JASPIC s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201420132010
Aktíva 9 9530,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 184,310,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,67760,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 124,220,00000,0000
Celkový dlh 54,000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 7080,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 7080,00000,0000
Čistý cash flow 6 7080,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 180,000,00000,0000
Čistý zisk 180,000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 2 4640,00000,0000
Cudzie zdroje -9 8990,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 12,000,00000,0000
Doba obratu aktív 36,790,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 12,000,00000,0000
EBIT v minulom roku 2 4640,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 180,000,00000,0000
EBITDA 264,000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 264,000,00000,0000
Finančná páka 1,010,00000,0000
Finančné účty 6 7080,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,99460,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99460,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 234,000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 3 2450,00000,0000
Krátkodobé záväzky 54,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 98 4640,00000,0000
Obežný majetok 9 9530,00000,0000
Obrat aktív 9,920,00000,0000
Obrat obežného majetku 9,920,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 30,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 180,000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,67400,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 184,310,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,480,00000,0000
Pridaná hodnota 272,000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 124,220,00000,0000
Služby 95 0390,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 9530,00000,0000
Spotreba materiálu… 3 4250,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 98 7360,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 98 7360,00000,0000
Účtovný cash flow 6 7080,00000,0000
Vlastné imanie 9 8990,00000,0000
Všetky záväzky 54,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 264,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 264,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 180,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 4640,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 234,000,00000,0000
Záväzky 54,000,00000,0000
Zisk pred zdanením 234,000,00000,0000