REPS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 6 24310 11115 630670,007 204
Bežná likvidita III. stupeň 0,25010,44330,81260,01910,1839
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000014,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,6256-1,13-0,77340,01050,1201
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,12630,26860,74310,01870,1835
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -5,044,701,08-1,01-1,12
Celkové tržby 1 5837 00583 2900,00000,0000
Celkový dlh 7 7878 3378 12362 91367 070
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -966,00-2 003-5 806-655,00-7 190
Čistá marža, Zisková marža, ROS -2,09-0,81860,83740,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 966,002 0035 806655,007 190
Čistý cash flow 966,002 0035 806655,007 190
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 316-4 77479 122-139,004 189
Čistý zisk -3 316-5 73469 749-1 0994 189
Čistý zisk v minulom roku -5 73469 749-1 099-1 2782 306
Cudzie zdroje 1 544-1 774-7 50762 24359 866
Daň z príjmov 0,0000960,009 373960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,009 373960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,009 373960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 13,6241,100,09860,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000040,310,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 1 808536,96102,790,000081,84
Doba obratu pohľadávok 13,6241,100,09860,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000543,42
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 215395,9651,380,0000445,10
EBIT v minulom roku -4 77479 122-139,00-318,002 306
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 316-4 77479 122-139,004 189
EBITDA -745,00-2 18279 840-55,005 521
EBITDA marža -0,4706-0,31150,95860,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -745,00-2 18279 840-55,005 521
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,20110,1185-6,910,0000
Finančná páka -4,045,702,08-0,0108-0,1203
Finančné účty 966,002 0035 806655,007 190
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,2473-0,1755-0,480392,908,31
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,24730,17550,4803-92,90-8,31
Hrubá marža 0,24640,81640,65630,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -841,00-2 29979 741-139,005 435
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,220,73740,499952,275,44
Krátkodobé pohľadávky 47,00774,0015,0015,000,0000
Krátkodobé záväzky 7 6467 4567 81335 02439 181
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 410,000,000048,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 870,001 154838,0055,0026 317
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,000024 135
Neobežný majetok 4 3316 8069 2810,00000,0000
Obežný majetok 1 9123 3056 349670,007 190
Obrat aktív 0,20180,67983,550,00004,46
Obrat neobežného majetku 0,29091,015,980,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,65902,088,740,00004,47
Odpisy 2 4752 475619,000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 4752 475619,000,00000,0000
Osobné náklady 1 2037 7482 5430,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 96,00117,0099,0084,0086,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -841,00-3 25970 368-1 0994 189
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 2,15-3,239,290,0177-0,0700
Podiel EBIT k aktívam -0,5312-0,47225,06-0,20750,5815
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,5312-0,47225,06-0,20750,5815
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 2,36-1,8010,120,0040-0,1310
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,15470,19810,37150,97760,9981
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 3,081,350,04650,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,61020,28590,06970,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,32420,738121,500,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,10600,559417,290,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,76670,29140,10460,00000,2238
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000759,000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,13250,37250,74500,01910,1839
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,60-0,8857-1,2995,038,33
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,250,82450,519793,909,31
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -5,044,701,08-1,01-1,12
Pridaná hodnota 390,005 71954 662-55,005 813
Rentabilita aktív, ROA -0,5312-0,56714,46-1,640,5815
Rentabilita vlastného imania, ROE 2,15-3,239,290,0177-0,0700
Rýchla likvidita I. stupeň 0,12630,26860,74310,01870,1835
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -10,45-3,820,1017-1 14412,15
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -10,45-3,820,1017-1 14412,15
Služby 99,0088,00306,0055,002 016
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 24310 11115 630670,007 204
Spotreba materiálu… 771,001 066532,000,0000166,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 2606 87355 5000,000032 130
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,000032 130
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 2606 87355 5000,00000,0000
Účtovný cash flow 966,002 0035 806655,007 190
Vlastné imanie -1 5441 7747 507-62 243-59 866
Všetky záväzky 7 7878 3378 12362 91367 070
Výsledok hospodárenia -3 220-4 65779 221-55,005 521
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 220-4 65779 221-55,005 521
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 316-5 73469 749-1 0994 189
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -5 73469 749-1 099-1 2782 306
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 316-4 77479 122-139,005 435
Zásoby 899,00528,00528,000,00000,0000
Záväzky 7 7878 3378 12362 91367 070
Záväzky z obchodného styku 410,000,000048,000,00000,0000
Zisk pred zdanením -3 316-4 77479 122-139,005 435
Zmena EBIT 0,6946-0,0603-569,220,43711,82