SIMPLE CONSTRUCTION, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 248 827232 051465 570385 025326 552
Bankové úvery 0,000022 288-4 760-3 545-602,00
Bežná likvidita III. stupeň 3,650,91071,891,511,16
Bežné bankové úvery 0,000022 288-4 760-3 545-602,00
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000129,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2002-0,5246-0,3855-0,3114-0,4884
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,71790,10430,36890,16480,0514
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,32736,291,833,0114,17
Celkové tržby 708 524648 701404 097490 3460,0000
Celkový dlh 61 353200 210300 881288 963305 028
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -37 5335 584-49 199-15 4113 303
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 37 53316 70463 48829 91510 513
Čistý cash flow 37 53316 70463 48829 91510 513
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 202 013-109 08097 29863 55651 095
Čistý zisk 155 633-132 84768 62645 55349 218
Čistý zisk v minulom roku -132 84768 62645 55328 98539 331
Cudzie zdroje -187 474-31 841-164 689-96 062-21 524
Daň z príjmov 44 92320 12426 27213 3320,0000
Daň z príjmov v minulom roku 20 12426 27213 3329 0120,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 44 92320 12426 27213 3320,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 80,64110,90265,59210,99403,00
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 32,9285,90144,10112,24223,97
Doba obratu aktív 131,47176,26427,33306,09542,75
Doba obratu pohľadávok 80,64110,90265,59210,99403,00
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000551,83
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 27,62121,70157,96144,34339,85
EBIT v minulom roku -109 08097 29863 55642 51541 493
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 202 013-109 08097 29863 55651 095
EBITDA 221 439-52 569119 13590 99578 482
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 221 439-52 569119 13590 99578 482
Finančná páka 1,337,292,834,0115,17
Finančné účty 37 53316 70463 48829 91510 513
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7534-0,1372-0,3537-0,2495-0,0659
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,75340,13720,35370,24950,0659
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 249 821-53 692127 951146 39076 813
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,21010,69050,36960,47160,6262
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,000019 04918 04914 418
Krátkodobé pohľadávky 152 616146 010289 353265 408242 468
Krátkodobé záväzky 52 282160 230172 096181 561204 477
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 7 711123 43986 60179 3810,0000
Krytie dlhovej služby 151,98-14,4349,6419,4841,81
Nákladové úroky 1 4573 6432 4004 6711 877
Nákladové úroky v minulom roku 3 6432 4004 6714 5182 162
Náklady na predaný tovar 415 160506 247249 843334 664135 248
Neobežný majetok 58 15065 824112 72989 70273 442
Obežný majetok 190 677166 227352 841295 323252 981
Obrat aktív 2,782,070,85411,190,6725
Obrat neobežného majetku 11,887,303,535,122,99
Obrat obežného majetku 3,622,891,131,550,8681
Odpisy 28 01857 17424 65319 4769 976
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 28 01857 17424 65319 4769 976
Osobné náklady 35 07723 47825 70932 6200,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 6181 1233 2407 3151 683
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000056,00284,0014,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 183 651-75 67393 27965 02959 194
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,8302-2,450,38340,41201,39
Podiel EBIT k aktívam 0,8119-0,47010,20900,16510,1565
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,8119-0,47010,20900,16510,1565
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,03-1,520,33150,31240,4186
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,1273-0,91340,17390,26210,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,6237
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 7,86-1,095,753,820,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 4,37-0,31872,942,398,46
Pohľadávky z obchodného styku 62 311113 094156 989141 185134 752
Pohotová likvidita II. stupeň 3,640,89151,891,511,16
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,99-1,91-2,59-3,21-2,05
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 25,764,5926,456,405,60
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,24660,86280,64630,75050,9341
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,32736,291,833,0114,17
Pridaná hodnota 275 646-25 704147 816124 46984 358
Primárna platobná neschopnosť 0,12381,090,55160,56220,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,6255-0,57250,14740,11830,1507
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,8302-4,170,41670,47422,29
Rýchla likvidita I. stupeň 0,71790,09150,34060,15260,0482
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,2771-3,812,533,183,89
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,2771-3,812,533,183,89
Služby 325 740403 666179 539247 549102 098
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 248 827232 051465 570385 025326 552
Spotreba materiálu… 89 420102 58170 30487 11533 150
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000022 28814 28914 50413 816
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 705 806480 543403 659490 346219 606
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 15 0000,00006 00031 2130,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 690 806480 543397 659459 133219 606
Účtovný cash flow 37 53316 70463 48829 91510 513
Úročený dlh 0,000022 28814 28914 50413 816
Úrokové krytie 138,65-29,9440,5413,6127,22
Vlastné imanie 187 47431 841164 68996 06221 524
Všetky záväzky 61 353200 210300 881288 963305 028
Výsledok hospodárenia 199 915-109 743100 48270 58668 506
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 199 915-109 743100 48270 58668 506
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 155 633-132 84768 62645 55349 218
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -132 84768 62645 55328 98539 331
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 200 556-112 72394 89858 88564 960
Zásoby 528,003 5130,00000,00000,0000
Záväzky 61 353200 210300 881288 963305 028
Záväzky z obchodného styku 7 711123 43986 60179 3810,0000
Zisk pred zdanením 200 556-112 72394 89858 88564 960
Zmena EBIT -1,85-1,121,531,491,23
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 8 5060,00000,000032 1460,0000