MPS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 587 329312 550382 154353 174382 875
Bežná likvidita III. stupeň 1,521,471,071,241,06
Časové rozlíšenie aktív 4 66710 7858 0517 4148 174
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1400-0,4371-0,17081,09-15,68
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,06630,19000,0395-0,36250,6859
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,282,764,793,9124,80
Celkové tržby 2 507 7331 969 4151 997 8571 776 3500,0000
Celkový dlh 408 399229 388316 148281 269368 037
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -100 920-75 875-39 521-28 246-232 734
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 100 92075 87539 52128 246232 734
Čistý cash flow 25 04536 35411 275-78 538232 734
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 163 437103 92980 54980 5408 230
Čistý zisk 95 76875 85858 70234 6017 533
Čistý zisk v minulom roku 75 85858 70234 601185 12410 335
Cudzie zdroje -178 930-83 162-66 006-71 905-14 838
Daň z príjmov 67 32527 33320 47143 8160,0000
Daň z príjmov v minulom roku 27 33320 47143 81653 5810,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 67 32527 33320 47143 8160,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00002 9302 9307 408
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 68,3935,9746,9447,9230,70
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 68,3235,8542,6545,8930,28
Doba obratu aktív 85,7858,0170,0673,0497,98
Doba obratu pohľadávok 68,3935,9747,4848,5332,60
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000106,35
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 55,2035,5252,2744,8186,83
EBIT v minulom roku 103 92980 54980 540239 67211 817
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 163 437103 92980 54980 5408 230
EBITDA 213 372191 947155 905147 00045 839
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 213 372191 947155 905147 00045 839
Efektívna daňová sadzba 0,41280,26490,25860,55880,0000
Finančná páka 3,283,765,794,9125,80
Finančné účty 100 92075 87539 52128 246232 734
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 212 091191 117155 192146 27045 381
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,64350,61230,74610,61350,8862
Krátkodobé pohľadávky 468 233193 773256 076231 733119 960
Krátkodobé záväzky 377 971191 383285 131216 665339 298
Krytie dlhovej služby 620,27260,09113,3069,2465,77
Materiál 177,00276,00139,00200,00279,00
Nákladové úroky 344,00738,001 3762 123697,00
Nákladové úroky v minulom roku 738,001 3762 123967,001 482
Náklady na predaný tovar 2 036 3301 542 4011 572 4761 423 9841 164 536
Neobežný majetok 13 33231 84175 43782 65114 320
Obežný majetok 569 330269 924298 666263 109360 381
Obrat aktív 4,266,295,215,003,73
Obrat neobežného majetku 187,4661,7626,3921,3599,60
Obrat obežného majetku 4,397,296,676,713,96
Odpisy 48 65487 19274 65066 06635 365
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 24 32743 59637 32533 03335 365
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 24 32743 59637 32533 0330,0000
Osobné náklady 265 909261 421286 348222 1940,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 281830,00713,00730,00458,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 313 323162 803158 384150 7060,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 144 422163 050133 352100 66742 898
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,53520,91220,88930,48120,5077
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,78070,85770,83020,59000,1889
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,17180,24280,10340,08000,6079
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,57450,61650,68410,65160,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,741,621,461,530,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,471,221,161,187,40
Pohľadávky z obchodného styku 467 775193 141232 654221 884118 303
Pohotová likvidita II. stupeň 1,521,471,061,231,06
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,14-2,29-5,850,9155-0,0638
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 72,8149,268,19-36,99333,91
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,69540,73390,82730,79640,9612
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,282,764,793,9124,80
Pridaná hodnota 462 827424 049418 555341 010261 697
Primárna platobná neschopnosť 0,66980,84290,68080,67920,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,53520,91220,88930,48120,5077
Rýchla likvidita I. stupeň 0,26700,39650,13860,13040,6859
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,911,202,031,918,03
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,911,202,031,918,03
Služby 1 993 1941 512 5151 542 7191 398 2271 133 398
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 587 329312 550382 154353 174382 875
Spotreba materiálu… 43 13629 88629 75725 75731 138
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 499 1571 966 4501 991 0311 764 9941 426 233
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 499 1571 966 4501 991 0311 764 9941 426 233
Účtovný cash flow 25 04536 35411 275-78 538232 734
Úrokové krytie 475,11140,8358,5437,9411,81
Vlastné imanie 178 93083 16266 00671 90514 838
Všetky záväzky 408 399229 388316 148281 269368 037
Výsledok hospodárenia 164 718104 75581 25580 93410 474
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 164 718104 75581 25580 93410 474
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 95 76875 85858 70234 6017 533
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 75 85858 70234 601185 12410 335
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 163 093103 19179 17378 4179 332
Zásoby 177,00276,00139,00200,00279,00
Záväzky 408 399229 388316 148281 269368 037
Záväzky z obchodného styku 313 323162 803158 384150 7060,0000
Zisk pred zdanením 163 093103 19179 17378 4179 332
Zmena EBIT 1,571,291,000,33600,6965