ROCKWOOL Slovensko s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 217 8881 592 7631 791 959492 061664 243
Bankové úvery 0,00000,00000,0000811 6820,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,671,831,390,32791,37
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,0000811 6820,0000
Časové rozlíšenie aktív 5 78128 8908 4536 99818 221
Časové rozlíšenie pasív 0,000039,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,210,7778-2,180,0049-0,8054
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,01-0,63490,88110,00820,4356
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,61011,262,49-1,531,93
Celkové tržby 8 249 58010 217 0037 995 5645 608 0270,0000
Celkový dlh 1 219 311887 5691 277 9281 427 638437 701
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 997 733-578 888-1 127 365803 954-182 449
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 997 733578 8881 127 3657 728182 449
Čistý cash flow 2 418 845-548 4771 119 6374 604182 449
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 513 889194 997-744 354-712 982-260 888
Čistý zisk 1 293 422191 124-750 391-722 167-265 575
Čistý zisk v minulom roku 191 124-750 391-722 167-439 953-451 391
Cudzie zdroje -1 998 577-705 155-514 031935 577-226 542
Daň z príjmov 220 0592 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8802 8802 8810,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 220 0592 8802 8802 8800,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,00007 934
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 9,4734,9528,1929,9938,96
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 9,4734,9528,1929,9938,94
Doba obratu aktív 142,8057,2184,5433,8369,56
Doba obratu pohľadávok 9,4734,9528,1929,9939,79
Doba obratu zásob 0,00000,00001,560,00000,0000
Doba splácania záväzkov 73,7834,0959,0939,0642,84
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 53,4931,0359,9538,7643,86
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 49,0815,3550,5130,260,0000
EBIT v minulom roku 194 997-744 354-712 982-435 214-443 879
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 513 889194 997-744 354-712 982-260 888
EBITDA 1 528 977218 449-721 444-646 860-212 884
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 528 977218 449-721 444-646 860-212 884
Finančná páka 1,612,263,49-0,52592,93
Finančné účty 2 997 733578 8881 127 3657 728182 449
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6211-0,4427-0,28691,90-0,3411
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,62110,44270,2869-1,900,3411
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 532 194215 686-705 367-635 213-227 388
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,37460,54240,70911,150,6306
Krátkodobé pohľadávky 213 399973 052597 504436 224372 037
Krátkodobé záväzky 1 205 397863 9061 270 707563 727418 872
Krytie dlhovej služby 3 747219,99-228,52-102,59-45,42
Nákladové úroky 408,00993,003 1576 3054 687
Nákladové úroky v minulom roku 993,003 1576 3051 8587 512
Náklady na predaný tovar 6 345 8769 548 0048 291 6955 689 8653 568 755
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 963 1839 249 3177 849 7975 267 8653 067 950
Neobežný majetok 975,0011 93324 98641 11183 602
Obežný majetok 3 211 1321 551 9401 758 520443 952562 420
Obrat aktív 2,566,384,3210,795,25
Obrat neobežného majetku 8 436851,53309,65129,1341,69
Obrat obežného majetku 2,566,554,4011,966,20
Obrat zásob 0,00000,0000233,270,00000,0000
Odpisy 21 91626 10631 21459 68235 757
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 10 95813 05315 60729 84135 757
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 10 95813 05315 60729 8410,0000
Osobné náklady 355 450373 836412 788450 0180,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 2852 7632 9732 65314 504
Ostatné záväzky z obchodného styku 801 863388 8831 086 292436 7720,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 315 338217 230-719 177-662 485-229 818
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,64720,2710-1,465,83-1,17
Podiel EBIT k aktívam 0,47050,1224-0,4154-1,45-0,3928
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,47050,1224-0,4154-1,45-0,3928
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,75220,2676-1,439,95-1,06
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,93160,36340,62910,01570,2747
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,18910,6096-0,7440-1,180,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,291,64-1,34-0,84750,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 4,981,53-1,25-0,7482-2,33
Pohľadávky z obchodného styku 213 399973 052597 504436 149371 868
Pohotová likvidita II. stupeň 2,671,831,360,32791,37
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,82631,29-0,4591203,21-1,24
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 5 929-552,34354,650,730238,93
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00000,00000,00001,650,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,37890,55730,71312,900,6589
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,61011,262,49-1,531,93
Pridaná hodnota 1 879 397613 284-554 798-381 372-83 182
Primárna platobná neschopnosť 3,760,39971,821,000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,40190,1200-0,4188-1,47-0,3998
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,64720,2710-1,460,7719-1,17
Rýchla likvidita I. stupeň 2,490,67010,88720,00560,4356
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,79754,06-1,77-2,21-2,06
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,79754,06-1,77-2,21-2,06
Služby 337 323255 529394 082379 663435 861
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 217 8881 592 7631 791 959492 061664 243
Spotreba materiálu… 45 37043 15847 81642 33764 944
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,0000811 6820,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 8 229 02410 161 2887 746 4225 315 6433 485 573
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 7510,00009 5257 1500,0000
Tržby z predaja tovaru 8 017 5889 856 7987 736 8975 308 4933 485 573
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 207 685304 4900,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 2 418 845-548 4771 119 6374 604182 449
Úročený dlh 0,00000,00000,0000811 6820,0000
Úrokové krytie 3 711196,37-235,78-113,08-55,66
Vlastné imanie 1 998 577705 155514 031-935 577226 542
Všetky záväzky 1 219 311887 5691 277 9281 427 638437 701
Výsledok hospodárenia 1 510 812192 343-743 133-710 094-248 641
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 510 812192 343-743 133-710 094-248 641
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 293 422191 124-750 391-722 167-265 575
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 191 124-750 391-722 167-439 953-451 391
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 513 481194 004-747 511-719 287-267 786
Zásoby 0,00000,000033 6510,00000,0000
Záväzky 1 219 311887 5691 277 9281 427 638437 701
Záväzky z obchodného styku 801 863388 8831 086 292436 7720,0000
Zisk pred zdanením 1 513 481194 004-747 511-719 287-267 786
Zmena EBIT 7,76-0,26201,041,640,5877
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000010 7020,0000
Účtovné závierky