DV Ekonomik, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 6 7737 2426 3160,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 14,1111,9723,050,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 116,00224,00438,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1050-0,0231-0,97000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,380,252921,360,00000,0000
Celkové tržby 2 5502 7500,00000,00000,0000
Celkový dlh 480,00605,00283,000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 357-7 018-5 8520,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 3577 0185 8520,00000,0000
Čistý cash flow -661,00153,005 8520,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 135,00480,00-134,000,00000,0000
Čistý zisk -345,000,0000-134,000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,0000604,00233,000,00000,0000
Cudzie zdroje -6 293-6 637-6 0330,00000,0000
Daň z príjmov 480,00480,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00492,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00480,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 42,940,00003,150,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 42,940,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 969,471 037765,890,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 42,940,00003,150,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,000043,920,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 68,7186,6033,230,00000,0000
EBIT v minulom roku 480,001 096233,000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 135,00480,00-134,000,00000,0000
EBITDA 135,00365,0071,000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 135,00365,0071,000,00000,0000
Efektívna daňová sadzba 3,561,00000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,081,091,050,00000,0000
Finančné účty 6 3577 0185 8520,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9291-0,9165-0,95520,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,92910,91650,95520,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 135,00680,00-1,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 300,000,000026,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 480,00605,00274,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 2 3491 8782 2770,00000,0000
Obežný majetok 6 6577 0185 8780,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,38310,36340,51210,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000085,0072,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,000021,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -345,000,0000-134,000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,93860,96910,92650,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,25920,06001,940,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 300,000,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 14,1111,9723,050,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 9,52-43,38-1,030,00000,0000
Pridaná hodnota 201,00672,00733,000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 13,2411,6021,360,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,561,663,990,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,561,663,990,00000,0000
Služby 1 910878,00841,000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 7737 2426 3160,00000,0000
Spotreba materiálu… 439,001 000,001 4360,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 5502 7503 0100,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000200,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 5502 5503 0100,00000,0000
Účtovný cash flow -661,00153,005 8520,00000,0000
Vlastné imanie 6 2936 6376 0330,00000,0000
Všetky záväzky 480,00605,00283,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 135,00565,0071,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 135,00565,0071,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -345,000,0000-134,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000604,00233,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 135,00480,00-1,00000,00000,0000
Záväzky 480,00605,00283,000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 0,000021,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 135,00480,00-1,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,28130,4380-0,57510,00000,0000