BEROSA, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 34 13539 55247 10056 63922 997
Bežná likvidita III. stupeň 0,51250,83490,79170,71891,07
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000514,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00004 977
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,10270,27600,22280,43451,31
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,631,201,742,960,6488
Celkové tržby 71 85172 96974 21466 3320,0000
Celkový dlh 24 72621 54629 90542 3367 091
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 482-5 762-4 0825 419-1 395
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 4825 7624 0824 5814 745
Čistý cash flow 2 4825 7624 0824 5814 745
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -8 5971 2923 7131 6743 016
Čistý zisk -8 597812,002 8301 0633 016
Čistý zisk v minulom roku 812,002 8301 0635 2901 200
Cudzie zdroje -9 409-18 006-17 195-14 303-10 929
Daň z príjmov 0,0000480,00883,00611,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00883,00611,001 5750,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00883,00611,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 43,4353,2654,3754,7244,11
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 43,4353,2654,3754,7244,11
Doba obratu aktív 194,90223,66255,97333,16145,35
Doba obratu pohľadávok 43,4353,2654,3754,7244,11
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000053,25
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 138,02118,0699,5762,0222,91
EBIT v minulom roku 1 2923 7131 6746 8651 200
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -8 5971 2923 7131 6743 016
EBITDA 4 12413 69615 6127 6876 756
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 12413 69615 6127 6876 756
Finančná páka 3,632,202,743,962,10
Finančné účty 2 4825 7624 0824 5814 745
Hrubá marža 0,57140,58750,62280,63530,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 99413 60715 48814 1686 288
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,70820,52790,38900,18620,1576
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,000010 0003 350
Krátkodobé pohľadávky 7 6079 41810 0059 3026 979
Krátkodobé záväzky 24 17320 87818 32110 5443 624
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 348,00241,00509,004 0270,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,00001,41
Materiál 0,00000,00000,00000,0000496,00
Náklady na predaný tovar 22 87421 68020 94219 91424 842
Neobežný majetok 21 74622 12232 59641 87010 263
Obežný majetok 12 38917 43014 50414 76912 220
Obrat aktív 1,871,631,431,102,51
Obrat neobežného majetku 2,942,922,061,485,63
Obrat obežného majetku 5,163,704,634,204,73
Odpisy 12 59112 31311 7747 0432 333
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 12 59112 31311 7747 0432 333
Osobné náklady 43 67535 99235 73833 8070,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 130,0089,00124,00101,00468,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 99413 12514 6048 1065 349
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,91370,04510,16460,04370,2112
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,86300,06920,12900,03630,2095
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,060,83960,77320,80230,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,32
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,94001,191,291,250,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,72960,88740,97281,0314,11
Pohľadávky z obchodného styku 7 6079 41810 0059 3026 979
Pohotová likvidita II. stupeň 0,41740,72710,76890,67581,02
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,79-3,12-4,21-3,12-2,30
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,72440,54480,63490,74750,3083
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,631,201,742,960,6488
Pridaná hodnota 41 05342 86646 21942 13832 907
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,91370,04510,16460,07430,2760
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,001,571,925,511,05
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,001,571,925,511,05
Služby 8 7099 25911 5688 88212 636
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 34 13539 55247 10056 63922 997
Spotreba materiálu… 14 16512 4219 37411 03212 206
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,000010 0003 350
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 63 92764 54667 16165 34357 749
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00003 2910,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 63 92764 54667 16162 05257 749
Účtovný cash flow 2 4825 7624 0824 5814 745
Úročený dlh 0,00000,00000,000010 0003 350
Vlastné imanie 9 40918 00617 19514 30310 929
Všetky záväzky 24 72621 54629 90542 3367 091
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,00004 775
Výsledok hospodárenia -8 4671 3833 8381 7754 423
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -8 4671 3833 8381 7754 423
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 597812,002 8301 0633 016
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 812,002 8301 0635 2901 200
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -8 5971 2923 7131 6743 956
Zásoby 2 3002 250417,00886,00496,00
Záväzky 24 72621 54629 90542 3367 091
Záväzky z obchodného styku 348,00241,00509,004 0270,0000
Zisk pred zdanením -8 5971 2923 7131 6743 956
Zmena EBIT -6,650,34802,220,24382,51
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00002 1600,0000