RATES, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 31 36850 1325 58737 13627 767
Bežná likvidita III. stupeň 1,171,262,741,661,26
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000346,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4675-0,9966-1,55-1,63-4,79
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,39450,26342,701,561,23
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,193,790,57511,063,90
Celkové tržby 108 06054 60112 69532 5700,0000
Celkový dlh 17 02339 6572 04019 08622 096
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 706-10 439-5 499-29 399-27 138
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 70610 4395 49929 51127 138
Čistý cash flow 6 70610 4395 49929 51127 138
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 8307 889-3 1613 7413 878
Čistý zisk 3 8706 927-4 1212 7813 878
Čistý zisk v minulom roku 6 927-4 1212 7819 5994 323
Cudzie zdroje -14 345-10 475-3 547-18 050-5 671
Daň z príjmov 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,002 7250,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00001 3670,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 44,69265,353,3123,034,07
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 44,53265,350,00000,00004,07
Doba obratu aktív 105,95335,13210,17416,17398,94
Doba obratu pohľadávok 44,69265,353,3138,354,07
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000118 965396,72
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 57,41264,9376,74211,85316,45
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,0000232,840,0000
EBIT v minulom roku 7 889-3 1613 74112 3244 323
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 8307 889-3 1613 7413 878
EBITDA 8 3218 031-1 7275 9754 627
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 8 3218 031-1 7275 9754 627
Finančná páka 2,194,791,582,064,90
Finančné účty 6 70610 4395 49929 51127 138
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4573-0,2089-0,6349-0,4861-0,2042
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,45730,20890,63490,48610,2042
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 2297 8893 9415 8424 486
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,54190,79050,36510,50900,7932
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,0000112,000,0000
Krátkodobé pohľadávky 13 23239 69388,002 055283,00
Krátkodobé záväzky 16 99739 6312 04018 90422 026
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 15 839-361,00-4,0037,000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00004 0160,00000,00000,0000
Nákladové úroky 0,00002,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 2,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 99 27638 5575 70820 57120 265
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,000058,00629,00
Neobežný majetok 11 4300,00000,00004 2030,0000
Obežný majetok 19 93850 1325 58732 93327 421
Obrat aktív 3,441,091,740,87700,9149
Obrat neobežného majetku 9,450,00000,00007,750,0000
Obrat obežného majetku 5,421,091,740,98900,9265
Odpisy 3 3990,00001 4012 1020,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 3990,00001 4012 1020,0000
Osobné náklady 0,00007 9834 7755 4080,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 92,00142,00132,00133,00141,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 2696 927-2 7204 8833 878
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,26980,6613-1,160,15310,6838
Podiel EBIT k aktívam 0,15400,1574-0,56580,10070,1397
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,15400,1574-0,56580,10070,1397
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,33610,7513-0,89120,20520,6755
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,21380,20820,98420,79470,9773
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,49761,200,45070,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,06210,19120,43320,90610,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000206,880,2536
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00002,010,83662,220,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,582,010,64691,600,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,06210,19120,56670,90611,07
Pohľadávky z obchodného styku 13 18439 6930,00000,0000283,00
Pohotová likvidita II. stupeň 1,171,262,741,661,26
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,14-1,00-0,6450-0,6116-0,2090
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00005 2200,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,54270,79110,36510,51390,7958
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,193,790,57511,063,90
Pridaná hodnota 8 78416 0433 99511 9995 140
Primárna platobná neschopnosť 1,20-0,00910,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,12340,1382-0,73760,07490,1397
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,26980,6613-1,160,15410,6838
Rýchla likvidita I. stupeň 0,39450,26342,701,551,23
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,054,94-1,183,194,78
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,054,94-1,183,194,78
Služby 97 65036 9863 38313 5057 591
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 31 36850 1325 58737 13627 767
Spotreba materiálu… 1 6261 5712 3257 00812 045
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,0000112,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 108 06054 60012 60332 57025 405
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00002 9000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,0000122,001 653
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 108 06054 6009 70332 44823 752
Účtovný cash flow 6 70610 4395 49929 51127 138
Úročený dlh 0,00000,00000,0000112,000,0000
Úrokové krytie 0,00003 9450,00000,00000,0000
Vlastné imanie 14 34510 4753 54718 0505 671
Všetky záväzky 17 02339 6572 04019 08622 096
Výsledok hospodárenia 4 9228 031-3 0303 8734 627
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 9228 031-3 0303 8734 627
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 8706 927-4 1212 7813 878
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 927-4 1212 7819 5994 323
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 8307 887-3 1613 7414 487
Záväzky 17 02339 6572 04019 08622 096
Záväzky z obchodného styku 15 839-361,00-4,0037,000,0000
Zisk pred zdanením 4 8307 887-3 1613 7414 487
Zmena EBIT 0,6122-2,50-0,84500,30360,8971
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00002 8020,00000,0000
Účtovné závierky