BK centrum s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 567 7601 623 2471 618 1941 477 044703 642
Bankové úvery 320 027381 018441 178500 0420,0000
Bežné bankové úvery 320 027381 018441 178500 0420,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 4721 8632 4252 9831 667
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,83-4,470,0085-0,19230,0420
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,593,603,483,241,31
Celkové tržby 163 247166 076162 943162 4460,0000
Celkový dlh 1 226 5031 270 5101 257 3641 128 955399 393
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 259 319345 118377 182443 001-16 751
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 60 70835 90063 99657 04116 751
Čistý cash flow 24 808-28 0966 955-120 72716 751
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 17 21232 47530 77041 03861 106
Čistý zisk -11 4804 16712 74110 16240 733
Čistý zisk v minulom roku 4 16712 74110 16233 67853 124
Cudzie zdroje -341 257-352 737-360 830-348 089-304 249
Daň z príjmov 5 0552 8943 6833 0560,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8943 6833 0569 5950,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 0552 8943 6833 0560,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 17,1752,8938,0481,4271,82
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 17,1751,5135,4249,2367,25
Doba obratu aktív 3 5053 6233 6553 3191 210
Doba obratu pohľadávok 17,1752,8938,0481,4271,82
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00002 383
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 19,6214,021 8401 410685,83
EBIT v minulom roku 32 47530 77041 03866 80864 068
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 17 21232 47530 77041 03861 106
EBITDA 145 532121 128111 702114 674112 917
EBITDA marža 0,89150,72940,68550,70590,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 145 532121 128111 702114 674112 917
Efektívna daňová sadzba -0,78680,40990,22420,23120,0000
Finančná páka 4,594,604,484,242,31
Finančné účty 60 70835 90063 99657 04116 751
Hrubá marža 0,71500,64940,64720,68830,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 145 240120 835111 413114 379112 613
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00560,00390,50340,42490,5666
Krátkodobé pohľadávky 7 68023 69816 84536 23641 750
Krátkodobé záväzky 8 7766 281814 560627 645398 667
Krytie dlhovej služby 6,164,777,794,125,54
Nákladové úroky 23 63725 41414 34627 82020 373
Nákladové úroky v minulom roku 25 41414 34627 82023 53510 944
Náklady na predaný tovar 46 53255 68356 16650 62561 063
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,000072,00
Neobežný majetok 1 497 9001 561 7861 534 9281 380 784643 474
Obežný majetok 68 38859 59880 84193 27758 501
Obrat obežného majetku 2,392,742,001,743,63
Odpisy 128 02888 36080 64673 32038 914
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 64 01444 18040 32336 66038 914
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 64 01444 18040 32336 6600,0000
Osobné náklady 28 77326 78827 37326 4580,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 292,00293,00289,00295,00304,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 1931 56915 55211 3630,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 116 54892 52793 38783 48279 647
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,1520-0,16920,0427-0,74320,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,47
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,064,033,854,230,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,74440,93670,97621,123,88
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,1520-0,17180,0430-0,74320,0790
Pohľadávky z obchodného styku 7 68023 07715 68321 91239 092
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -13,7612,55-51,882,88-18,16
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,05-1,110,4848-4,340,8222
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,78230,78270,77700,76430,5676
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,593,603,483,241,31
Pridaná hodnota 116 715107 855105 450111 818151 108
Primárna platobná neschopnosť 0,28550,06800,99160,51860,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,4310,4911,269,843,54
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,4310,4911,269,843,54
Služby 23 49231 23230 80021 40131 914
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 567 7601 623 2471 618 1941 477 044703 642
Spotreba materiálu… 23 04024 45125 36629 22429 077
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 320 027381 018441 178500 0420,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 163 247163 538161 616162 443212 171
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,0000234,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 163 247163 538161 616162 443211 937
Účtovný cash flow 24 808-28 0966 955-120 72716 751
Úročený dlh 320 027381 018441 178500 0420,0000
Úrokové krytie 0,72821,282,141,483,00
Vlastné imanie 341 257352 737360 830348 089304 249
Všetky záväzky 1 226 5031 270 5101 257 3641 128 955399 393
Výsledok hospodárenia 17 50432 76831 05641 35474 003
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 17 50432 76831 05641 35474 003
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -11 4804 16712 74110 16240 733
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 16712 74110 16233 67853 124
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 4257 06116 42413 21853 329
Záväzky 1 226 5031 270 5101 257 3641 128 955399 393
Záväzky z obchodného styku 2 1931 56915 55211 3630,0000
Zisk pred zdanením -6 4257 06116 42413 21853 329
Zmena EBIT 0,53001,060,74980,61430,9538