Torknab, s.r.o.

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!


Činnosti firmy
Leasing spojený s financovaním
Zabezpečovanie záruk pre colný dlh
Činnosť účtovných, mzdových a personálnych poradcov
Chov exotických zvierat
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Obchodný management
Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
Upratovacie práce
Činnosť informačnej kancelárie
Prieskum trhu a verejnej mienky
Reklamná, propagačná a inzertná činnosť
Prenájom kancelárskych strojov a zariadení
Poradenská činnosť v oblasti obchodu
Prenájom reklamných plôch
Faktoring a forfaiting
Poskytovanie úverov z vlastných zdrojov
Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Akvizičná činnosť
Poskytovanie ubytovania po triedu * * *
Prenájom priemyselného tovaru
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a..
Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
Sprostredkovateľská činnosť
Prenájom motorových vozidiel
Sprostredkovateľská činnosť
Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
Prevádzka športových zariadení (vrátane organizácií športových klubov)
Prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii
Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
Inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
Reklamná a propagačná činnosť
Administratívne práce
Výskum trhu
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Požičovňa športových potrieb
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)