GLOBAL plus, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 11 810 96212 148 88912 479 99312 440 72010 707 956
Bankové úvery 2 246 5642 567 8812 889 1993 210 5163 644 885
Bežná likvidita III. stupeň 5,597,156,820,25851,59
Časové rozlíšenie aktív 0,000025 13719 08013 2328 894
Časové rozlíšenie pasív 6 2687 1530,00000,000011 392
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,61-13,14-1,07-0,00490,8587
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -38,41-41,08-47,49-38,95-24,86
Celkové tržby 915 760916 9581 082 453595 015798 421
Celkový dlh 12 120 21812 444 71012 748 44912 768 56211 144 945
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 299 4132 630 9572 857 4513 217 3053 524 201
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0116-0,01580,05490,2026-0,7980
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 13 8343 53198 171116 322120 684
Čistý cash flow 10 303-94 640-18 151-4 362117 351
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 443 629423 223616 024839 436-234 079
Čistý zisk 10 611-14 51859 386120 537-637 157
Čistý zisk v minulom roku -14 51859 387120 537-637 156-7 491
Cudzie zdroje 315 524302 974268 456327 842448 381
Daň z príjmov 1 920960,002 8822 8812 880
Daň z príjmov v minulom roku 960,002 8822 8812 8820,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 920960,002 8822 8812 880
Dlhodobé bankové úvery 2 246 5642 567 8812 889 1993 210 5163 644 885
Dlhodobé pohľadávky 153 6980,00000,00000,000017 211
Dlhodobý dlh 2 246 5642 567 8812 889 1993 210 5163 644 885
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 165,89219,39152,0281,4148,13
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 165,89158,1393,459,7016,66
Doba obratu aktív 4 7084 8424 2087 7304 935
Doba obratu pohľadávok 227,15219,39152,0281,4156,06
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,000070,54
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000380 86811 368
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1,582,875,69549,7962,99
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,0000379 6281 055
EBIT v minulom roku 423 223616 025839 436-234 076144 848
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 443 629423 223616 024839 436-234 079
EBITDA 1 129 5771 153 5131 241 462615 25574 138
EBITDA marža 1,231,261,151,030,0929
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 129 5771 153 5131 241 462615 25574 138
Finančná páka -37,43-40,10-46,49-37,95-23,88
Finančné účty 13 8343 53198 171116 322120 684
Hrubá marža 0,88020,89520,91270,82100,2151
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 124 5061 147 1791 235 662606 98794 844
Krátkodobé finančné výpomoci 66 68366 60766 423123 1110,0000
Krátkodobé pohľadávky 416 191550 441450 843131 023104 426
Krátkodobé záväzky 3 9547 20516 889884 865136 668
Krytie dlhovej služby 2,622,642,240,85930,1853
Nákladové úroky 431 098436 781553 756716 018400 198
Nákladové úroky v minulom roku 436 781553 756716 018400 198152 339
Náklady na predaný tovar 109 67194 93594 55198 945620 238
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,0000848,004 388
Neobežný majetok 11 227 23911 569 78011 911 89912 180 14310 455 893
Obežný majetok 583 723553 972549 014247 345243 169
Obrat obežného majetku 1,571,651,972,383,26
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,00005,17
Odpisy 681 082695 760537 448286 564501 540
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 340 541347 880268 724143 282250 770
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 340 541347 880268 724143 282250 770
Osobné náklady 0,00000,00000,00000,000056 422
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 6716 3346 9538 2689 828
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 600,000,00001 1530,000020 168
Ostatné záväzky z obchodného styku 119,004 32914 009881 98555,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 691 693681 242596 834407 101-135 617
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000576,0739,13
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,00000,00003,04
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,181,181,841,700,3077
Pohľadávky z obchodného styku 416 191396 744277 14615 61336 148
Pohotová likvidita II. stupeň 5,597,156,820,25851,58
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 30,62-3,20-14,79-75,163,82
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,031,021,021,031,04
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -38,41-41,08-47,49-38,95-24,86
Pridaná hodnota 806 069820 847987 902488 510171 712
Primárna platobná neschopnosť 0,00030,01090,050556,490,3510
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,03360,0479-0,2212-0,36771,42
Rýchla likvidita I. stupeň 0,17990,04361,180,11540,8151
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 10,7310,7910,2720,75150,33
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 10,7310,7910,2720,75150,33
Služby 106 34394 20693 45492 935521 774
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 11 810 96212 148 88912 479 99312 440 72010 707 956
Spotreba materiálu… 3 328729,001 0975 16294 076
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 313 2472 634 4882 955 6223 333 6273 644 885
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 915 740915 7821 082 453587 455797 133
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,00005 183
Tržby z predaja tovaru 171,000,00000,00000,00003 877
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 915 569915 7821 082 453587 455788 073
Účtovný cash flow 10 303-94 640-18 151-4 362117 351
Úročený dlh 2 313 2472 634 4882 955 6223 333 6273 644 885
Úrokové krytie 1,030,96901,111,17-0,5849
Vlastné imanie -315 524-302 974-268 456-327 842-448 381
Všetky záväzky 12 120 21812 444 71012 748 44912 768 56211 144 945
Výsledok hospodárenia 448 495457 753704 014328 691-424 408
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 448 495457 753704 014328 691-424 408
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 10 611-14 51859 386120 537-637 157
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -14 51859 387120 537-637 156-7 491
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 12 531-13 55862 268123 418-634 277
Zásoby 0,00000,00000,00000,0000848,00
Záväzky 12 120 21812 444 71012 748 44912 768 56211 144 945
Záväzky z obchodného styku 119,004 32914 009881 98512 687
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,00000,000012 632
Zisk pred zdanením 12 531-13 55862 268123 418-634 277
Zmena EBIT 1,050,68700,7339-3,59-1,62
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,00002 189
Účtovné závierky