Družstvo lekárov Zrkadlový háj

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 25 35017 19313 15512 40825 536
Bežná likvidita III. stupeň 0,83300,74590,72730,74890,8922
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000535,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00003 000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,220,95851,301,425,90
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,21400,25330,37250,37670,7619
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -5,77-3,82-3,55-3,82-7,81
Celkové tržby 159 944161 221160 526149 0020,0000
Celkový dlh 30 66923 28418 32316 80325 846
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 514-5 838-6 737-6 241-19 519
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 5145 8386 7376 24119 519
Čistý cash flow 6 5145 8386 7376 24119 519
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 923187,00350,00318,00-412,00
Čistý zisk 772,00-923,00-772,00-642,00-412,00
Čistý zisk v minulom roku -923,00-772,00-642,00-443,00-1 768
Cudzie zdroje 5 3196 0915 1684 3953 310
Daň z príjmov 1 1511 1101 122960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 1101 122960,00962,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 1511 1101 122960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 43,1025,7314,6115,1415,12
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 42,5625,0813,4112,3514,21
Doba obratu aktív 58,0038,9529,9530,4770,45
Doba obratu pohľadávok 43,1025,7314,6115,1415,12
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000080,81
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 69,6352,2241,1840,6970,68
EBIT v minulom roku 187,00350,00318,00519,00-1 768
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 923187,00350,00318,00-412,00
EBITDA 2 550955,00920,00664,001 375
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 550955,00920,00664,001 375
Efektívna daňová sadzba 0,59855,943,213,020,0000
Finančná páka -4,77-2,82-2,55-2,82-7,71
Finančné účty 6 5145 8386 7376 24119 519
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 923187,00348,00313,00553,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,201,341,371,341,00
Krátkodobé pohľadávky 18 83611 3556 4186 1675 482
Krátkodobé záväzky 30 43423 04918 08816 56825 620
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 21 37912 9085 3567 3150,0000
Náklady na predaný tovar 136 189140 201139 233125 736115 725
Obežný majetok 25 35017 19313 15512 40825 001
Obrat aktív 6,299,3712,1911,985,18
Obrat obežného majetku 6,299,3712,1911,985,29
Osobné náklady 11 97611 90014 05115 5300,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 627,00768,00572,00351,00822,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 772,00-923,00-772,00-642,00-412,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,25700,33960,51210,50300,7644
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,51310,56920,66680,67820,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,951,761,501,470,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,951,761,501,470,0000
Pohľadávky z obchodného styku 18 60211 0705 8885 0315 151
Pohotová likvidita II. stupeň 0,83300,74590,72730,74890,8922
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,81651,040,76710,70420,1696
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,211,351,391,351,01
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -5,77-3,82-3,55-3,82-7,81
Pridaná hodnota 23 33920 90621 07122 89916 571
Primárna platobná neschopnosť 1,151,170,90961,450,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,21400,25330,37250,37670,6820
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 12,0324,3819,9225,3118,80
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 12,0324,3819,9225,3118,80
Služby 102 112108 68197 65492 10382 311
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 25 35017 19313 15512 40825 536
Spotreba materiálu… 34 07731 52041 57933 63333 414
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 159 528161 107160 304148 635132 296
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 159 528161 107160 304148 635132 296
Účtovný cash flow 6 5145 8386 7376 24119 519
Vlastné imanie -5 319-6 091-5 168-4 395-3 310
Všetky záväzky 30 66923 28418 32316 80325 846
Výsledok hospodárenia 2 550955,00920,00664,001 375
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 550955,00920,00664,001 375
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 772,00-923,00-772,00-642,00-412,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -923,00-772,00-642,00-443,00-1 768
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 923187,00350,00318,00564,00
Záväzky 30 66923 28418 32316 80325 846
Záväzky z obchodného styku 21 37912 9085 3567 3150,0000
Zisk pred zdanením 1 923187,00350,00318,00564,00
Zmena EBIT 10,280,53431,100,61270,2330