SUNSET Blvd. s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 076 432990 2851 340 087840 7971 561 794
Bankové úvery 0,000011 46919 0980,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,060,97621,090,76391,03
Bežné bankové úvery 0,00008 0137 6290,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 28 24355 65036 51558 77441 430
Časové rozlíšenie pasív 554,001 953147,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,36830,4500-0,39661,82-0,2491
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2265-0,22320,2010-0,90370,1088
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,782,282,162,132,36
Celkové tržby 4 706 0424 419 9423 600 2163 824 1967 138 522
Celkový dlh 689 242686 815915 692572 1201 096 301
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -256 321-102 466-230 520-81 363-570 144
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 256 321113 935249 61881 363570 144
Čistý cash flow 142 386-135 683168 255-488 781115 954
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 479 983375 600538 548346 500593 241
Čistý zisk 376 460291 341414 072258 501458 190
Čistý zisk v minulom roku 291 341414 072258 501458 190380 253
Cudzie zdroje -386 636-301 517-424 248-268 677-465 493
Daň z príjmov 103 13883 490123 82887 647133 336
Daň z príjmov v minulom roku 83 490123 82887 647133 336116 647
Daň z príjmov z bežnej činnosti 103 13883 490123 82887 647133 336
Dlhodobé bankové úvery 0,00003 45611 4690,00000,0000
Dlhodobý dlh 0,00003 45611 4690,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 29,4735,8565,3926,2324,86
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 15,0416,1918,448,178,82
Doba obratu aktív 83,5181,88137,9580,7979,99
Doba obratu pohľadávok 29,4735,8565,3926,2324,86
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 48,7650,2686,1851,9754,58
EBIT v minulom roku 375 600538 548346 500593 241500 943
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 479 983375 600538 548346 500593 241
EBITDA 550 577442 040611 764424 478680 849
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 550 577442 040611 764424 478680 849
Finančná páka 2,783,283,163,133,36
Finančné účty 256 321113 935249 61881 363570 144
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 547 622438 858611 517420 659675 878
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,58390,61390,62470,64330,6824
Krátkodobé pohľadávky 379 854433 567635 192273 008485 479
Krátkodobé záväzky 628 561607 919837 142540 8431 065 694
Krytie dlhovej služby 1 430574,82944,081 206397,00
Nákladové úroky 385,00769,00648,00352,001 715
Nákladové úroky v minulom roku 769,00648,00352,001 7154 043
Náklady na predaný tovar 2 709 2452 478 9791 988 4632 221 7655 207 492
Neobežný majetok 412 014387 133418 762427 652464 741
Obežný majetok 636 175547 502884 810354 3711 055 623
Obrat aktív 4,374,462,654,524,56
Obrat neobežného majetku 11,4211,408,478,8815,33
Obrat obežného majetku 7,408,064,0110,726,75
Odpisy 67 63863 25871 47074 17682 654
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 33 81931 62935 73537 08841 327
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 33 81931 62935 73537 08841 327
Osobné náklady 1 446 0931 514 0951 024 4801 205 8691 282 523
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 9553 1823 2473 8194 971
Ostatné záväzky z obchodného styku 84 45376 89964 47272 696183 235
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 444 098354 599485 542332 677540 844
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,97370,93080,93400,96210,9843
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,070,98731,071,161,20
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,72460,78230,65790,76470,6683
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,381,281,521,311,50
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,321,231,421,231,41
Pohľadávky z obchodného styku 193 847195 798179 15485 004172 163
Pohotová likvidita II. stupeň 1,060,97621,090,76391,03
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,722,22-2,520,5497-4,01
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 369,83-176,44259,65-1 38967,61
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,64030,69360,68330,68050,7020
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,782,282,162,132,36
Pridaná hodnota 1 995 5831 935 5601 557 2531 576 8271 919 053
Primárna platobná neschopnosť 0,43570,39270,35990,85521,06
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,97370,96630,97600,96210,9843
Rýchla likvidita I. stupeň 0,40740,18440,29540,15040,5350
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,251,551,501,351,61
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,251,551,501,351,61
Služby 2 687 0322 458 3931 973 7172 199 9885 178 728
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 076 432990 2851 340 087840 7971 561 794
Spotreba materiálu… 22 21320 58614 74621 77728 764
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000011 46919 0980,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 704 8284 414 5393 547 2163 798 5927 126 545
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00001 5000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 704 8284 414 5393 545 7163 798 5927 126 545
Účtovný cash flow 142 386-135 683168 255-488 781115 954
Úročený dlh 0,000011 46919 0980,00000,0000
Úrokové krytie 1 247488,43831,09984,38345,91
Vlastné imanie 386 636301 517424 248268 677465 493
Všetky záväzky 689 242686 815915 692572 1201 096 301
Výsledok hospodárenia 482 939378 782541 794350 302598 195
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 482 939378 782541 794350 302598 195
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 376 460291 341414 072258 501458 190
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 291 341414 072258 501458 190380 253
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 479 598374 831537 900346 148591 526
Záväzky 689 242686 815915 692572 1201 096 301
Záväzky z obchodného styku 84 45376 89964 47272 696183 235
Zisk pred zdanením 479 598374 831537 900346 148591 526
Zmena EBIT 1,280,69741,550,58411,18