LETMAR s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 0,00002 0246 7106 0060,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00002,879,079,770,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00000,53450,12400,11410,0000
Celkové tržby 0,000016 73012 6005 7000,0000
Celkový dlh 0,0000705,00740,00615,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-24,00-10,00-106,000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,000024,0010,00106,000,0000
Čistý cash flow 0,000014,00-96,0088,000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-4 1711 0591 9370,0000
Čistý zisk 0,0000-4 651579,001 4570,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,0000579,001 457649,000,0000
Cudzie zdroje 0,0000-1 319-5 970-5 3910,0000
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000043,63194,09377,810,0000
Doba obratu aktív 0,000044,16194,38384,590,0000
Doba obratu pohľadávok 0,000043,63194,09377,810,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000015,3821,4439,380,0000
EBIT v minulom roku 0,00001 0591 9371 1290,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-4 1711 0591 9370,0000
EBITDA 0,0000-4 1711 1511 9370,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-4 1711 1511 9370,0000
Finančná páka 0,00001,531,121,110,0000
Finančné účty 0,000024,0010,00106,000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0000-0,6517-0,8897-0,89760,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00000,65170,88970,89760,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-4 1711 0591 9370,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,00002 0006 7005 9000,0000
Krátkodobé záväzky 0,0000705,00740,00615,000,0000
Náklady na predaný tovar 0,000019 14911 3383 6650,0000
Obežný majetok 0,00002 0246 7106 0060,0000
Obrat aktív 0,00008,271,880,94910,0000
Obrat obežného majetku 0,00008,271,880,94910,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,000092,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,0000149,0037,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-4 651579,001 4570,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0000-3,530,09700,27030,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,0000-2,060,15780,32250,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0000-2,060,15780,32250,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0000-3,160,17740,35930,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00002,879,079,770,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000-94,2162,19-61,260,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00000,53450,12400,11410,0000
Pridaná hodnota 0,0000-2 4191 2622 0350,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,0000-2,300,08630,24260,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0000-3,530,09700,27030,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-0,16900,64290,31750,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-0,16900,64290,31750,0000
Služby 0,000017 3509 155789,000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,00002 0246 7106 0060,0000
Spotreba materiálu… 0,00001 7992 1832 8760,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000016 73012 6005 7000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000016 73012 6005 7000,0000
Účtovný cash flow 0,000014,00-96,0088,000,0000
Vlastné imanie 0,00001 3195 9705 3910,0000
Všetky záväzky 0,0000705,00740,00615,000,0000
Výsledok hospodárenia 0,0000-4 1711 1511 9370,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-4 1711 1511 9370,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-4 651579,001 4570,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000579,001 457649,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-4 1711 0591 9370,0000
Záväzky 0,0000705,00740,00615,000,0000
Záväzky z obchodného styku 0,00000,0000149,0037,000,0000
Zisk pred zdanením 0,0000-4 1711 0591 9370,0000
Zmena EBIT 0,0000-3,940,54671,720,0000