Krematórium, Pohrebná služba - STRÍŽ s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 185 083103 66997 3815 9356 647
Bežná likvidita III. stupeň 6,627,642,2512,360,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000011,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9008-0,7965-0,8704-1,09-0,9983
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 6,406,911,9412,360,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,18180,25380,76820,08800,0000
Celkové tržby 241 840172 970181 7010,00000,0000
Celkový dlh 28 46720 98842 307480,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -141 078-65 857-47 935-5 935-6 636
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 141 07865 85747 9355 9356 636
Čistý cash flow 141 07865 85747 9355 9356 636
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 94 14535 63962 690-124,00-119,00
Čistý zisk 73 93527 60749 619-604,00-119,00
Čistý zisk v minulom roku 27 60749 619-604,00-587,00-106,00
Cudzie zdroje -156 616-82 681-55 074-5 455-6 647
Daň z príjmov 20 1287 94813 065480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 7 94813 065480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 20 1287 94813 065480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2,0513,178,150,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1,590,00007,130,00000,0000
Doba obratu aktív 279,34218,76195,620,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 2,0513,178,150,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 33,2720,1049,580,00000,0000
EBIT v minulom roku 35 63962 690-124,00-107,00-106,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 94 14535 63962 690-124,00-119,00
EBITDA 105 99746 65464 596-48,00-44,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 105 99746 65464 596-48,00-44,00
Efektívna daňová sadzba 0,21400,22350,2084-3,870,0000
Finančná páka 1,181,251,771,091,0000
Finančné účty 141 07865 85747 9355 9356 636
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8462-0,7975-0,5656-0,9191-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,84620,79750,56560,91911,0000
Hrubá marža 0,61910,49000,48100,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 105 86046 52064 468-124,00-119,00
Krátkodobé pohľadávky 1 3606 2404 0560,00000,0000
Krátkodobé záväzky 22 0449 52624 681480,000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 900,00342,002 8880,00000,0000
Krytie dlhovej služby 1 293555,4010 7660,00000,0000
Nákladové úroky 82,0084,006,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 84,006,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 92 12788 21294 30348,0044,00
Neobežný majetok 39 14730 86241 7430,00000,0000
Obežný majetok 145 93672 80755 6385 9356 636
Obrat aktív 1,311,671,870,00000,0000
Obrat neobežného majetku 6,185,604,350,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,662,383,270,00000,0000
Odpisy 11 71510 8811 7780,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11 71510 8811 7780,00000,0000
Osobné náklady 42 02336 53522 6440,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 137,00134,00128,0076,0075,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 85 65038 48851 397-604,00-119,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,47210,33390,9010-0,1107-0,0179
Podiel EBIT k aktívam 0,50870,34380,6438-0,0209-0,0179
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,50870,34380,6438-0,0209-0,0179
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,57740,37860,8623-0,0227-0,0179
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,76220,63530,49221,00000,9983
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,58340,38070,26380,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-1,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,562,323,860,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,791,793,580,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,58340,38070,26380,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 0540,00003 5510,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 6,467,572,1112,360,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,11-1,26-1,15-0,9191-1,00
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1 720784,017 9890,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,18180,25380,76820,08800,0000
Pridaná hodnota 149 71384 75887 398-48,00-44,00
Primárna platobná neschopnosť 0,85390,00000,81330,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,39950,26630,5095-0,1018-0,0179
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,47210,33390,9010-0,1107-0,0179
Rýchla likvidita I. stupeň 6,406,911,9412,360,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,26860,44990,6549-10,000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,26860,44990,6549-10,000,0000
Služby 46 75942 85258 96048,0044,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 185 083103 66997 3815 9356 647
Spotreba materiálu… 45 36845 36035 3430,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 241 840172 970181 7010,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 241 840172 970181 7010,00000,0000
Účtovný cash flow 141 07865 85747 9355 9356 636
Úrokové krytie 1 148424,2710 4480,00000,0000
Vlastné imanie 156 61682 68155 0745 4556 647
Všetky záväzky 28 46720 98842 307480,000,0000
Výsledok hospodárenia 94 28235 77362 818-48,00-44,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 94 28235 77362 818-48,00-44,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 73 93527 60749 619-604,00-119,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 27 60749 619-604,00-587,00-106,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 94 06335 55562 684-124,00-119,00
Zásoby 3 498710,003 6470,00000,0000
Záväzky 28 46720 98842 307480,000,0000
Záväzky z obchodného styku 900,00342,002 8880,00000,0000
Zisk pred zdanením 94 06335 55562 684-124,00-119,00
Zmena EBIT 2,640,5685-505,561,161,12