CAPITOL, akciová spoločnosť

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 4 366 8394 034 2443 558 3602 938 8302 226 522
Bežná likvidita III. stupeň 5,818,496,014,463,20
Časové rozlíšenie aktív 8 6974 2636 1424 3304 250
Časové rozlíšenie pasív 5 4070,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1146-0,0293-0,6719-1,74-0,3899
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,19070,06820,91891,420,2109
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,693,254,175,466,34
Celkové tržby 4 298 5294 022 9644 380 4474 191 7183 086 755
Celkový dlh 3 431 0813 085 4492 870 0052 484 0551 923 101
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 275 511-2 168 855-2 141 014-1 678 520-887 596
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 275 5112 168 8552 141 0141 678 520887 596
Čistý cash flow 106 65627 841462 494790 924118 311
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 372 734350 405308 350250 280140 780
Čistý zisk 271 682260 440233 580151 35399 564
Čistý zisk v minulom roku 260 440233 580151 35399 5644 490
Cudzie zdroje -930 351-948 795-688 355-454 775-303 421
Daň z príjmov 101 05289 96574 77098 92541 208
Daň z príjmov v minulom roku 89 96574 77098 92541 20870 341
Daň z príjmov z bežnej činnosti 101 05289 96574 77098 92541 208
Dlhodobé pohľadávky 1 028 504554 233517 238453 903413 505
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 86,58119,5174,4570,78109,72
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 84,1281,4574,4470,78109,72
Doba obratu aktív 379,03373,47301,40261,17270,66
Doba obratu pohľadávok 175,85170,82118,26111,12159,99
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 48,5537,7942,6349,3868,19
EBIT v minulom roku 350 405308 350250 280140 78074 942
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 372 734350 405308 350250 280140 780
EBITDA 420 474363 879321 959276 235205 441
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 420 474363 879321 959276 235205 441
Finančná páka 4,694,255,176,467,34
Finančné účty 2 275 5112 168 8552 141 0141 678 520887 596
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 428 397362 457320 877275 108204 482
Krátkodobé pohľadávky 997 4621 290 918878 919796 438902 590
Krátkodobé záväzky 559 314408 236503 291555 644560 924
Krytie dlhovej služby 77,760,00000,0000138 11825 680
Materiál 158,0082,0082,0060,0059,00
Nákladové úroky 0,00000,00000,00002,008,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00002,008,00111,00
Náklady na predaný tovar 3 509 9683 479 4493 895 5353 728 5192 788 034
Neobežný majetok 56 50715 89314 9655 57918 344
Obežný majetok 4 301 6354 014 0883 537 2532 928 9212 203 928
Obrat aktív 0,96300,97731,211,401,35
Obrat neobežného majetku 74,42248,08287,95736,19163,68
Obrat obežného majetku 0,97760,98221,221,401,36
Odpisy 51 16412 05212 82825 53064 678
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 25 5826 0266 41412 76532 339
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 25 5826 0266 41412 76532 339
Osobné náklady 275 81998 992115 28599 36340 763
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 0771 4411 0821 127959,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000019,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 414 183279 658371 963333 522401 793
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 322 846272 492246 408176 883164 242
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,52110,53760,60170,57120,3986
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,524,683,593,815,26
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,134,173,233,032,04
Pohľadávky z obchodného styku 969 131879 795878 886796 421902 573
Pohotová likvidita II. stupeň 5,818,496,014,463,20
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -8,72-34,08-1,49-0,5750-2,56
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,0000395 46214 789
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,78570,76480,80660,84530,8637
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,693,254,175,466,34
Pridaná hodnota 695 205463 296413 662378 688214 573
Rýchla likvidita I. stupeň 4,035,314,253,021,58
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,168,488,918,999,36
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,168,488,918,999,36
Služby 3 482 8223 441 6023 868 5873 685 5022 744 820
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 366 8394 034 2443 558 3602 938 8302 226 522
Spotreba materiálu… 27 14637 84726 94843 01743 214
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 209 6733 942 7454 309 1974 107 2073 002 607
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 5000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 205 1733 942 7454 309 1974 107 2073 002 607
Účtovný cash flow 106 65627 841462 494790 924118 311
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000125 14017 598
Vlastné imanie 930 351948 795688 355454 775303 421
Všetky záväzky 3 431 0813 085 4492 870 0052 484 0551 923 101
Výnosy budúcich období krátkodobé 5 4070,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 373 810351 827309 131250 705140 763
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 373 810351 827309 131250 705140 763
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 271 682260 440233 580151 35399 564
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 260 440233 580151 35399 5644 490
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 372 734350 405308 350250 278140 772
Zásoby 158,0082,0082,0060,00237,00
Záväzky 3 431 0813 085 4492 870 0052 484 0551 923 101
Záväzky z obchodného styku 414 183279 658371 963333 522401 793
Zisk pred zdanením 372 734350 405308 350250 278140 772
Zmena EBIT 1,061,141,231,781,88