Šped-servis SK, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2016201520142010
Aktíva 349 035349 035240 9420,0000
Bankové úvery 9,009,000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,451,452,520,0000
Bežné bankové úvery 9,009,000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 31,0031,0031,000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,461,440,66100,0000
Celkový dlh 207 236206 27695 8840,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -21 433-21 433-11 1910,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 21 44221 44211 1910,0000
Čistý cash flow 0,00000,000011 1910,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,0000-12 8710,0000
Čistý zisk -960,00-960,00-13 2590,0000
Čistý zisk v minulom roku -960,00-1 339-11 2590,0000
Cudzie zdroje -141 799-142 759-145 0580,0000
Daň z príjmov 960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,000054 3410,0000
Doba obratu aktív 0,00000,000056 9950,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00000,000054 3410,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00005 5400,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,000022 6280,0000
EBIT v minulom roku 0,0000-379,00-10 7050,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,0000-12 8710,0000
EBITDA 0,00000,0000-14 4050,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,0000-14 4050,0000
Finančná páka 2,462,441,660,0000
Finančné účty 21 44221 44211 1910,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4063-0,4090-0,60200,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,40630,40900,60200,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-14 8000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,59300,59030,39700,0000
Krátkodobé pohľadávky 278 134278 134229 7200,0000
Krátkodobé záväzky 206 987206 02795 6570,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000-37,130,0000
Nákladové úroky 0,00000,0000388,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000554,000,0000
Náklady na predaný tovar 0,00000,00006 3020,0000
Neobežný majetok 49 42849 4280,00000,0000
Obežný majetok 299 576299 576240 9110,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,0000395,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 145 753145 7530,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -960,00-960,00-13 2590,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000-0,75520,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00007,250,0000
Pohľadávky z obchodného styku 49 64849 6480,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,451,452,520,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00000,0000-12,960,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,000028,840,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,59370,59100,39800,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,461,440,66100,0000
Pridaná hodnota 0,00000,0000-4 7590,0000
Primárna platobná neschopnosť 2,942,940,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,0000-6,660,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,0000-6,660,0000
Služby 0,00000,00006 2070,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 349 035349 035240 9420,0000
Spotreba materiálu… 0,00000,000095,000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 9,009,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00001 5430,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00001 5430,0000
Účtovný cash flow 0,00000,000011 1910,0000
Úročený dlh 9,009,000,00000,0000
Úrokové krytie 0,00000,0000-33,170,0000
Vlastné imanie 141 799142 759145 0580,0000
Všetky záväzky 207 236206 27695 8840,0000
Výsledok hospodárenia 0,00000,0000-14 4050,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,0000-14 4050,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -960,00-960,00-13 2590,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -960,00-1 339-11 2590,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,0000-13 2590,0000
Záväzky 207 236206 27695 8840,0000
Záväzky z obchodného styku 145 753145 7530,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,00000,0000-13 2590,0000
Zmena EBIT 0,00000,00001,200,0000