Palisády, spol. s.r.o. "v likvidácii"

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 21 88424 68524 7650,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,4410,462,850,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000161,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -3,17-1,11-1,400,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,4110,452,600,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,250,10580,54730,00000,0000
Celkový dlh 15 1482 3618 7600,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -21 335-24 678-22 3590,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 21 33524 67822 3590,00000,0000
Čistý cash flow 21 33524 67822 3590,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -367,0012 9649 6440,00000,0000
Čistý zisk -567,009 9699 6440,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 9 9695 2347 1640,00000,0000
Cudzie zdroje -6 736-22 324-16 0050,00000,0000
Daň z príjmov 200,002 9950,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 9951 5570,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 200,002 9950,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,000047,870,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,000047,870,00000,0000
Doba obratu aktív 0,00000,0000592,740,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00000,000047,870,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000465,920,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,0000206,080,00000,0000
EBIT v minulom roku 12 9646 7917 1640,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -367,0012 9649 6440,00000,0000
EBITDA -354,00-722,0012 8390,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -354,00-722,0012 8390,00000,0000
Efektívna daňová sadzba -0,54500,23100,00000,00000,0000
Finančná páka 3,251,111,550,00000,0000
Finančné účty 21 33524 67822 3590,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3078-0,9044-0,64630,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,30780,90440,64630,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -368,00-792,0012 6640,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,69220,09560,34770,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 549,007,002 0000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 15 1482 3618 6100,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 127,0089,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 353,00686,006 7450,00000,0000
Neobežný majetok 0,00000,0000245,000,00000,0000
Obežný majetok 21 88424 68524 3590,00000,0000
Obrat aktív 0,00000,00000,61580,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,00000,000062,240,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,62610,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 14,0070,00175,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -567,009 9699 6440,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,08420,44660,60260,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,01680,52520,38940,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,01680,52520,38940,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,05450,58070,59700,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,97490,99970,90280,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00001,260,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00001,470,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00002 0000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,4410,462,850,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,3157-0,9046-0,71580,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,69220,09560,35370,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,250,10580,54730,00000,0000
Pridaná hodnota -353,00-686,008 5050,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,08420,44660,60260,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,4110,452,600,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -42,79-3,270,68230,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -42,79-3,270,68230,00000,0000
Služby 353,00686,006 0480,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 21 88424 68524 7650,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,00000,0000697,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000014 00015 2500,00000,0000
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,000014 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,000015 2500,00000,0000
Účtovný cash flow 21 33524 67822 3590,00000,0000
Vlastné imanie 6 73622 32416 0050,00000,0000
Všetky záväzky 15 1482 3618 7600,00000,0000
Výsledok hospodárenia -354,00-722,0012 8390,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -354,00-722,0012 8390,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -567,009 9699 6440,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 9 9695 2347 1640,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -367,0012 96412 6650,00000,0000
Záväzky 15 1482 3618 7600,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 127,0089,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -367,0012 96412 6650,00000,0000
Zmena EBIT -0,02831,911,350,00000,0000