AHC PRESSBURG s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 674 256474 363362 947334 173154 778
Bankové úvery 0,000015,000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,851,040,78890,58751,14
Bežné bankové úvery 0,000015,000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000623,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7633-0,78066,05-1,11-3,35
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,86430,24220,38210,31720,8868
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,89593,60-18,563,623,78
Celkové tržby 743 896800 123597 326592 3680,0000
Celkový dlh 318 619371 214383 612261 778122 395
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -271 455-80 504-125 028-80 175-108 536
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 271 45580 519125 02880 175108 536
Čistý cash flow 271 45580 519125 02880 175108 536
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 322 083154 134-87 49536 1139 464
Čistý zisk 252 488123 814-93 05921 6239 464
Čistý zisk v minulom roku 123 814-93 05921 62318 3873 696
Cudzie zdroje -355 637-103 14920 665-72 395-32 383
Daň z príjmov 68 77228 4212 88013 0370,0000
Daň z príjmov v minulom roku 28 4212 88013 0375 1970,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 68 77228 4212 88013 0370,0000
Dlhodobé pohľadávky 90 85546 3250,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 145,61111,7692,0542,3758,43
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 143,02109,3463,5430,8416,47
Doba obratu aktív 354,81225,92250,98207,24295,34
Doba obratu pohľadávok 193,42133,8292,0542,3758,43
Doba obratu zásob 52,9263,960,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 505,93688,70574,29526,06258,13
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 165,27158,36226,28156,77233,55
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 373,33574,57555,47379,720,0000
EBIT v minulom roku 154 134-87 49536 11323 8943 696
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 322 083154 134-87 49536 1139 464
EBITDA 355 932205 432-8 12596 07817 949
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 355 932205 432-8 12596 07817 949
Finančná páka 1,904,60-17,564,624,78
Finančné účty 271 45580 519125 02880 175108 536
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5275-0,21740,0569-0,2166-0,2092
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,52750,2174-0,05690,21660,2092
Hrubá marža 0,50340,26920,01110,19210,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 450 470260 218130 454102 36617 728
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,46580,70100,90160,75650,7908
Krátkodobé pohľadávky 276 713234 650133 11768 32830 619
Krátkodobé záväzky 314 073332 505327 230252 787122 395
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 231 761277 402316 506182 4650,0000
Krytie dlhovej služby 432,48108,18-3,0366,120,0000
Nákladové úroky 823,001 8992 6841 4530,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 8992 6841 453310,000,0000
Náklady na predaný tovar 319 146550 985521 214474 771173 066
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 226 587176 223207 975175 3924 805
Neobežný majetok 2 38181 988104 802185 67015 000
Obežný majetok 671 875392 375258 145148 503139 155
Obrat aktív 1,031,621,451,761,24
Obrat neobežného majetku 291,329,355,043,1712,75
Obrat obežného majetku 1,031,952,043,961,37
Obrat zásob 6,905,710,00000,00000,0000
Odpisy 39 88344 43988 49444 1785 437
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 39 88344 43988 49444 1785 437
Osobné náklady 9 6287 8988 13311 9280,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 262798,00421,001 312221,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 292 371168 253-4 56565 80114 901
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,71001,204,500,29870,2923
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,89421,09-2,450,44370,2923
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,40260,16970,34450,23990,7012
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,02570,03671,230,10480,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,651,220,03180,64880,1053
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 38,8927,270,81309,540,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 7,564,120,06842,033,35
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,39140,10510,23690,13620,5674
Pohľadávky z obchodného styku 271 785229 57991 88049 7278 632
Pohotová likvidita II. stupeň 1,750,94780,78890,58751,14
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,31-1,280,1653-0,9030-0,2984
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 329,8442,4046,5855,180,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,47250,78261,060,78340,7908
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,89593,60-18,563,623,78
Pridaná hodnota 374 479215 3936 612113 79718 216
Primárna platobná neschopnosť 0,85271,213,443,670,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,71001,204,500,29870,2923
Rýchla likvidita I. stupeň 0,86430,24210,38210,31720,8868
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,89521,81-47,212,726,82
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,89521,81-47,212,726,82
Služby 79 243362 191289 695279 104163 162
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 674 256474 363362 947334 173154 778
Spotreba materiálu… 13 31612 57123 54420 2755 099
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000015,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 741 525794 170597 326592 368191 282
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 47 90027 79269 5003 8000,0000
Tržby z predaja tovaru 288 748573 987252 972173 4975 755
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 404 877192 391274 854415 071185 527
Účtovný cash flow 271 45580 519125 02880 175108 536
Úročený dlh 0,000015,000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 391,3581,17-32,6024,850,0000
Vlastné imanie 355 637103 149-20 66572 39532 383
Všetky záväzky 318 619371 214383 612261 778122 395
Výsledok hospodárenia 324 835154 932-87 07637 41912 512
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 324 835154 932-87 07637 41912 512
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 252 488123 814-93 05921 6239 464
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 123 814-93 05921 62318 3873 696
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 321 260152 235-90 17934 66012 291
Zásoby 32 85230 8810,00000,00000,0000
Záväzky 318 619371 214383 612261 778122 395
Záväzky z obchodného styku 231 761277 402316 506182 4650,0000
Zisk pred zdanením 321 260152 235-90 17934 66012 291
Zmena EBIT 2,09-1,76-2,421,512,56
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 39 11433 85359 95718 2810,0000