A&T Transport, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 534 267978 9151 817 6491 482 239702 641
Aktivácia 0,00000,00000,00000,0000662,00
Bežná likvidita III. stupeň 3,505,092,991,921,48
Časové rozlíšenie aktív 2 5955 70010 87910 75741 792
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00008,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,01210,09030,8580-0,13530,3034
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,56-7,6123,794,852,65
Celkové tržby 243 2301 465 3371 813 0441 417 0721 161 977
Celkový dlh 876 8781 127 1221 744 3211 228 996510 188
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 588-6 7446 642-56 276-22 019
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,6864-0,1699-0,26470,0429-0,1422
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 5886 744-6 64256 27622 019
Čistý cash flow -4 15613 386-62 91834 257-58 398
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -155 760-227 043-420 83475 009-139 758
Čistý zisk -166 956-248 982-479 90760 794-165 246
Čistý zisk v minulom roku -248 982-479 90760 794-165 246158 427
Cudzie zdroje 342 611148 207-73 328-253 235-192 453
Daň z príjmov 0,00000,00002 8802 8802 880
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 8802 8802 8803 617
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00002 8802 8802 880
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 257,62102,42105,70117,86122,66
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 233,0325,7269,5050,3091,07
Doba obratu aktív 839,16331,57367,03387,78228,85
Doba obratu pohľadávok 257,62102,42105,70117,86122,66
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,00003,68
Doba splácania záväzkov 0,000064,76155,14405,42490,16
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 75,8820,9635,6570,4297,19
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000013,40114,02362,95339,58
EBIT v minulom roku -227 043-420 83475 009-139 758179 969
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -155 760-227 043-420 83475 009-139 758
EBITDA 497 284361 882325 683230 57618 170
EBITDA marža 2,040,24700,17960,16270,0156
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 497 284361 882325 683230 57618 170
Finančná páka -1,56-6,6124,795,853,65
Finančné účty 2 5886 744-6 64256 27622 019
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,64130,1514-0,0403-0,1708-0,2739
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,6413-0,15140,04030,17080,2739
Hrubá marža 0,88260,15190,09210,19920,0341
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 447 3171 084 801370 046207 570-4 728
Krátkodobé pohľadávky 164 018302 375523 451450 512376 620
Krátkodobé záväzky 48 31061 894176 566269 155298 422
Krytie dlhovej služby 44,4216,495,8020,340,8037
Nákladové úroky 11 19621 93956 19311 33522 608
Nákladové úroky v minulom roku 21 93956 19311 33522 60817 925
Náklady na predaný tovar 17 701855 0741 640 5441 112 9551 081 113
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000348 859415 417242 319222 220
Neobežný majetok 365 066664 0961 289 961964 694259 970
Obežný majetok 166 606309 119516 809506 788400 879
Obrat aktív 0,43501,100,99450,94131,59
Obrat neobežného majetku 0,63661,621,401,454,31
Obrat obežného majetku 1,393,493,502,752,80
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,000099,21
Odpisy 598 060598 076791 098132 504132 504
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 299 030299 038395 54966 25266 252
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 299 030299 038395 54966 25266 252
Osobné náklady 0,0000144 894222 742121 729107 549
Ostatné náklady na finančnú činnosť 49 96758 44226 67823 00622 944
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000011 74371 0410,000046,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 33 21912 477129 772240 955206 741
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 431 104349 094311 191193 298-32 742
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,48731,68-6,540,2401-0,8586
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,65111,330,43132,72
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,63790,40221,160,1781
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00001,540,75002,320,3679
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,35900,29950,16481,110,1648
Pohľadávky z obchodného styku 148 36175 939344 195192 250279 605
Pohotová likvidita II. stupeň 3,505,092,991,921,48
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -82,4411,071,17-7,393,30
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,37120,6101-1,123,02-2,58
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,641,150,95970,82910,7261
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,56-7,6123,794,852,65
Pridaná hodnota 214 684222 543167 066282 22339 568
Primárna platobná neschopnosť 0,22580,16860,37701,250,7394
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,48731,68-6,540,2401-0,8586
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,763,115,365,3328,08
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,763,115,365,3328,08
Služby 16 685305 464715 763539 077554 036
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 534 267978 9151 817 6491 482 239702 641
Spotreba materiálu… 1 016200 751509 364331 559305 519
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 232 3851 462 4261 807 6101 425 1781 120 681
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,000030 0000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000384 8090,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 26,00355 203416 973242 631222 559
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 232 359722 4141 390 6371 152 547898 122
Účtovný cash flow -4 15613 386-62 91834 257-58 398
Úrokové krytie -13,91-10,35-7,496,62-6,18
Vlastné imanie -342 611-148 20773 328253 235192 453
Všetky záväzky 876 8781 127 1221 744 3211 228 996510 188
Výsledok hospodárenia -100 776-178 212-465 41598 072-114 334
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -100 776-178 212-465 41598 072-114 334
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -166 956-248 982-479 90760 794-165 246
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -248 982-479 90760 794-165 246158 427
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -166 956-248 982-477 02763 674-162 366
Zásoby 0,00000,00000,00000,00002 240
Záväzky 876 8781 127 1221 744 3211 228 996510 188
Záväzky z obchodného styku 33 49612 806129 772240 955206 741
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 277,00329,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -166 956-248 982-477 02763 674-162 366
Zmena EBIT 0,68600,5395-5,61-0,5367-0,7766
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000326 8270,00000,00000,0000
Účtovné závierky