88,05112,8550,75115,90
EBIT v minulom roku 2 4284 7014 961416,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 8862 4284 7014 961
EBITDA 3 9972 5174 7295 211
EBITDA marža 0,41310,49540,39560,6207
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 9972 5174 7295 211
Finančná páka 1,121,031,111,24
Finančné účty 9 63014 54515 79512 926
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8931-0,9721-0,8982-0,8058
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,89310,97210,89820,8058
Hrubá marža 0,42530,54750,45130,6339
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 8862 4284 7014 959
Krátkodobé finančné výpomoci 0,0000-1 0970,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 12 2012 429531,00800,00
Krátkodobé záväzky 2 3341 5711 6622 666
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,0000565,00783,00
Náklady na predaný tovar 5 5602 2996 5593 074
Obežný majetok 21 83116 97416 32613 726
Obrat aktív 0,44320,29930,73210,6117
Obrat obežného majetku 0,44320,29930,73210,6117
Ostatné náklady na finančnú činnosť 111,0089,0028,00252,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 9961 8373 6044 096
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,44110,85690,96750,9417
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,99532,861,321,54
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,99532,861,321,54
Pohľadávky z obchodného styku 573,00907,00231,00800,00
Pohotová likvidita II. stupeň 9,3535,819,825,15
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,02-1,13-0,9284-0,8556
Pridaná hodnota 4 1152 7825 3945 322
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00002,450,9788
Rýchla likvidita I. stupeň 4,1330,699,504,85
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,58390,18830,35140,5116
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,58390,18830,35140,5116
Služby 2 2491 0175 9132 126
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 21 83116 97416 32613 726
Spotreba materiálu… 3 3111 282646,00948,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000-1 0970,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 9 6755 08111 9538 396
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 6755 08111 9538 396
Účtovný cash flow 9 63014 54515 79512 926
Úročený dlh 0,0000-1 0970,00000,0000
Vlastné imanie 19 49716 50014 66411 060
Všetky záväzky 2 334474,001 6622 666
Výsledok hospodárenia 3 9972 5174 7295 211
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 9972 5174 7295 211
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 9961 8373 6044 096
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 8373 6044 096325,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 8862 4284 7014 961
Záväzky 2 334474,001 6622 666
Záväzky z obchodného styku 0,00000,0000565,00783,00
Zisk pred zdanením 3 8862 4284 7014 961
Zmena EBIT 1,600,51650,947611,93