COTY SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 37 784 09338 784 6533 678 0455 743 9005 634 166
Bežná likvidita III. stupeň 0,49541,071,031,230,9322
Časové rozlíšenie aktív 144,0017 21916 557120 33562 807
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00970,0267-0,78050,38091,30
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1552-0,3020-0,50070,06730,3038
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,09620,1634-2,69-8,29-5,17
Celkové tržby 1 155 54012 564 28215 840 60617 954 07317 586 226
Celkový dlh 3 315 1855 447 4395 856 6406 532 1116 986 242
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 3 636-330 527-1 221 219-2 921 677-2 621 468
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -3 636330 5271 221 2192 921 6772 621 468
Čistý cash flow -334 163-890 693-1 700 458300 2091 750 984
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 047164 605-1 384 914-704 594-172 878
Čistý zisk -6 8615 968-1 390 385-863 135-232 802
Čistý zisk v minulom roku 5 968-1 390 385-863 135-232 802-420 327
Cudzie zdroje -34 468 908-33 337 2152 178 595788 2111 352 076
Daň z príjmov 0,0000155 2472 880149 58850 308
Daň z príjmov v minulom roku 155 2472 880149 58850 308122 223
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000155 2472 880149 58850 308
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 427,6982,8252,2249,8355,86
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 384,0382,6948,8249,7055,68
Doba obratu aktív 15 1011 14184,78117,00117,01
Doba obratu pohľadávok 427,6982,8252,2249,8355,86
Doba splácania záväzkov 3 022 314241,03232,79264,33341,54
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 860,4586,7978,2990,80119,71
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 407 591127,06155,72148,62146,51
EBIT v minulom roku 164 605-1 384 914-704 594-172 878-282 214
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 047164 605-1 384 914-704 594-172 878
EBITDA -157 062300 101-1 181 177-471 813-14 828
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -157 062300 101-1 181 177-471 813-14 828
Efektívna daňová sadzba 0,00000,9630-0,0021-0,2096-0,2757
Finančná páka 1,101,16-1,69-7,29-4,17
Finančné účty -3 636330 5271 221 2192 921 6772 621 468
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9123-0,85950,59230,13720,2400
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,91230,8595-0,5923-0,1372-0,2400
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 317 619293 080-1 184 402-425 015-18 716
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,05700,07600,92340,77601,02
Krátkodobé pohľadávky 1 070 1012 814 0082 265 2482 446 4002 689 618
Krátkodobé záväzky 2 152 8812 949 0733 396 2364 457 5295 764 555
Krytie dlhovej služby -41,1888,53-455,88-52,70-1,54
Nákladové úroky 3 8143 3902 5918 9539 616
Nákladové úroky v minulom roku 3 3902 5918 9539 61615 890
Náklady na predaný tovar 532 61910 179 09714 809 58216 092 82515 023 006
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 260,004 465 9735 325 1966 155 2246 160 491
Neobežný majetok 36 717 48435 622 899175 021255 488260 273
Obežný majetok 1 066 4653 144 5353 486 4675 368 0775 311 086
Obrat aktív 0,02420,31984,313,123,12
Obrat neobežného majetku 0,02490,348190,4770,1367,53
Obrat obežného majetku 0,85633,944,543,343,31
Odpisy 87 938122 268165 986129 414143 558
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 43 96961 13482 99364 70771 779
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 43 96961 13482 99364 70771 779
Osobné náklady 529 3051 043 277921 781841 841789 972
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 9195 3974 1813 8345 954
Ostatné záväzky z obchodného styku 290 339581 125584 7261 419 6572 472 806
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 81 077128 236-1 224 399-733 721-89 244
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,00020,00020,63821,100,1722
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,00010,0046-4,91-0,54771,33
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam -0,00010,00850,33200,50870,4653
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,390,46930,89940,46110,3095
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1 4640,49770,19250,29660,4144
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,71912,131,112,173,23
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,61671,910,94221,882,73
Pohľadávky z obchodného styku 960 8532 809 7682 117 9592 439 6892 681 098
Pohotová likvidita II. stupeň 0,49541,071,031,230,9322
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 103,1537,43-1,282,630,7722
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -87,61-262,74-656,2933,53182,09
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,08770,14051,591,141,24
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,09620,1634-2,69-8,29-5,17
Pridaná hodnota 380 6232 222 8831 024 9151 825 6022 552 750
Primárna platobná neschopnosť 0,30220,55331,071,030,9223
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,00020,00020,63821,100,1722
Rýchla likvidita I. stupeň -0,00170,11210,35960,65540,4548
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -21,1118,15-4,96-13,84-471,15
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -21,1118,15-4,96-13,84-471,15
Služby 491 4824 891 8678 545 3748 767 9877 687 001
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 37 784 09338 784 6543 678 0455 743 9005 634 166
Spotreba materiálu… 40 877821 257939 0121 169 6141 175 514
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 153 04212 401 16815 834 97517 943 74317 576 789
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 239 800-812,00478,0025 3161 033
Tržby z predaja tovaru -112 35912 016 75715 535 97717 764 81417 575 756
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 025 601385 223298 520153 6130,0000
Účtovný cash flow -334 163-890 693-1 700 458300 2091 750 984
Úrokové krytie -0,798948,56-534,51-78,70-17,98
Vlastné imanie 34 468 90833 337 215-2 178 595-788 211-1 352 076
Všetky záväzky 3 315 1855 447 4395 856 6406 532 1116 986 242
Výsledok hospodárenia -5 200177 003-1 346 829-601 421-157 778
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5 200177 003-1 346 829-601 421-157 778
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 8615 968-1 390 385-863 135-232 802
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 968-1 390 385-863 135-232 802-420 327
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 861161 215-1 387 505-713 547-182 494
Záväzky 3 315 1855 447 4395 856 6406 532 1116 986 242
Záväzky z obchodného styku 290 3391 554 6622 271 8392 506 2172 472 806
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,0000973 5371 687 1131 086 5600,0000
Zisk pred zdanením -6 861161 215-1 387 505-713 547-182 494
Zmena EBIT -0,0185-0,11891,974,080,6126
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000018,00144,0025 510425,00