adidas Slovakia, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 7 233 7858 670 8977 609 4199 455 9698 635 287
Bežná likvidita III. stupeň 1,931,651,461,331,64
Časové rozlíšenie aktív 2 5004 10713 10239 3717 266
Časové rozlíšenie pasív 0,0000117 500141 001164 500211 500
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,823,524,654,863,07
Celkové tržby 41 795 70736 337 82637 946 12636 284 2820,0000
Celkový dlh 5 342 4066 662 1976 145 7197 706 5566 356 504
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -121 858-100 984-86 520-114 512-81 047
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 121 858100 98486 520114 51281 047
Čistý cash flow 20 87414 464-27 99230 34381 047
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 274 1531 585 9251 296 2881 483 727489 064
Čistý zisk 900 1781 168 501837 7861 017 014485 776
Čistý zisk v minulom roku 1 168 501837 7861 017 014300 616627 782
Cudzie zdroje -1 891 379-1 891 200-1 322 699-1 584 913-2 067 283
Daň z príjmov 373 013415 200457 891463 5700,0000
Daň z príjmov v minulom roku 415 200457 891463 570290 6550,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 373 013415 200457 891463 5700,0000
Dlhodobé pohľadávky 421 482471 192385 388458 144674 233
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 61,9288,8667,7689,7090,61
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 49,5177,4466,1574,3168,24
Doba obratu aktív 72,12104,8483,73108,70117,35
Doba obratu pohľadávok 66,1294,5572,0094,9699,77
Doba obratu zásob 4,058,728,709,508,91
Doba splácania záväzkov 43,0177,0763,8996,9652,62
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 34,4957,2050,3072,0056,99
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 37,6453,8043,7677,930,0000
EBIT v minulom roku 1 585 9251 296 2881 483 728596 729640 074
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 274 1531 585 9251 296 2881 483 727489 064
EBITDA 1 586 7171 942 0521 685 8041 916 6801 171 289
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 586 7171 942 0521 685 8041 916 6801 171 289
Finančná páka 3,824,585,755,974,18
Finančné účty 121 858100 98486 520114 51281 047
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 535 4751 918 6711 652 7271 886 5541 142 766
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,47830,54560,60080,66240,4856
Krátkodobé pohľadávky 6 210 5077 349 0006 157 6407 802 4506 667 094
Krátkodobé záväzky 3 459 6854 730 5154 571 3836 263 3764 193 467
Krytie dlhovej služby 1 64916,2211,9011,435,45
Materiál 0,00000,00000,00000,00001 203
Nákladové úroky 962,002 224611,003 1433 288
Nákladové úroky v minulom roku 2 224611,003 1445 45812 292
Náklady na predaný tovar 36 410 22729 831 60432 735 73730 477 30229 090 090
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 29 362 31422 403 47826 116 37223 577 59220 046 326
Neobežný majetok 151 235210 427344 192427 722716 438
Obežný majetok 7 080 0508 456 3637 252 1258 988 8767 911 583
Obrat aktív 5,063,484,363,363,11
Obrat neobežného majetku 242,07143,4696,3774,2337,49
Obrat obežného majetku 5,173,574,573,533,39
Obrat zásob 90,0141,8641,9538,4140,98
Odpisy 242 582319 084359 922401 850220 654
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 121 291159 542179 961200 925220 654
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 121 291159 542179 961200 9250,0000
Osobné náklady 3 967 3354 595 6263 796 4203 591 5690,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 55 63236 24735 59930 70428 523
Ostatné záväzky z obchodného styku 584 319839 215757 6972 022 2450,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 142 7601 487 5851 197 7081 418 864706 430
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,47590,61790,63340,64170,2350
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 19,1612,086,173,300,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,04920,07740,14800,2727-10,11
Pohľadávky z obchodného styku 4 965 6986 404 8976 011 2116 463 7785 021 277
Pohotová likvidita II. stupeň 1,831,541,331,241,53
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -90,61-130,7547,25-52,23-25,51
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 21,706,50-45,819,6524,65
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,73850,76830,80760,81500,7361
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,823,524,654,863,07
Pridaná hodnota 207 022380 419615 1021 088 969-2 231 893
Primárna platobná neschopnosť 0,60970,51560,52090,77870,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,47590,61790,63340,64170,2350
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,373,433,654,025,43
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,373,433,654,025,43
Služby 6 413 9306 616 6615 746 2316 004 6078 059 327
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 233 7858 670 8977 609 4199 455 9698 635 287
Spotreba materiálu… 633 983811 465873 134895 103984 437
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 36 612 12330 194 69233 171 17531 750 85426 858 197
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 1956 4331 261289,000,0000
Tržby z predaja tovaru 36 609 92830 188 25933 169 91431 750 56526 858 197
Účtovný cash flow 20 87414 464-27 99230 34381 047
Úrokové krytie 1 324713,102 122472,07148,74
Vlastné imanie 1 891 3791 891 2001 322 6991 584 9132 067 283
Všetky záväzky 5 342 4066 662 1976 145 7197 706 5566 356 504
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,0000117 500141 001164 500211 500
Výsledok hospodárenia 1 333 1901 629 4011 327 0561 514 395950 635
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 333 1901 629 4011 327 0561 514 395950 635
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 900 1781 168 501837 7861 017 014485 776
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 168 501837 7861 017 014300 616627 782
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 273 1911 583 7011 295 6771 480 584922 849
Zásoby 326 203535 187622 577613 770489 209
Záväzky 5 342 4066 662 1976 145 7197 706 5566 356 504
Záväzky z obchodného styku 3 027 7533 302 4763 131 3805 033 6590,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 2 443 4342 463 2612 373 6833 011 4140,0000
Zisk pred zdanením 1 273 1911 583 7011 295 6771 480 584922 849
Zmena EBIT 0,80341,220,87372,490,7641
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 13 1400,000087,00724,000,0000
Účtovné závierky