ELIXÍR Co., s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 370 259369 514368 225365 891360 461
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,171,171,181,191,18
Celkové tržby 5 4083 0006 0066 4500,0000
Celkový dlh 199 598199 178198 978198 878195 383
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -17 848-18 050-16 960-14 626-10 146
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,05990,36300,37210,58910,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 17 84818 05016 96014 62610 146
Čistý cash flow -202,001 0902 3343 85010 146
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 324,001 5692 7154 2804 252
Čistý zisk 324,001 0892 2353 8002 232
Čistý zisk v minulom roku 1 0892 2353 800-1 8643 837
Cudzie zdroje -170 661-170 336-169 247-167 013-165 078
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 388,08699,58337,29314,0795,82
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 30,3754,7557,7353,760,0000
Doba obratu aktív 24 99044 95822 37820 7057 508
Doba obratu pohľadávok 388,08699,58337,29314,0795,82
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00005 432
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 13 47124 23312 09211 2544 070
EBIT v minulom roku 1 5692 7154 280-1 3843 837
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 324,001 5692 7154 2804 252
EBITDA 405,001 6212 7854 3434 394
EBITDA marža 0,07490,54030,46370,67330,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 405,001 6212 7854 3434 394
Finančná páka 2,172,172,182,192,18
Finančné účty 17 84818 05016 96014 62610 146
Hrubá marža 0,09490,56230,48820,67330,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 324,001 5692 7154 2804 336
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,53910,53900,54040,54350,5420
Krátkodobé pohľadávky 5 7505 7505 5505 5504 600
Krátkodobé záväzky 199 598199 178198 978198 878195 383
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,00002,18
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00002 020
Náklady na predaný tovar 4 8951 3133 0742 10713 129
Neobežný majetok 346 661345 714345 715345 715345 715
Obežný majetok 23 59823 80022 51020 17614 746
Obrat obežného majetku 0,22920,12610,26680,31971,19
Ostatné náklady na finančnú činnosť 81,0052,0070,0063,0058,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 300400,00200,00100,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 324,001 0892 2353 8002 232
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,03740,36330,38860,59690,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,03740,36330,38860,59690,5790
Pohľadávky z obchodného styku 450,00450,00950,00950,000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 844,86-156,27-72,51-43,38-16,27
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,00005,02
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,53910,53900,54040,54350,5420
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,171,171,181,191,18
Pridaná hodnota 513,001 6872 9324 3434 394
Primárna platobná neschopnosť 2,890,88890,21050,10530,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 492,83122,8771,4545,7944,47
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 492,83122,8771,4545,7944,47
Služby 4 8951 3133 0742 10713 129
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 370 259369 514368 225365 891360 461
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 4083 0006 0066 45017 523
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 4083 0006 0066 45017 523
Účtovný cash flow -202,001 0902 3343 85010 146
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,00002,10
Vlastné imanie 170 661170 336169 247167 013165 078
Všetky záväzky 199 598199 178198 978198 878195 383
Výsledok hospodárenia 405,001 6212 7854 3434 394
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 405,001 6212 7854 3434 394
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 324,001 0892 2353 8002 232
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 0892 2353 800-1 8643 837
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 324,001 5692 7154 2802 317
Záväzky 199 598199 178198 978198 878195 383
Záväzky z obchodného styku 1 300400,00200,00100,000,0000
Zisk pred zdanením 324,001 5692 7154 2802 317
Zmena EBIT 0,20650,57790,6343-3,091,11