Den Braven SK s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 668 5384 599 4724 266 7484 538 2954 169 844
Bežná likvidita III. stupeň 3,734,459,908,6110,17
Časové rozlíšenie aktív 94 95887 76587 18987 06383 564
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1931-0,4677-1,05-0,00362,28
Celkové tržby 19 554 41817 460 69816 267 94715 787 5640,0000
Celkový dlh 1 214 4011 046 247498 034555 797452 728
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -700 939-478 811-935 908-1 366 158-886 824
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 700 939478 811935 9081 366 158886 824
Čistý cash flow 222 128-457 097-430 250-1 807886 824
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 155 8001 003 990773 456899 645782 117
Čistý zisk 900 912784 511586 216689 308782 117
Čistý zisk v minulom roku 784 511586 216689 308779 611465 111
Cudzie zdroje -3 454 137-3 553 225-3 768 714-3 982 498-3 717 116
Daň z príjmov 254 888219 479187 240210 3370,0000
Daň z príjmov v minulom roku 219 479187 240210 337231 5680,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 254 888219 479187 240210 3370,0000
Dlhodobé pohľadávky 6 2369 3033 1912 2780,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 15,2514,0010,547,6414,52
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 15,2213,979,717,1614,50
Doba obratu aktív 87,3896,3695,89105,04100,96
Doba obratu pohľadávok 15,3714,2010,617,6914,52
Doba obratu zásob 73,5694,9684,0287,1584,11
Doba splácania záväzkov 31,6129,8313,4117,1511,24
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 21,5320,479,2311,699,41
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 22,1818,954,908,080,0000
EBIT v minulom roku 1 003 990773 456899 6451 011 179465 111
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 155 8001 003 990773 456899 645782 117
EBITDA 1 355 7741 198 880964 1351 072 4311 064 985
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 355 7741 198 880964 1351 072 4311 064 985
Finančná páka 1,351,291,131,141,12
Finančné účty 700 939478 811935 9081 366 158886 824
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7399-0,7725-0,8833-0,8775-0,8914
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,73990,77250,88330,87750,8914
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 408 7591 235 739970 9181 076 6061 061 402
Krátkodobé pohľadávky 814 859668 345469 058329 874599 508
Krátkodobé záväzky 1 150 214977 359410 790505 161388 460
Náklady na predaný tovar 16 170 35414 494 81113 625 51813 206 81712 610 837
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 13 279 76611 957 19311 179 91710 750 56010 334 728
Neobežný majetok 375 168244 254197 785185 897218 349
Obežný majetok 4 198 4124 267 4533 981 7744 265 3353 867 931
Obrat aktív 4,183,793,813,473,62
Obrat neobežného majetku 51,9871,3382,1284,8369,04
Obrat obežného majetku 4,644,084,083,703,90
Obrat zásob 4,963,844,344,194,34
Odpisy 220 966212 922188 850174 01899 291
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 110 483106 46194 42587 00999 291
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 110 483106 46194 42587 0090,0000
Osobné náklady 2 054 1361 806 4351 723 5661 552 3000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 6673 9593 8833 7913 676
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,000093,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 248 458620 691150 199128 8680,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 121 878997 433775 066863 326881 408
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,61680,61690,65880,60570,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,621,621,521,650,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,461,451,371,4824,82
Pohľadávky z obchodného styku 813 279666 796432 213309 243598 985
Pohotová likvidita II. stupeň 1,401,263,633,534,04
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -15,557,778,762 204-4,19
Pridaná hodnota 3 330 4322 928 2092 616 2522 562 9722 464 506
Primárna platobná neschopnosť 0,99230,93090,34750,76960,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,60940,48992,282,702,28
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,89570,87270,51660,51830,4251
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,89570,87270,51660,51830,4251
Služby 2 329 7152 125 4242 069 8252 051 3691 926 974
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 668 5384 599 4724 266 7484 538 2954 169 844
Spotreba materiálu… 560 873412 194375 776404 888349 135
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 19 530 61217 443 42916 247 10315 773 77215 075 343
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 29 82620 4095 3333 9830,0000
Tržby z predaja tovaru 19 497 78417 421 75816 240 65315 769 78915 072 526
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 0021 2621 1170,00002 817
Účtovný cash flow 222 128-457 097-430 250-1 807886 824
Vlastné imanie 3 454 1373 553 2253 768 7143 982 4983 717 116
Všetky záväzky 1 214 4011 046 247498 034555 797452 728
Výsledok hospodárenia 1 164 2051 006 367780 618902 396965 694
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 164 2051 006 367780 618902 396965 694
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 900 912784 511586 216689 308782 117
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 784 511586 216689 308779 611465 111
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 155 8001 003 990773 456899 645964 344
Zásoby 2 676 3783 110 9942 573 6172 567 0252 381 599
Záväzky 1 214 4011 046 247498 034555 797452 728
Záväzky z obchodného styku 807 030620 691150 199238 0010,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 558 5720,00000,0000109 1330,0000
Zisk pred zdanením 1 155 8001 003 990773 456899 645964 344
Zmena EBIT 1,151,300,85970,88971,68
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 429,000,00000,00000,00000,0000
Účtovné závierky