NAY a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 80 981 86783 515 945107 968 08684 874 88979 197 004
Bankové úvery 4 262 50013 679 5450,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,321,111,101,151,29
Bežné bankové úvery 4 262 50013 679 5450,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 277 425192 175330 491758 153628 986
Časové rozlíšenie pasív 1 123 351761 826635 063281 694241 093
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,10250,5496-0,1359-0,0750-0,1874
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,692,082,902,622,48
Celkové tržby 319 750 12060 634 684274 908 126224 219 905198 754 630
Celkový dlh 50 140 01755 900 68779 838 85561 239 62356 277 830
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 574 89513 037 104-15 401 669-11 666 327-9 914 155
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 687 605642 44115 401 66911 666 3279 914 155
Čistý cash flow 3 045 164-14 759 2283 735 3421 752 1724 249 907
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 919 854-633 8116 797 9145 952 7273 282 636
Čistý zisk 4 865 066-640 7365 160 6004 390 9162 344 415
Čistý zisk v minulom roku -640 7365 160 6004 390 9162 344 4151 160 027
Cudzie zdroje -29 718 499-26 853 432-27 494 168-23 353 572-22 678 081
Daň z príjmov 1 927 671-12 0581 565 3591 544 401841 703
Daň z príjmov v minulom roku -12 0581 565 3591 544 401841 703531 861
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 927 671-12 0581 565 3591 544 401841 703
Dlhodobé pohľadávky 1 101 827709 266697 210602 6031 191 100
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 22,73129,6329,0927,9745,22
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 21,66127,6325,9724,6430,52
Doba obratu aktív 92,65503,74143,63138,57145,76
Doba obratu pohľadávok 23,99133,9030,0228,9647,41
Doba obratu zásob 52,22283,8479,4080,4584,38
Doba splácania záväzkov 57,53298,05128,07123,57128,85
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 46,31243,19102,7696,42100,14
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 51,13272,52121,34107,93117,65
EBIT v minulom roku -633 8116 797 9145 952 7273 282 6361 779 349
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 919 854-633 8116 797 9145 952 7273 282 636
EBITDA 13 877 810771 05411 829 93710 460 0288 076 718
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 13 877 810771 05411 829 93710 460 0288 076 718
Finančná páka 2,723,113,933,633,49
Finančné účty 3 687 605642 44115 401 66911 666 3279 914 155
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 12 810 284689 78211 519 00010 570 8508 131 023
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,49990,48280,71540,69580,6870
Krátkodobé pohľadávky 19 867 14221 490 79721 869 40617 134 78624 569 660
Krátkodobé záväzky 40 480 13240 319 04377 243 59059 056 66754 405 544
Krytie dlhovej služby 26,911,7820,6146,9138,12
Materiál 203 145359 518363 289207 758212 433
Nákladové úroky 127 11718 98371 95517 41096 518
Nákladové úroky v minulom roku 18 98371 95517 41096 51887 461
Náklady na predaný tovar 281 407 53654 762 859242 379 821195 514 959174 469 785
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 256 808 53949 375 607220 140 664174 443 040154 119 937
Neobežný majetok 19 305 98422 084 68621 780 26516 266 1357 263 095
Obežný majetok 61 398 45861 239 08485 857 33067 850 60171 304 923
Obrat aktív 3,940,72462,542,632,50
Obrat neobežného majetku 16,532,7412,6013,7427,30
Obrat obežného majetku 5,200,98823,203,302,78
Obrat zásob 6,991,294,604,544,33
Odpisy 5 446 2991 283 3914 680 2194 499 7684 826 841
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 706 980636 2852 317 4812 222 3882 336 792
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 739 319647 1062 362 7382 277 3802 490 049
Osobné náklady 25 232 8475 169 36921 547 63818 644 91317 097 816
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 416 235102 422447 57756 391173 062
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 433,000,0000620,00723,001 303
Ostatné záväzky z obchodného styku 35 658 90736 513 12273 182 57951 051 47849 385 466
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 311 365642 6559 840 8198 890 6847 171 256
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,67270,94450,67810,66450,7241
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,491,061,471,501,38
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,220,84821,211,211,08
Pohľadávky z obchodného styku 18 934 48721 160 17419 522 23215 094 58616 584 474
Pohotová likvidita II. stupeň 0,51960,40770,48280,49810,6425
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,761,82-7,36-13,33-5,34
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 23,96-777,5051,91100,6444,03
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,61920,66930,73950,72150,7106
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,692,082,902,622,48
Pridaná hodnota 37 511 0645 473 41831 775 30828 058 54623 610 936
Primárna platobná neschopnosť 1,901,743,753,423,00
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,6172,506,755,856,97
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,6172,506,755,856,97
Služby 22 390 7224 814 28620 024 22018 785 89018 160 330
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 80 981 86783 515 945107 968 08684 874 88979 197 004
Spotreba materiálu… 2 208 275572 9662 214 9372 286 0292 189 518
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 262 50013 679 5450,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 319 680 33260 524 426274 445 000223 727 467198 425 359
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 456 4000,00000,000075 9000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 174 13810 57568 01083 245113 032
Tržby z predaja tovaru 296 277 54656 711 033254 938 888206 520 421184 001 558
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 22 772 2483 802 81819 438 10217 047 90114 310 769
Účtovný cash flow 3 045 164-14 759 2283 735 3421 752 1724 249 907
Úročený dlh 4 262 50013 679 5450,00000,00000,0000
Úrokové krytie 54,44-33,3994,47341,9134,01
Vlastné imanie 29 718 49926 853 43227 494 16823 353 57222 678 081
Všetky záväzky 50 140 01755 900 68779 838 85561 239 62356 277 830
Výnosy budúcich období dlhodobé 40 4550,00000,00000,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 348 202413 939501 960205 558115 344
Výsledok hospodárenia 8 566 184-512 2627 197 3666 009 9883 338 126
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 566 184-512 2627 197 3666 009 9883 338 126
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 865 066-640 7365 160 6004 390 9162 344 415
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -640 7365 160 6004 390 9162 344 4151 160 027
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 792 737-652 7946 725 9595 935 3173 186 118
Zásoby 36 741 88438 396 58047 889 04538 446 88535 630 008
Záväzky 50 140 01755 900 68779 838 85561 239 62356 277 830
Záväzky z obchodného styku 35 975 97436 865 74573 182 57951 584 04449 678 078
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 317 067352 6230,0000532 566292 612
Zisk pred zdanením 6 792 737-652 7946 725 9595 935 3173 186 118
Zmena EBIT -10,92-0,09321,141,811,84
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 39 46510 50020 36233 51724 783
Účtovné závierky