Bittner print s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 630 6181 990 3831 968 6792 693 3302 988 600
Aktivácia 0,00000,00000,00001 7289 553
Bankové úvery 179 53011 553238 804324 309275 011
Bežná likvidita III. stupeň 0,98591,271,040,86580,7921
Bežné bankové úvery 179 53011 553238 804324 309275 011
Časové rozlíšenie aktív 34 27632 11017 1339 9046 576
Časové rozlíšenie pasív 3 5952 026222,003 08112 267
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,982,033,523,437,34
Celkové tržby 6 555 8325 812 4395 626 6085 368 1230,0000
Celkový dlh 1 966 3991 332 6561 533 4282 083 3712 619 429
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 148 421-21 013196 281284 646258 451
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 31 10932 56642 52339 66324 865
Čistý cash flow -1 457-9 9572 86022 40924 865
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 39 193308 010-204 176231 044424 535
Čistý zisk 4 923220 672-170 849101 254307 212
Čistý zisk v minulom roku 220 672-170 849101 254138 0249 055
Cudzie zdroje -660 624-655 701-435 029-606 878-356 904
Daň z príjmov 12 64362 485-81 97455 1450,0000
Daň z príjmov v minulom roku 62 485-81 97455 145-116 8600,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 12 64362 485-81 97455 1450,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 63,4449,7756,7166,8171,32
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 42,5442,6455,8164,0462,62
Doba obratu aktív 149,35131,43130,06184,64227,07
Doba obratu pohľadávok 63,4449,7756,7166,8171,32
Doba obratu zásob 321,3619 33256 929203 527353,32
Doba splácania záväzkov 1 31847 067148 775631 830146,37
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 76,6761,2666,7593,39108,40
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 984,7230 841109 346389 7180,0000
EBIT v minulom roku 308 010-204 176231 044120 920150 125
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 39 193308 010-204 176231 044424 535
EBITDA 512 378759 1021 058 940816 059678 639
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 512 378759 1021 058 940816 059678 639
Efektívna daňová sadzba 0,71970,22070,32420,35260,0000
Finančná páka 3,983,044,534,448,37
Finančné účty 31 10932 56642 52339 66324 865
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 701 2581 265 5111 238 178873 625673 538
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,51340,46610,51330,50580,4774
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,00008 305
Krátkodobé pohľadávky 1 117 393753 764858 374974 542938 723
Krátkodobé záväzky 1 350 478927 6661 010 4471 362 3301 426 707
Krytie dlhovej služby 23,6930,3621,7710,935,78
Materiál 328 458381 029386 649392 202365 928
Nákladové úroky 21 62724 85348 64774 645117 323
Nákladové úroky v minulom roku 24 85348 64774 64599 756141 070
Náklady na predaný tovar 5 148 4414 147 8454 189 4614 040 7363 533 823
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 373 9667 1942 479787,00407 170
Neobežný majetok 1 118 584790 914664 0001 230 3831 624 298
Obežný majetok 1 477 7581 167 3591 287 5461 453 0431 357 726
Obrat aktív 2,442,782,811,981,61
Obrat neobežného majetku 5,756,998,324,332,96
Obrat obežného majetku 4,354,734,293,663,54
Obrat zásob 1,140,01890,00640,00181,03
Odpisy 459 266486 7861 150 718582 360260 716
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 229 633243 393575 359291 180260 716
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 229 633243 393575 359291 1800,0000
Osobné náklady 977 933847 016779 908676 9600,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 11 5209 0915 5588 7005 101
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 008 913607 856638 975695 5980,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 464 189707 458979 869683 614567 928
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,76440,61680,58540,52740,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,42190,89537,451 6310,3570
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,311,621,711,900,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,89021,030,69011,024,87
Pohľadávky z obchodného styku 749 364645 777844 841934 117824 223
Pohotová likvidita II. stupeň 0,77120,86950,73470,60610,5633
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 453,4165,85-152,11-27,08-14,35
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,74750,66950,77890,77350,8765
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,982,033,523,437,34
Pridaná hodnota 1 279 3431 373 2671 332 3381 283 6351 270 233
Primárna platobná neschopnosť 1,350,94130,87900,89960,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00750,3365-0,39270,16680,8608
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,841,761,452,553,86
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,841,761,452,553,86
Služby 2 280 1621 968 1232 010 9121 921 1781 388 085
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 630 6181 990 3831 968 6792 693 3302 988 600
Spotreba materiálu… 2 494 3132 172 5282 163 2052 102 6701 762 477
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 179 53011 553238 804324 309283 316
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 529 3335 785 1305 617 3755 357 4744 804 056
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 100 200257 75092 39833 1330,0000
Tržby z predaja tovaru 384 31719 47312 623150 250591 718
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 044 8165 507 9075 512 3545 174 0914 212 338
Účtovný cash flow -1 457-9 9572 86022 40924 865
Úročený dlh 179 53011 553238 804324 309283 316
Úrokové krytie 1,8112,39-4,203,103,62
Vlastné imanie 660 624655 701435 029606 878356 904
Všetky záväzky 1 966 3991 332 6561 533 4282 083 3712 619 429
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,0000150,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 50 712317 097-198 341240 867417 923
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 50 712317 097-198 341240 867417 923
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 923220 672-170 849101 254307 212
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 220 672-170 849101 254138 0249 055
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 17 566283 157-252 823156 399294 810
Zásoby 329 256381 029386 649438 838394 138
Záväzky 1 966 3991 332 6561 533 4282 083 3712 619 429
Záväzky z obchodného styku 1 008 913607 856742 651840 2950,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,0000103 676144 6970,0000
Zisk pred zdanením 17 566283 157-252 823156 399294 810
Zmena EBIT 0,1272-1,51-0,88371,912,83
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,0000-12 865-17 82914 356
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,0000-12 865-17 82914 356
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 102 600212 969198 96125 9650,0000