ANSELL, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 66 74944 94842 89718 5110,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,79550,55700,44160,40010,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 5,201,350,68340,50500,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,68660,38080,22750,30300,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -7,58-3,54-3,00-1,670,0000
Celkové tržby 83 06389 81545 40323 6690,0000
Celkový dlh 76 89862 66664 30346 2670,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -52 796-23 862-14 629-14 0170,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 52 79623 86214 62914 0170,0000
Čistý cash flow 52 79623 86214 62914 0170,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 9 5814 6888 0825 9270,0000
Čistý zisk 7 5693 6886 3504 7310,0000
Čistý zisk v minulom roku 3 6886 3504 73113 1510,0000
Cudzie zdroje 10 14917 71821 40627 7560,0000
Daň z príjmov 2 0121 000,001 7321 1960,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 000,001 7321 1963 5600,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 0121 000,001 7321 1960,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 36,1531,95106,7148,950,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 35,7731,95105,5548,950,0000
Doba obratu aktív 293,31182,66344,85285,460,0000
Doba obratu pohľadávok 36,1531,95106,7148,950,0000
Doba obratu zásob 0,865715,916,2130,440,0000
Doba splácania záväzkov 449,80313,22812,721 0670,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 337,91254,67516,94713,480,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 222,32120,56343,69347,590,0000
EBIT v minulom roku 4 6888 0825 92716 7110,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 9 5814 6888 0825 9270,0000
EBITDA 12 7329 98612 0836 0640,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 12 7329 98612 0836 0640,0000
Finančná páka -6,58-2,54-2,00-0,66690,0000
Finančné účty 52 79623 86214 62914 0170,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,15200,39420,49901,500,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,1520-0,3942-0,4990-1,500,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 14 0449 15111 4295 9270,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,151,391,502,500,0000
Krátkodobé pohľadávky 8 2277 86313 2743 1740,0000
Krátkodobé záväzky 76 89862 66664 30346 2670,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 38 00724 12127 19315 0750,0000
Náklady na predaný tovar 70 12379 69333 25417 6050,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 62 40073 02528 87915 8300,0000
Neobežný majetok 5 57810 04014 5030,00000,0000
Obežný majetok 61 17134 90828 39418 5110,0000
Obrat aktív 1,242,001,061,280,0000
Obrat neobežného majetku 14,898,953,130,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,362,571,601,280,0000
Obrat zásob 421,6222,9458,8211,990,0000
Odpisy 4 4634 4633 3470,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 4634 4633 3470,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 952,00835,00654,00137,000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2 2640,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 12 0328 1519 6974 7310,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,7458-0,2082-0,2966-0,17050,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,9440-0,2646-0,3776-0,21350,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,79100,53090,34100,75720,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,63560,26570,32220,59220,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,902,273,630,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,63560,26570,32220,59220,0000
Pohľadávky z obchodného styku 8 1417 86313 1303 1740,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,79360,50630,43390,37160,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,19220,74251,461,980,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,151,391,502,500,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -7,58-3,54-3,00-1,670,0000
Pridaná hodnota 12 94010 12212 1496 0640,0000
Primárna platobná neschopnosť 4,673,072,074,750,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,7458-0,2082-0,2966-0,17050,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,68660,38080,22750,30300,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,046,285,327,630,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,046,285,327,630,0000
Služby 3 7911 9951 9261 1770,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 66 74944 94842 89718 5110,0000
Spotreba materiálu… 3 9324 6732 449598,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 83 06389 81545 40323 6690,0000
Tržby z predaja tovaru 83 03489 79945 39823 6550,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 29,0016,005,0014,000,0000
Účtovný cash flow 52 79623 86214 62914 0170,0000
Vlastné imanie -10 149-17 718-21 406-27 7560,0000
Všetky záväzky 76 89862 66664 30346 2670,0000
Výsledok hospodárenia 8 2695 5238 7366 0640,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 2695 5238 7366 0640,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 5693 6886 3504 7310,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 6886 3504 73113 1510,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9 5814 6888 0825 9270,0000
Zásoby 148,003 183491,001 3200,0000
Záväzky 76 89862 66664 30346 2670,0000
Záväzky z obchodného styku 38 00724 12127 19315 0750,0000
Zisk pred zdanením 9 5814 6888 0825 9270,0000
Zmena EBIT 2,040,58011,360,35470,0000