CAPITOL, akciová spoločnosť

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 034 2443 558 3602 938 8302 226 5222 211 282
Bežná likvidita III. stupeň 8,496,014,463,202,56
Časové rozlíšenie aktív 4 2636 1424 3304 25012 522
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0293-0,6719-1,74-0,3899-4,58
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,06820,91891,420,21091,41
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,254,175,466,3410,09
Celkové tržby 4 022 9644 380 4474 191 7183 086 7550,0000
Celkový dlh 3 085 4492 870 0052 484 0551 923 1012 011 915
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 168 855-2 141 014-1 678 520-887 596-913 661
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 168 8552 141 0141 678 520887 596913 661
Čistý cash flow 27 841462 494790 924118 311913 661
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 350 405308 350250 280140 780-613 361
Čistý zisk 260 440233 580151 35399 564-613 661
Čistý zisk v minulom roku 233 580151 35399 5644 49060 407
Cudzie zdroje -948 795-688 355-454 775-303 421-199 367
Daň z príjmov 89 96574 77098 92541 2080,0000
Daň z príjmov v minulom roku 74 77098 92541 20870 3410,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 89 96574 77098 92541 2080,0000
Dlhodobé pohľadávky 554 233517 238453 903413 505482 748
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 119,5174,4570,78109,72101,22
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 81,4574,4470,78109,72101,22
Doba obratu aktív 373,47301,40261,17270,66310,95
Doba obratu pohľadávok 170,82118,26111,12159,99169,10
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,00002 408
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000083,64
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 37,7942,6349,3868,1990,85
EBIT v minulom roku 308 350250 280140 78074 94260 953
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 350 405308 350250 280140 780-613 361
EBITDA 363 879321 959276 235205 441-655 342
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 363 879321 959276 235205 441-655 342
Finančná páka 4,255,176,467,3411,09
Finančné účty 2 168 8552 141 0141 678 520887 596913 661
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 362 457320 877275 108204 482-656 716
Krátkodobé pohľadávky 1 290 918878 919796 438902 590719 832
Krátkodobé záväzky 408 236503 291555 644560 924646 090
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000138 11825 680-2 184
Materiál 82,0082,0060,0059,00128,00
Nákladové úroky 0,00000,00002,008,00300,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00002,008,00111,00546,00
Náklady na predaný tovar 3 479 4493 895 5353 728 5192 788 0342 819 364
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,0000865,00
Neobežný majetok 15 89314 9655 57918 34476 813
Obežný majetok 4 014 0883 537 2532 928 9212 203 9282 121 947
Obrat aktív 0,97731,211,401,351,17
Obrat neobežného majetku 248,08287,95736,19163,6833,79
Obrat obežného majetku 0,98221,221,401,361,22
Odpisy 12 05212 82825 53064 67859 575
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 0266 41412 76532 33959 575
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 0266 41412 76532 3390,0000
Osobné náklady 98 992115 28599 36340 7630,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 4411 0821 127959,001 374
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 19,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 279 658371 963333 522401 7930,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 272 492246 408176 883164 242-554 086
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,27450,33930,33280,3281-3,08
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,53760,60170,57120,39860,4132
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,683,593,815,260,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 4,173,233,032,04-3,75
Pohľadávky z obchodného styku 879 795878 886796 421902 573719 815
Pohotová likvidita II. stupeň 8,496,014,463,202,55
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -34,08-1,49-0,5750-2,56-0,2182
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000395 46214 7893 046
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,76480,80660,84530,86370,9098
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,254,175,466,3410,09
Pridaná hodnota 463 296413 662378 688214 573-223 675
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,27450,33930,33280,3281-3,08
Rýchla likvidita I. stupeň 5,314,253,021,581,41
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,488,918,999,36-3,07
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,488,918,999,36-3,07
Služby 3 441 6023 868 5873 685 5022 744 8202 750 254
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 034 2443 558 3602 938 8302 226 5222 211 282
Spotreba materiálu… 37 84726 94843 01743 21468 245
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 942 7454 309 1974 107 2073 002 6072 595 689
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,0000462,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 942 7454 309 1974 107 2073 002 6072 595 227
Účtovný cash flow 27 841462 494790 924118 311913 661
Úrokové krytie 0,00000,0000125 14017 598-2 045
Vlastné imanie 948 795688 355454 775303 421199 367
Všetky záväzky 3 085 4492 870 0052 484 0551 923 1012 011 915
Výsledok hospodárenia 351 827309 131250 705140 763-714 917
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 351 827309 131250 705140 763-714 917
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 260 440233 580151 35399 564-613 661
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 233 580151 35399 5644 49060 407
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 350 405308 350250 278140 772-714 870
Zásoby 82,0082,0060,00237,005 706
Záväzky 3 085 4492 870 0052 484 0551 923 1012 011 915
Záväzky z obchodného styku 279 658371 963333 522401 7930,0000
Zisk pred zdanením 350 405308 350250 278140 772-714 870
Zmena EBIT 1,141,231,781,88-10,06