MPS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 624 165587 329312 550382 154353 174
Aktivácia 1 1720,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,471,521,471,071,24
Časové rozlíšenie aktív 8 3474 66710 7858 0517 414
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2418-0,1400-0,4371-0,17081,09
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,89992,282,764,793,91
Celkové tržby 2 670 9492 507 7331 969 4151 997 8571 776 350
Celkový dlh 295 639408 399229 388316 148281 269
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -21 490-100 920-75 875-39 521-28 246
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 21 490100 92075 87539 52128 246
Čistý cash flow -79 43025 04536 35411 275-78 538
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 382 046163 437103 92980 54980 540
Čistý zisk 321 22295 76875 85858 70234 601
Čistý zisk v minulom roku 95 76875 85858 70234 601185 124
Cudzie zdroje -328 526-178 930-83 162-66 006-71 905
Daň z príjmov 59 99967 32527 33320 47143 816
Daň z príjmov v minulom roku 67 32527 33320 47143 81653 581
Daň z príjmov z bežnej činnosti 59 99967 32527 33320 47143 816
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00002 9302 930
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 73,1968,3935,9746,9447,92
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 71,7168,3235,8542,6545,89
Doba obratu aktív 85,5385,7858,0170,0673,04
Doba obratu pohľadávok 73,1968,3935,9747,4848,53
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 31,2855,2035,5252,2744,81
EBIT v minulom roku 163 437103 92980 54980 540239 672
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 382 046163 437103 92980 54980 540
EBITDA 421 834213 372191 947155 905147 000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 421 834213 372191 947155 905147 000
Efektívna daňová sadzba 0,15740,41280,26490,25860,5588
Finančná páka 1,903,283,765,794,91
Finančné účty 21 490100 92075 87539 52128 246
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5263-0,3047-0,2661-0,1727-0,2036
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,52630,30470,26610,17270,2036
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 426 636212 091191 117155 192146 270
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,36570,64350,61230,74610,6135
Krátkodobé pohľadávky 534 106468 233193 773256 076231 733
Krátkodobé záväzky 228 275377 971191 383285 131216 665
Krytie dlhovej služby 511,31620,27260,09113,3069,24
Materiál 315,00177,00276,00139,00200,00
Nákladové úroky 825,00344,00738,001 3762 123
Nákladové úroky v minulom roku 344,00738,001 3762 123967,00
Náklady na predaný tovar 1 967 1912 036 3301 542 4011 572 4761 423 984
Neobežný majetok 59 90713 33231 84175 43782 651
Obežný majetok 555 911569 330269 924298 666263 109
Obrat aktív 4,274,266,295,215,00
Obrat neobežného majetku 44,46187,4661,7626,3921,35
Obrat obežného majetku 4,794,397,296,676,71
Odpisy 41 59048 65487 19274 65066 066
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 20 79524 32743 59637 32533 033
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 20 79524 32743 59637 32533 033
Osobné náklady 281 151265 909261 421286 348222 194
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 1981 281830,00713,00730,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 202 601313 323162 803158 384150 706
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 362 812144 422163 050133 352100 667
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,97780,53520,91220,88930,4812
Podiel EBIT k aktívam 0,61210,27830,33250,21080,2280
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,61210,27830,33250,21080,2280
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,96500,78070,85770,83020,5900
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,40370,57450,61650,68410,6516
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,481,741,621,461,53
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,161,471,221,161,18
Pohľadávky z obchodného styku 523 317467 775193 141232 654221 884
Pohotová likvidita II. stupeň 2,471,521,471,061,23
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,14-7,14-2,29-5,850,9155
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -96,2872,8149,268,19-36,99
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,47370,69540,73390,82730,7964
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,89992,282,764,793,91
Pridaná hodnota 696 510462 827424 049418 555341 010
Primárna platobná neschopnosť 0,38710,66980,84290,68080,6792
Rentabilita aktív, ROA 0,51460,16310,24270,15360,0980
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,97780,53520,91220,88930,4812
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,70081,911,202,031,91
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,70081,911,202,031,91
Služby 1 922 5051 993 1941 512 5151 542 7191 398 227
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 624 165587 329312 550382 154353 174
Spotreba materiálu… 45 85843 13629 88629 75725 757
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 1 1720,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 666 7012 499 1571 966 4501 991 0311 764 994
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 663 7012 499 1571 966 4501 991 0311 764 994
Účtovný cash flow -79 43025 04536 35411 275-78 538
Úrokové krytie 463,09475,11140,8358,5437,94
Vlastné imanie 328 526178 93083 16266 00671 905
Všetky záväzky 295 639408 399229 388316 148281 269
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,97780,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 383 244164 718104 75581 25580 934
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 383 244164 718104 75581 25580 934
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 321 22295 76875 85858 70234 601
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 95 76875 85858 70234 601185 124
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 381 221163 093103 19179 17378 417
Zásoby 315,00177,00276,00139,00200,00
Záväzky 295 639408 399229 388316 148281 269
Záväzky z obchodného styku 202 601313 323162 803158 384150 706
Zisk pred zdanením 381 221163 093103 19179 17378 417
Zmena EBIT 2,341,571,291,000,3360