PRESTIGE PARK, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 7 314 9987 621 7186 127 8246 192 0976 474 653
Bankové úvery 1 149 1000,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,939,403,492,512,67
Časové rozlíšenie aktív 4 7600,00000,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1249-0,0377-0,68420,50390,0537
Celkové tržby 280 123253 213209 608238 9650,0000
Celkový dlh 1 275 7441 584 78396 711165 530452 270
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 129 493-3 909-4 981-44 475-4 148
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 19 6073 9094 98144 4754 148
Čistý cash flow 15 698-1 072-39 49440 0824 148
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 39 68848 72728 49125 5658 255
Čistý zisk 2 3205 8224 5474 8611 615
Čistý zisk v minulom roku 5 8224 5474 861-678,0022,00
Cudzie zdroje -6 039 254-6 036 935-6 031 113-6 026 567-6 022 383
Daň z príjmov 24 98225 51623 94420 7040,0000
Daň z príjmov v minulom roku 25 51623 94420 704960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 24 98225 51623 94420 7040,0000
Dlhodobé bankové úvery 1 149 1000,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 38 16987 988126 53481 8640,0000
Dlhodobý dlh 1 149 1000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 460,61379,52342,65238,47327,27
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 459,78379,40342,51238,35327,14
Doba obratu aktív 9 79610 98710 6849 49810 501
Doba obratu pohľadávok 511,72506,35563,26364,04327,27
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00002 964
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 168,2840,99100,64122,01125,27
EBIT v minulom roku 48 72728 49125 5653 54911 387
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 39 68848 72728 49125 5658 255
EBITDA 434 195437 849271 634392 749197 366
EBITDA marža 1,551,731,301,640,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 434 195437 849271 634392 749197 366
Efektívna daňová sadzba 0,91500,81420,84040,80990,0000
Finančná páka 1,211,261,021,031,08
Finančné účty 19 6073 9094 98144 4754 148
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8256-0,7921-0,9842-0,9733-0,9301
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,82560,79210,98420,97330,9301
Hrubá marža 0,92750,99910,98560,94730,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 441 939437 536271 357392 471197 070
Krátkodobé pohľadávky 343 939263 285196 528155 462201 785
Krátkodobé záväzky 125 65628 43657 72379 54277 238
Krytie dlhovej služby 35,0625,180,00000,000029,72
Nákladové úroky 12 38617 3890,00000,00006 640
Nákladové úroky v minulom roku 17 3890,00000,00003 26711 365
Náklady na predaný tovar 12 745225,002 75911 5679 512
Neobežný majetok 6 908 5237 266 5365 799 7815 910 2966 268 720
Obežný majetok 401 715355 182328 043281 801205 933
Obrat obežného majetku 0,67850,71290,63820,84441,09
Odpisy 397 326406 200242 866366 906187 327
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 198 663203 100121 433183 453187 327
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 198 663203 100121 433183 4530,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 404313,00277,00278,00296,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 85 1378 8290,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 399 646412 022247 413371 767188 942
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,000022,66
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,65390,62280,85060,61701,15
Pohľadávky z obchodného styku 343 324263 204196 447155 381201 704
Pohotová likvidita II. stupeň 2,939,403,492,512,67
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -384,715 631152,71-150,36-1 452
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,27-0,06160,00000,00000,6247
Pridaná hodnota 259 804252 988206 590226 382215 537
Rýchla likvidita I. stupeň 0,15600,13750,08630,55910,0537
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,943,620,35600,42152,29
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,943,620,35600,42152,29
Služby 9 852225,002 2241 0481 241
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 314 9987 621 7186 127 8246 192 0976 474 653
Spotreba materiálu… 2 8930,0000535,0010 5198 271
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 149 1000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 280 123253 213209 349237 949225 049
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 7 5740,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 272 549253 213209 349237 949225 049
Účtovný cash flow 15 698-1 072-39 49440 0824 148
Úročený dlh 1 149 1000,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 3,202,800,00000,00001,24
Vlastné imanie 6 039 2546 036 9356 031 1136 026 5676 022 383
Všetky záväzky 1 275 7441 584 78396 711165 530452 270
Výsledok hospodárenia 44 44331 64928 76825 84310 039
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 44 44331 64928 76825 84310 039
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 3205 8224 5474 8611 615
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 8224 5474 861-678,0022,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 27 30231 33828 49125 5653 103
Záväzky 1 275 7441 584 78396 711165 530452 270
Záväzky z obchodného styku 85 1378 82922 43114 0720,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,000022 43114 0720,0000
Zisk pred zdanením 27 30231 33828 49125 5653 103
Zmena EBIT 0,81451,711,117,200,7250