Business Service, a.s. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152013201220112010
Aktíva 5 8390,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 9,000,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,96940,00000,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 7,750,00000,00000,00000,0000
Celkové tržby 4 0000,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 649,000,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 8390,00000,00000,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -75,080,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 8390,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 5 0310,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -299 6830,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk -300 3320,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -13,000,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -5 1900,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov 649,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 649,000,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -13,000,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -299 6830,00000,00000,00000,0000
EBITDA -306 1130,00000,00000,00000,0000
EBITDA marža -76,530,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -306 1130,00000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,130,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 5 8390,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,88890,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,88890,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -306 3720,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 649,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 770,000,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 5 8390,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 259,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -300 3320,00000,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -57,870,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -51,320,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -51,320,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -57,740,00000,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,00000,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,260,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 9,000,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,030,00000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -770,000,00000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -51,440,00000,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -57,870,00000,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 9,000,00000,00000,00000,0000
Služby 770,000,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 8390,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 5 0310,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 5 1900,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 649,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -306 1130,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -306 1130,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -300 3320,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -13,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -299 6830,00000,00000,00000,0000
Záväzky 649,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -299 6830,00000,00000,00000,0000
Zmena EBIT 23 0530,00000,00000,00000,0000