KARL - HEINZ DIETRICH INTERNATIONAL, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 659 6494 660 2924 639 4434 592 3394 357 768
Bežná likvidita III. stupeň 14,9914,8715,4614,447,34
Časové rozlíšenie aktív 29 755111 484130 432135 1551 867
Celkové tržby 566 298660 483665 466930 0840,0000
Celkový dlh 180 974183 471173 829183 381314 673
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -44 074-52 221-47 042-48 089-39 675
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 44 07452 22147 04248 08939 675
Čistý cash flow -8 1475 179-1 0475 69539 675
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 35116 11673 810268 194159 935
Čistý zisk 1 85311 18956 655208 689159 541
Čistý zisk v minulom roku 11 18956 655208 689157 175212 564
Cudzie zdroje -4 478 675-4 476 821-4 465 614-4 408 958-4 043 095
Daň z príjmov 5 4984 92717 15559 5050,0000
Daň z príjmov v minulom roku 4 92717 15559 50545 3720,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 4984 92717 15559 5050,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 6601 4351 335933,22634,36
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 99,2281,4097,18154,56124,10
Doba obratu aktív 3 0092 7002 5481 8181 256
Doba obratu pohľadávok 1 6601 4351 335933,22634,36
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000131 56567 855120,77
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 113,91102,9492,6369,6488,01
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,000095 11235 4520,0000
EBIT v minulom roku 16 11673 810268 194202 547221 727
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 35116 11673 810268 194159 935
EBITDA -64 407-14 61442 664243 639202 102
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -64 407-14 61442 664243 639202 102
Efektívna daňová sadzba 0,74790,30570,23240,22190,0000
Finančná páka 1,041,041,041,041,08
Finančné účty 44 07452 22147 04248 08939 675
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9612-0,9606-0,9625-0,9601-0,9278
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,96120,96060,96250,96010,9278
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -64 817-15 43341 916242 513200 760
Krátkodobé pohľadávky 2 570 6872 477 4452 430 8692 356 7922 201 516
Krátkodobé záväzky 176 380177 672168 692175 866305 443
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,0000512,95
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,0000394,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00009 163
Náklady na predaný tovar 536 847519 258483 787565 450923 154
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,0000468,00946,0020 719
Neobežný majetok 2 015 1332 019 1422 031 1002 052 3032 114 710
Obežný majetok 2 614 7612 529 6662 477 9112 404 8812 241 191
Obrat neobežného majetku 0,28050,31200,32730,44910,5990
Obrat obežného majetku 0,21610,24900,26830,38330,5652
Odpisy 8 01848 54642 40642 40651 203
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 00924 27321 20321 20351 203
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 00924 27321 20321 2030,0000
Osobné náklady 65 241105 254105 780113 1230,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 410,00819,00748,001 1261 342
Ostatné záväzky z obchodného styku 151 860161 924121 95291 8830,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 87159 73599 061251 095210 744
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 2,300,95060,58470,31750,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000386,60376,680,3722
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,43411,051,713,150,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,38660,71991,222,296,71
Pohľadávky z obchodného styku 153 633140 503176 969390 344430 677
Pohotová likvidita II. stupeň 14,9914,8715,4614,447,34
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 549,73-864,424 265-774,18-101,91
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,0000100,70
Pridaná hodnota 28 322110 725180 927356 338343 570
Primárna platobná neschopnosť 0,98851,150,68910,23540,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,81-12,554,070,75271,56
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,81-12,554,070,75271,56
Služby 507 785485 407455 040508 219819 283
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 659 6494 660 2924 639 4434 592 3394 357 768
Spotreba materiálu… 29 06233 85128 27956 28583 152
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 565 169629 983664 714921 7881 266 724
Tržby z predaja tovaru 0,00000,0000563,00542,0024 761
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 565 169629 983664 151921 2461 241 963
Účtovný cash flow -8 1475 179-1 0475 69539 675
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000405,93
Vlastné imanie 4 478 6754 476 8214 465 6144 408 9584 043 095
Všetky záväzky 180 974183 471173 829183 381314 673
Výsledok hospodárenia -72 425-63 160258,00201 233150 899
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -72 425-63 160258,00201 233150 899
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 85311 18956 655208 689159 541
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 11 18956 655208 689157 175212 564
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 35116 11673 810268 194210 760
Záväzky 180 974183 471173 829183 381314 673
Záväzky z obchodného styku 151 860161 924121 95291 8830,0000
Zisk pred zdanením 7 35116 11673 810268 194210 760
Zmena EBIT 0,45610,21830,27521,320,7213