PSVT s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 58 59233 09773 96998 22292 991
Bežná likvidita III. stupeň 21,01-3,8719,097,9612,03
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000067,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8482-0,5136-0,6274-0,4772-0,1057
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 16,79-3,2715,695,051,20
Celkové tržby 81 67549 197119 025120 37980 652
Celkový dlh 3 371-5 5743 2468 7878 211
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -46 836-19 863-44 369-42 678-14 349
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 46 83619 86344 36942 67814 349
Čistý cash flow 46 83619 86344 36942 6788 959
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 20 877-3 25937 77745 86518 664
Čistý zisk 16 549-3 25928 79334 62713 348
Čistý zisk v minulom roku -3 25928 79334 62713 3486 469
Cudzie zdroje -55 221-38 671-70 723-89 435-84 780
Daň z príjmov 4 3280,00008 98411 2385 316
Daň z príjmov v minulom roku 0,00008 98511 2385 3161 825
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 3280,00008 98411 2385 316
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 53,0127,3129,5774,75339,84
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 50,3625,0125,3571,7999,08
Doba obratu aktív 264,19248,31227,26298,15420,84
Doba obratu pohľadávok 53,0127,3129,5774,75339,84
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 12,58-45,628,6925,6633,68
EBIT v minulom roku -3 25937 77845 86518 6648 294
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 20 877-3 25937 77745 86518 664
EBITDA 30 5646 80848 80056 87521 455
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 30 5646 80848 80056 87521 455
Finančná páka 1,060,85591,051,101,10
Finančné účty 46 83619 86344 36942 67814 349
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9425-1,17-0,9561-0,9105-0,9117
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,94251,170,95610,91050,9117
Hrubá marža 0,58060,57010,62600,64320,4566
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 30 4727 52148 72056 80821 360
Krátkodobé pohľadávky 11 7563 6409 62524 62675 093
Krátkodobé záväzky 2 789-6 0802 8288 4557 442
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 122,00148,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 33 52620 60244 28942 81543 824
Neobežný majetok 0,00009 59419 97530 9183 482
Obežný majetok 58 59223 50353 99467 30489 442
Obrat aktív 1,381,471,611,220,8673
Obrat neobežného majetku 0,00005,075,953,8923,16
Obrat obežného majetku 1,382,072,201,790,9017
Odpisy 9 59510 38010 94310 9422 696
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 59510 38010 94310 9421 348
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00000,00001 348
Osobné náklady 17 08119 77419 45814 10211 319
Ostatné náklady na finančnú činnosť 92,0087,0080,0067,0095,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000111,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 26 1447 12139 73645 56916 044
Podiel EBIT k aktívam 0,3563-0,09850,51070,46700,2007
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,3563-0,09850,51070,46700,2007
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,3741-0,08320,53100,51090,2182
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,79940,60010,59980,43450,1543
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,36020,70500,26110,18210,3073
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,57340,40370,37280,35450,1111
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,781,423,835,493,25
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,780,93022,453,092,63
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,57860,40830,37350,35490,1111
Pohľadávky z obchodného styku 11 1693 3348 25023 65021 893
Pohotová likvidita II. stupeň 21,01-3,8719,097,9612,03
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,18-1,95-1,59-2,10-9,46
Pridaná hodnota 47 42428 04874 51177 43036 828
Rýchla likvidita I. stupeň 16,79-3,2715,695,051,93
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,1103-0,81870,06650,15450,3827
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,1103-0,81870,06650,15450,3827
Služby 26 33913 20332 90933 92540 431
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 58 59233 09773 96998 22292 991
Spotreba materiálu… 7 1877 39911 3808 8903 393
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 80 95049 050118 800120 24580 652
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000400,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,0000175,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 80 95048 650118 800120 07080 652
Účtovný cash flow 46 83619 86344 36942 6788 959
Vlastné imanie 55 22138 67170 72389 43584 780
Všetky záväzky 3 371-5 5743 2468 7878 211
Výsledok hospodárenia 20 969-3 17237 85745 93318 759
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 20 969-3 17237 85745 93318 759
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 16 549-3 25928 79334 62713 348
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 25928 79334 62713 3486 469
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 20 877-3 25937 77745 86518 664
Záväzky 3 371-5 5743 2468 7878 211
Záväzky z obchodného styku 122,00148,000,00000,0000111,00
Zisk pred zdanením 20 877-3 25937 77745 86518 664
Zmena EBIT -6,41-0,08630,82372,462,25