FLOMARKT a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 256 974279 299335 167359 068426 701
Bankové úvery 11 69315 84624 4250,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,55260,49550,59160,30980,3063
Bežné bankové úvery 11 69315 84624 4250,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000044 977
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,07760,0091-0,00730,58860,2562
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,7808-0,28440,09130,07020,0201
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,29220,25980,2997-8,81-13,32
Celkové tržby 120 36292 29167 49077 5310,0000
Celkový dlh 58 10657 59377 285405 048461 332
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 22 89445 49641 333-27 064-8 872
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,1898-0,3740-0,68360,03930,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 15 439-2 0101 89227 0648 872
Čistý cash flow 15 439-2 0101 89227 0648 872
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -21 880-33 554-46 1383 047-45 321
Čistý zisk -22 840-34 514-46 1383 047-46 624
Čistý zisk v minulom roku -34 514-46 1383 047-14 394191,00
Cudzie zdroje -198 868-221 706-257 88245 98034 631
Daň z príjmov 960,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,000020 19620 19620 196
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 64,25121,76223,73443,58208,64
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 54,59109,9481,7210,87190,31
Doba obratu aktív 990,321 2572 0872 3262 374
Doba obratu pohľadávok 64,25121,76349,45574,41321,01
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 361
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 76,2031,80128,982 4972 458
EBIT v minulom roku -33 554-46 1383 047-13 7871 253
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -21 880-33 554-46 1383 047-45 321
EBITDA 221,00-10 259-46 0393 395-44 858
EBITDA marža 0,0018-0,1112-0,68220,04380,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 221,00-10 259-46 0393 395-44 858
Finančná páka 1,291,261,30-7,81-12,32
Finančné účty 15 439-2 0101 89227 0648 872
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7739-0,7938-0,76940,12810,0812
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,77390,79380,7694-0,1281-0,0812
Hrubá marža 0,17060,0189-0,57400,08910,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 14 940-10 664-46 1383 047-45 321
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,07690,02530,06181,071,04
Krátkodobé finančné výpomoci 26 64027 64018 8000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 16 67327 05735 93768 47437 495
Krátkodobé záväzky 19 7737 06720 718385 419441 703
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 0874 23617 61519 5670,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,0000-34,43
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00001 303
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,0000607,001 062
Náklady na predaný tovar 74 17579 36797 36660 552113 803
Neobežný majetok 224 862254 252277 142219 455271 200
Obežný majetok 32 11225 04758 025139 613110 524
Obrat obežného majetku 2,953,241,010,40360,5935
Odpisy 22 89022 8900,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 22 89022 8900,00000,00000,0000
Osobné náklady 20 14613 30312 84410 8060,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 141,00405,0099,00348,00463,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 50,00-11 624-46 1383 047-46 624
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0963-0,1301-0,1532-0,06631,35
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0922-0,1233-0,1467-0,11563,02
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,98107,63-0,33161,560,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,020,1311-3,020,63900,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,47720,0482-3,020,63900,0000
Pohľadávky z obchodného styku 14 16624 43013 1261 67834 202
Pohotová likvidita II. stupeň 0,55260,49550,59160,24790,2068
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -12,88110,30-136,301,703,90
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,00006,81
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,22610,20620,23061,131,08
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,29220,25980,2997-8,81-13,32
Pridaná hodnota 20 5371 744-38 7366 905-48 207
Primárna platobná neschopnosť 0,07670,17341,3411,660,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,1149-0,1557-0,1789-0,06631,35
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 262,92-5,61-1,68119,31-10,28
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 262,92-5,61-1,68119,31-10,28
Služby 19 61012 89029 76628 18933 969
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 256 974279 299335 167359 068426 701
Spotreba materiálu… 54 56566 47767 60032 36384 527
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 38 33343 48643 2250,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 102 14281 11158 63056 34465 596
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 7 4300,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000017 9520,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 94 71263 15958 63056 34465 596
Účtovný cash flow 15 439-2 0101 89227 0648 872
Úročený dlh 38 33343 48643 2250,00000,0000
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-34,78
Vlastné imanie 198 868221 706257 882-45 980-34 631
Všetky záväzky 58 10657 59377 285405 048461 332
Výsledok hospodárenia -21 739-33 149-46 0393 395-44 858
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -21 739-33 149-46 0393 395-44 858
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -22 840-34 514-46 1383 047-46 624
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -34 514-46 1383 047-14 394191,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -21 880-33 554-46 1383 047-46 624
Zásoby 0,00000,00000,000023 87943 961
Záväzky 58 10657 59377 285405 048461 332
Záväzky z obchodného styku 1 0874 23617 61519 5670,0000
Zisk pred zdanením -21 880-33 554-46 1383 047-46 624
Zmena EBIT 0,65210,7273-15,14-0,2210-36,17
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,00004 693
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,00004 693
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 6 5000,00000,00000,00000,0000