Ústav lekárskej kozmetiky, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 833 5031 910 1081 938 0021 999 5352 044 500
Bežná likvidita III. stupeň 6,072,312,251,011,90
Časové rozlíšenie aktív 9 2767 9969 2398 1675 220
Časové rozlíšenie pasív 3 4878 2566 6043 46013 914
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,050,15911,10-0,17571,44
Celkové tržby 1 766 7411 955 0751 889 6831 544 3160,0000
Celkový dlh 253 922267 680267 438294 450257 127
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -581 307-471 440-434 477-181 090-154 090
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 581 307471 440434 477181 090154 090
Čistý cash flow 109 86736 963253 387-46 796154 090
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -48 594-22 517-34 902-111 51626 275
Čistý zisk -58 078-29 788-35 213-97 23219 304
Čistý zisk v minulom roku -29 788-35 213-97 23225 398-54 936
Cudzie zdroje -1 576 094-1 634 172-1 663 960-1 701 625-1 773 459
Daň z príjmov 4 8372 624-4 336-21 2550,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 624-4 336-21 25511 1360,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 8372 624-4 336-21 2550,0000
Dlhodobé pohľadávky 17 03921 87621 62013 64513 966
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4,402,313,482,753,00
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 4,361,622,862,342,46
Doba obratu aktív 380,04357,94374,58475,56496,14
Doba obratu pohľadávok 7,946,417,666,006,39
Doba obratu zásob 264,91309,15366,66419,41266,35
Doba splácania záväzkov 620,341 1431 1821 57165,33
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 21,7043,5344,5363,3425,97
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 128,39160,48122,12157,640,0000
EBIT v minulom roku -22 517-34 902-111 51643 505-43 570
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -48 594-22 517-34 902-111 51626 275
EBITDA 331 968377 963357 046231 150183 174
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 331 968377 963357 046231 150183 174
Finančná páka 1,161,171,161,181,15
Finančné účty 581 307471 440434 477181 090154 090
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8596-0,8555-0,8586-0,8510-0,8674
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,85960,85550,85860,85100,8674
Hrubá marža 0,64840,61370,61300,58150,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 323 494371 187348 511224 559178 743
Krátkodobé pohľadávky 21 24712 31018 01111 58312 347
Krátkodobé záväzky 104 692232 266230 384266 305107 008
Krytie dlhovej služby 40,8129,2931,7322,168,77
Materiál 22 58540 07743 85140 72839 826
Nákladové úroky 4 6474 6474 6476 9716 971
Nákladové úroky v minulom roku 4 6474 6476 9716 97111 366
Náklady na predaný tovar 615 464748 028730 139636 707597 881
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 61 59974 16471 13061 86280 024
Neobežný majetok 1 159 9271 333 6701 383 2011 713 9661 800 481
Obežný majetok 664 300568 442545 562277 402238 799
Obrat aktív 0,96041,020,97440,76750,7357
Obrat neobežného majetku 1,521,461,370,89540,8354
Obrat obežného majetku 2,653,433,465,536,30
Obrat zásob 1,381,180,99550,87031,37
Odpisy 372 088392 704385 822335 512114 401
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 186 044196 352192 911167 756114 401
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 186 044196 352192 911167 7560,0000
Osobné náklady 954 043973 112945 271791 7690,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 4748 7768 5356 7916 048
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,00001 617
Ostatné záväzky z obchodného styku 21 66732 60823 79926 7180,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 314 010362 916350 609238 280133 705
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,83290,81110,81610,88170,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 18,6016,1816,2814,521,52
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,201,231,231,130,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,86380,87840,87020,79667,92
Pohľadávky z obchodného styku 21 0518 65314 8219 83010 148
Pohotová likvidita II. stupeň 5,662,041,950,74451,42
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -14,35-44,21-6,5736,36-11,51
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 23,647,9554,53-6,7122,10
Pridaná hodnota 1 145 4861 199 7361 158 307897 968906 202
Primárna platobná neschopnosť 1,033,771,612,720,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 5,371,961,830,67131,27
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,76490,70820,74901,271,40
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,76490,70820,74901,271,40
Služby 256 101311 868322 968272 945286 293
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 833 5031 910 1081 938 0021 999 5352 044 500
Spotreba materiálu… 297 764361 996336 041301 900231 564
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 760 9501 948 7642 094 3701 634 7751 504 083
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,0000205 924100 0000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 000,000,0000100,000,0000
Tržby z predaja tovaru 84 710102 05693 96082 259119 298
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 676 2401 845 7081 794 4861 452 4161 384 785
Účtovný cash flow 109 86736 963253 387-46 796154 090
Úrokové krytie -10,46-4,85-7,51-16,003,77
Vlastné imanie 1 576 0941 634 1721 663 9601 701 6251 773 459
Všetky záväzky 253 922267 680267 438294 450257 127
Výnosy budúcich období krátkodobé 3 4878 2566 6043 46013 914
Výsledok hospodárenia -40 120-13 741-28 776-104 26216 081
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -40 120-13 741-28 776-104 26216 081
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -58 078-29 788-35 213-97 23219 304
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -29 788-35 213-97 23225 398-54 936
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -53 241-27 164-39 549-118 4876 565
Zásoby 44 70762 81671 45471 08458 396
Záväzky 253 922267 680267 438294 450257 127
Záväzky z obchodného styku 21 66732 60823 79926 7180,0000
Zisk pred zdanením -53 241-27 164-39 549-118 4876 565
Zmena EBIT 2,160,64510,3130-2,56-0,6031
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,000052 692
Účtovné závierky