LEON Productions, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 375 232374 466370 062327 218237 650
Bežná likvidita III. stupeň 0,68740,67220,69550,49170,6820
Časové rozlíšenie aktív 854,001 7391 0233 5692 636
Časové rozlíšenie pasív 145 530123 408130 496109 90025 885
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,55021,071,231,533,40
Celkové tržby 449 385495 123538 521511 7680,0000
Celkový dlh 81 531129 625132 351131 428163 635
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -133 993-142 325-111 232-66 101-21 378
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 133 993142 325111 23266 10121 378
Čistý cash flow -8 33231 09345 13114 58321 378
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 33 57619 23131 08843 44735 865
Čistý zisk 26 73814 21821 32532 11035 865
Čistý zisk v minulom roku 14 21821 32532 1105 65097 906
Cudzie zdroje -148 171-121 433-107 215-85 890-48 130
Daň z príjmov 6 8385 0139 76311 3370,0000
Daň z príjmov v minulom roku 5 0139 76311 3375 7850,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6 8385 0139 76311 3370,0000
Dlhodobé pohľadávky -25,009 15428,00185,0097,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 7,0810,2641,5925,0660,56
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 3,842,1233,0421,7351,81
Doba obratu aktív 314,81297,58270,93257,89145,56
Doba obratu pohľadávok 7,0617,5441,6125,2160,62
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000121,09
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 68,18102,8096,70103,37100,06
EBIT v minulom roku 19 23131 08843 44711 43597 906
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 33 57619 23131 08843 44735 865
EBITDA 84 907100 929143 284121 38493 356
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 84 907100 929143 284121 38493 356
Finančná páka 2,533,083,453,814,94
Finančné účty 133 993142 325111 23266 10121 378
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 84 996100 600144 419121 01493 017
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,21660,34540,35690,40080,6874
Krátkodobé pohľadávky 8 43712 91456 80931 79798 873
Krátkodobé záväzky 81 265129 359132 085131 162163 369
Krytie dlhovej služby 0,58340,81781,101,103,61
Náklady na predaný tovar 385 967425 382446 066407 176491 367
Neobežný majetok 219 358195 392187 411208 511108 473
Obežný majetok 155 020177 335181 628115 138126 541
Obrat aktív 1,161,231,351,422,51
Obrat neobežného majetku 1,982,352,662,225,49
Obrat obežného majetku 2,812,592,744,024,71
Odpisy 51 19081 294112 61677 54441 411
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 25 59540 64756 30838 77241 411
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 25 59540 64756 30838 7720,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 331,00329,00295,00370,00339,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 27 89921 94218 75519 2260,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 77 92895 512133 941109 65477 276
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,18050,11710,19890,37390,7452
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,22620,15800,28920,50430,7411
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,95890,41730,46600,72152,52
Pohľadávky z obchodného styku 4 5742 66645 12627 57584 594
Pohotová likvidita II. stupeň 0,63180,62100,64390,42090,6493
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 17,78-3,91-2,38-5,89-2,25
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,21730,34620,35760,40170,6886
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,55021,071,231,533,40
Pridaná hodnota 49 08433 92052 48255 950104 557
Primárna platobná neschopnosť 6,108,230,41560,69720,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,18050,11710,19890,37390,7452
Rýchla likvidita I. stupeň 0,59080,56310,42360,27420,1130
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,96021,280,92371,081,75
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,96021,280,92371,081,75
Služby 373 741403 967425 782395 528459 133
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 375 232374 466370 062327 218237 650
Spotreba materiálu… 11 89920 91216 74524 21733 289
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 435 261459 302499 263463 126595 924
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 210,000,0000715,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 435 051459 302498 548463 126595 924
Účtovný cash flow -8 33231 09345 13114 58321 378
Vlastné imanie 148 171121 433107 21585 89048 130
Všetky záväzky 81 531129 625132 351131 428163 635
Výnosy budúcich období krátkodobé 145 530123 408130 496109 90025 885
Výsledok hospodárenia 33 92719 63531 38343 84051 945
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 33 92719 63531 38343 84051 945
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 26 73814 21821 32532 11035 865
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 14 21821 32532 1105 65097 906
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 33 57619 23131 08843 44751 543
Zásoby 12 61512 94213 55917 0556 193
Záväzky 81 531129 625132 351131 428163 635
Záväzky z obchodného styku 27 89921 94218 75519 2260,0000
Zisk pred zdanením 33 57619 23131 08843 44751 543
Zmena EBIT 1,750,61860,71553,800,3663
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -327,00-503,00-3 53912 5691 055
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -327,00-503,00-3 53912 5691 055