TAMA SLOVAKIA, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 636 0154 521 7274 455 1704 758 8885 393 981
Bankové úvery 0,0000375 645659 217942 789191 347
Bežná likvidita III. stupeň 2,521,262,622,380,8229
Bežné bankové úvery 0,0000375 645163 572163 572191 347
Časové rozlíšenie aktív 3 5596 2085 9902 9616 916
Časové rozlíšenie pasív 10 4879 9464 1357 00412 521
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,27660,0691-0,60820,77700,2633
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,84472,262,333,193,77
Celkové tržby 2 352 9822 386 9912 267 6432 532 3550,0000
Celkový dlh 1 202 2843 125 9833 115 1123 617 0314 252 249
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -309 195-16 770299 235475 516-47 615
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 309 195392 415359 982467 273238 962
Čistý cash flow -83 22032 433-107 291199 305238 962
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 89 063135 707344 05085 26983 862
Čistý zisk 37 44649 875201 071-5 673-836,00
Čistý zisk v minulom roku 49 875201 071-5 67311 31442 063
Cudzie zdroje -1 423 244-1 385 798-1 335 923-1 134 853-1 129 211
Daň z príjmov 11 59813 64761 087458,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 13 64761 087458,004 5520,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 11 59813 64761 087458,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,0000495 645779 2170,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 046 1582 522 3642 518 8272 588 5322 578 824
Dlhodobý dlh 0,00000,0000495 645779 2171 504 749
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 74,6773,9385,9069,2385,15
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 73,8971,0460,7666,8369,54
Doba obratu aktív 501,54862,56892,20832,19838,49
Doba obratu pohľadávok 273,72555,09590,33521,89486,02
Doba obratu zásob 19,5173,9529,0035,3024,36
Doba splácania záväzkov 74,71118,6448,0060,29166,13
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 57,2489,4935,3344,86141,06
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 69,65105,8842,3055,270,0000
EBIT v minulom roku 135 707344 05085 269115 269121 214
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 89 063135 707344 05085 26983 862
EBITDA 309 108346 204565 262842 560473 803
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 309 108346 204565 262842 560473 803
Finančná páka 1,853,263,334,194,78
Finančné účty 309 195392 415359 982467 273238 962
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5399-0,3065-0,2999-0,2385-0,2093
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,53990,30650,29990,23850,2093
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 307 754343 895562 966840 100470 951
Krátkodobé pohľadávky 392 453387 575428 964395 903547 758
Krátkodobé záväzky 300 834469 132176 402256 511907 417
Krytie dlhovej služby 6,124,226,578,644,87
Nákladové úroky 40 01972 18581 89290 48484 698
Nákladové úroky v minulom roku 72 18581 89290 48499 40379 151
Náklady na predaný tovar 1 852 4331 805 9651 516 2011 752 9671 993 652
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 469 8381 443 3161 341 2621 552 9841 809 956
Neobežný majetok 806 092920 7521 034 8581 154 0201 900 729
Obežný majetok 1 826 3643 594 7673 414 3223 601 9073 486 336
Obrat aktív 0,72780,42320,40910,43860,4353
Obrat neobežného majetku 2,382,081,761,811,24
Obrat obežného majetku 1,050,53230,53380,57950,6735
Obrat zásob 18,714,9412,5910,3414,98
Odpisy 232 874232 212238 326764 440364 772
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 116 437116 106119 163382 220364 772
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 116 437116 106119 163382 2200,0000
Osobné náklady 247 196293 614255 634270 3900,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 3542 3092 2962 4602 852
Ostatné záväzky z obchodného styku 280 480418 673155 424235 1410,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 270 320282 087439 397758 767363 936
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 3,752,730,83430,80880,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,26670,36601,201,240,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,13730,20440,62030,32300,9716
Pohľadávky z obchodného styku 388 335372 406303 382382 195447 340
Pohotová likvidita II. stupeň 2,270,91982,312,030,7142
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 17,10-42,7312,45-5,69-4,73
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -2,080,4493-1,312,202,82
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,45610,69130,69920,76010,7883
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,84472,262,333,193,77
Pridaná hodnota 65 933107 453306 419334 299354 396
Primárna platobná neschopnosť 0,72231,120,51230,61520,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,99320,45911,051,090,2150
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,899,035,514,298,97
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,899,035,514,298,97
Služby 332 010312 707111 417117 821121 706
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 636 0154 521 7274 455 1704 758 8885 393 981
Spotreba materiálu… 50 58549 94263 52282 16261 990
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000375 645659 217942 789191 347
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 918 3661 913 4181 822 6202 087 2662 348 048
Tržby z predaja tovaru 1 600 2021 603 3951 514 8331 734 6381 967 530
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 318 164310 023307 787352 628380 518
Účtovný cash flow -83 22032 433-107 291199 305238 962
Úročený dlh 0,0000375 645659 217942 789191 347
Úrokové krytie 2,231,884,200,94240,9901
Vlastné imanie 1 423 2441 385 7981 335 9231 134 8531 129 211
Všetky záväzky 1 202 2843 125 9833 115 1123 617 0314 252 249
Výnosy budúcich období krátkodobé 10 4879 9464 1357 00412 521
Výsledok hospodárenia 76 234113 992326 93678 120109 031
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 76 234113 992326 93678 120109 031
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 37 44649 875201 071-5 673-836,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 49 875201 071-5 67311 31442 063
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 49 04463 522262 158-5 2154 696
Zásoby 78 558292 413106 549150 199120 792
Záväzky 1 202 2843 125 9833 115 1123 617 0314 252 249
Záväzky z obchodného styku 280 480418 673155 424235 1410,0000
Zisk pred zdanením 49 04463 522262 158-5 2154 696
Zmena EBIT 0,65630,39444,030,73970,6919
Účtovné závierky