A. V. PLUS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 8 848 0690,00007 250 5177 588 9166 575 739
Aktivácia 18 8660,00000,00000,00000,0000
Bankové úvery 4 840 0000,0000768 3431 069 104300 760
Bežné bankové úvery 230 0000,0000300 760300 760300 760
Časové rozlíšenie aktív 374 0730,0000340 924341 513504 151
Časové rozlíšenie pasív 1 486 6710,00001 721 4821 078 3461 261 030
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,720,00005,657,897,06
Celkové tržby 2 422 3960,00002 096 6651 553 8190,0000
Celkový dlh 5 384 8780,00004 697 9155 778 0514 654 970
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 4 822 5610,00002 203 5744 958 061346 165
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 17 4390,000020 27049 87922 603
Čistý cash flow -624,000,0000-29 60915 85022 603
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 242 8000,0000278 106216 630395 867
Čistý zisk 26 1410,000098 60281 973334 200
Čistý zisk v minulom roku 19 7510,000081 973-9 19397 285
Cudzie zdroje -1 976 5200,0000-831 120-732 519-659 739
Daň z príjmov 35 6730,000029 90021 0670,0000
Daň z príjmov v minulom roku 16 7370,000021 0674 3380,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 35 6730,000029 90021 0670,0000
Dlhodobé bankové úvery 4 610 0000,0000467 583768 3440,0000
Dlhodobé pohľadávky 21 4390,000017 6514 2681 175
Dlhodobý dlh 4 610 0000,0000467 583768 3440,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 38,050,000028,3984,9949,60
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 35,880,000027,4315,0349,53
Doba obratu aktív 1 4170,00001 3461 9191 280
Doba obratu pohľadávok 41,490,000031,6786,0749,83
Doba obratu zásob 6 4850,00009 8069 52410 349
Doba splácania záväzkov 20 5730,000093 08316 490782,60
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 78,920,0000316,6676,32271,37
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 15 6360,000089 19712 3310,0000
EBIT v minulom roku 169 6710,0000216 63047 622153 724
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 242 8000,0000278 106216 630395 867
EBITDA 861 2900,0000877 292683 327757 760
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 861 2900,0000877 292683 327757 760
Efektívna daňová sadzba 0,57710,00000,23270,20450,0000
Finančná páka 4,480,00008,7210,369,97
Finančné účty 17 4390,000020 27049 87922 603
Hrubá marža 0,53690,00000,55630,58490,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 847 3810,0000870 122677 766738 035
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00001 455 5013 938 83668 008
Krátkodobé pohľadávky 237 5670,0000152 966336 052254 864
Krátkodobé záväzky 492 6890,00001 706 099301 7361 394 468
Krytie dlhovej služby 0,51650,00000,46890,57330,5736
Materiál 147 1460,0000174 711170 966153 651
Nákladové úroky 180 9860,0000149 604113 59061 667
Nákladové úroky v minulom roku 133 1830,0000113 59052 47756 439
Náklady na predaný tovar 978 1320,0000800 158534 388650 375
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 8 7410,00006 6906 6795 611
Neobežný majetok 8 042 2490,00006 538 9806 682 9315 633 860
Obežný majetok 431 7470,0000370 613564 472437 728
Obrat obežného majetku 5,280,00005,312,564,28
Odpisy 604 5820,0000592 048461 140342 167
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 302 2910,0000296 024230 570342 167
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 302 2910,0000296 024230 5700,0000
Osobné náklady 848 2750,0000696 736546 4670,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 13 9090,00007 1705 56119 725
Ostatné záväzky z obchodného styku 368 6610,00001 634 868146 7970,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 630 7230,0000690 650543 113676 367
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,65220,00000,59730,60130,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 148,790,0000174,35136,061,88
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,530,00001,671,660,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,89520,00000,90500,90193,58
Pohľadávky z obchodného styku 224 0080,0000147 79559 435254 506
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3 1680,000028,07-46,22-29,19
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,54700,00000,30670,65990,0561
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,60860,00000,64790,76140,7079
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,720,00005,657,897,06
Pridaná hodnota 1 300 5830,00001 166 398908 7551 225 230
Primárna platobná neschopnosť 1,670,000011,063,800,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,01320,00000,11860,11190,5066
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,250,00005,368,466,14
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,250,00005,368,466,14
Služby 462 3160,0000277 736134 385168 787
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 848 0690,00007 250 5177 588 9166 575 739
Spotreba materiálu… 525 9410,0000515 732393 324475 977
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 840 0000,00002 223 8445 007 940368 768
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 278 7150,00001 966 5561 443 1431 875 605
Tržby z predaja tovaru 18 6080,000013 0889 04412 069
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 260 1070,00001 953 4681 434 0991 863 536
Účtovný cash flow -624,000,0000-29 60915 85022 603
Úročený dlh 4 840 0000,00002 223 8445 007 940368 768
Úrokové krytie 1,340,00001,861,916,42
Vlastné imanie 1 976 5200,0000831 120732 519659 739
Všetky záväzky 5 384 8780,00004 697 9155 778 0514 654 970
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 369 2660,00001 604 277991 9371 259 480
Výnosy budúcich období krátkodobé 117 4050,0000117 20586 4090,0000
Výsledok hospodárenia 256 7080,0000285 244222 187415 593
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 256 7080,0000285 244222 187415 593
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 26 1410,000098 60281 973334 200
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 19 7510,000081 973-9 19397 285
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 61 8140,0000128 502103 040334 201
Zásoby 155 3020,0000179 726174 273159 086
Záväzky 5 384 8780,00004 697 9155 778 0514 654 970
Záväzky z obchodného styku 374 4610,00001 634 868225 6330,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 5 8000,00000,000078 8360,0000
Zisk pred zdanením 61 8140,0000128 502103 040334 201
Zmena EBIT 1,430,00001,284,552,58
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Prenájom motorových vozidiel
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
Služby súvisiace so skrášľovaním tela
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Kozmetické služby
Forfaiting a factoring
Prevádzka čerpacej stanice na propán-bután
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t..
Vedenie účtovníctva
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských..
Pánske, dámske a detské kaderníctvo
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne..
Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Počítačové služby
Prevádzkovanie telovýchovných zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
Školiaca činnosť v rozsahu predmetu podnikania
Automatizované spracovanie dát
Technicko - organizačné zabezpečenie škoelní, seminárov a kurzov
Prevádzkovanie športových zariadení
Prevádzkovanie solária
Prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
Organizovanie kultúrnych podujatí, seminárov a školení
Organizovanie diskoték a tanečných zábav
Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne..
Požičovňa športových potrieb
Sprostredkovateľská činnosť
Poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
Inžinierska činnosť (okrem vybraných činností v stavebníctve)
Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Reklamná, propagačná a inzertná činnosť
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom nehnuteľností
Prieskum trhu
Vydavateľská činnosť
Finančný lízing
Administratívne služby
Masérske služby
Prípravné práce pre stavbu
Prenájom hnuteľných vecí
Zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien