INTERREHAB s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620142013
Aktíva 6 1616 6413,006 6390,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,000013,840,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000-1,08-1,0000-1,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,000013,840,00000,00000,0000
Celkové tržby 0,00000,00001 5230,00000,0000
Celkový dlh 0,0000480,000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 161-6 641-3,00-6 6390,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 1616 6413,006 6390,0000
Čistý cash flow 6 1616 6413,006 6390,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,00003,000,00000,0000
Čistý zisk 0,0000-480,003,000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -480,003,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -6 161-6 161-3,00-6 6390,0000
Daň z príjmov 0,0000480,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,00000,00000,71900,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,00003,000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,00003,000,00000,0000
EBITDA 0,00000,00003,000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,00003,000,00000,0000
Finančná páka 1,00001,081,00001,00000,0000
Finančné účty 6 1616 6413,006 6390,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,9277-1,0000-1,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,92771,00001,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,00003,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 0,0000480,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,00000,00001 5200,00000,0000
Obežný majetok 6 1616 6413,006 6390,0000
Obrat aktív 0,00000,0000507,670,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,00000,0000507,670,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-480,003,000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0000-0,07791,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,00000,00001,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,00000,00001,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00000,00001,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,000013,840,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000-0,9277-1,0000-1,00000,0000
Pridaná hodnota 0,00000,00003,000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,0000-0,07231,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0000-0,07791,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,000013,840,00000,00000,0000
Služby 0,00000,000093,000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 1616 6413,006 6390,0000
Spotreba materiálu… 0,00000,00001 4270,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00001 5230,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00001 5230,00000,0000
Účtovný cash flow 6 1616 6413,006 6390,0000
Vlastné imanie 6 1616 1613,006 6390,0000
Všetky záväzky 0,0000480,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,00000,00003,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,00003,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-480,003,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,003,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,00003,000,00000,0000
Záväzky 0,0000480,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,00000,00003,000,00000,0000