Miramar s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 147 3582 212 6912 081 4031 842 3851 878 750
Bežná likvidita III. stupeň 3,130,73753,481,600,3520
Časové rozlíšenie aktív 6 2427 9495 1125 3745 771
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00002 8070,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,58-1,16-0,33370,23890,2094
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,601,681,561,581,66
Celkové tržby 628 208560 484851 526715 9790,0000
Celkový dlh 1 320 3591 387 8781 267 9161 128 1381 172 105
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -152 294-13 379-170 856-189 668-62 017
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 152 29463 379170 856189 66862 017
Čistý cash flow 88 915-107 477-18 81233 05162 017
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 28 25350 726191 181-12 021-75 164
Čistý zisk 2 18614 13396 433-45 363-131 290
Čistý zisk v minulom roku 14 13396 433-45 36315 1482 185
Cudzie zdroje -826 999-824 813-810 680-714 247-706 645
Daň z príjmov 252,002 88016 4082 8820,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 88016 4082 8822 8820,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 252,002 88016 4082 8820,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 10,2622,0316,4613,5220,64
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 7,3010,2016,4413,5220,64
Doba obratu aktív 1 2751 4511 134940,871 069
Doba obratu pohľadávok 10,2622,0316,4613,5220,64
Doba splácania záväzkov 0,00006 8803 376810,60361,33
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 33,3660,4930,7270,66168,53
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00003 750532,44118,170,0000
EBIT v minulom roku 50 726191 181-12 02149 27562 951
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 28 25350 726191 181-12 021-75 164
EBITDA 313 473334 906423 065230 702184 266
EBITDA marža 0,49900,59750,49680,32220,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 313 473334 906423 065230 702184 266
Finančná páka 2,602,682,572,582,66
Finančné účty 152 29463 379170 856189 66862 017
Hrubá marža 0,51380,62980,53140,37560,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 313 217335 988762 822232 931183 684
Krátkodobé finančné výpomoci 0,000050 0000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 17 26933 59430 20526 48436 267
Krátkodobé záväzky 56 17992 26656 372138 355296 182
Krytie dlhovej služby 12,149,935,217,573,28
Materiál 0,00000,00000,00000,0000210,00
Nákladové úroky 25 81533 71378 34030 46056 126
Nákladové úroky v minulom roku 33 71378 34030 46031 24560 766
Náklady na predaný tovar 291 868203 696217 225445 811299 188
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00004 8956 09562 2990,0000
Neobežný majetok 1 971 5532 107 7691 875 2301 620 8591 774 485
Obežný majetok 169 56396 973201 061216 15298 494
Obrat obežného majetku 3,625,743,333,316,51
Odpisy 284 964284 560250 422243 714254 294
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 142 482142 280125 211121 857254 294
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 142 482142 280125 211121 8570,0000
Osobné náklady 145 456140 325136 317137 5320,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 256,00318,00243,00271,00582,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 25 28750 2948 89120 1690,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 287 150298 693346 855198 351123 004
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,45070,39750,30120,51140,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,000072,1274,244,321,14
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,222,523,321,960,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,74990,83081,170,70541,35
Pohľadávky z obchodného styku 12 29015 55330 16126 48436 267
Pohotová likvidita II. stupeň 3,130,73753,481,600,3513
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,307,6743,09-21,61-11,39
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,44-3,19-0,24011,091,10
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,61490,62720,60920,61230,6239
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,601,681,561,581,66
Pridaná hodnota 322 752353 015452 521268 918342 265
Primárna platobná neschopnosť 2,063,230,29480,76160,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,710,44552,891,370,2094
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,214,143,004,896,36
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,214,143,004,896,36
Služby 189 628116 070132 229289 594205 451
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 147 3582 212 6912 081 4031 842 3851 878 750
Spotreba materiálu… 102 24082 73178 90193 91893 737
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000050 0000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 614 620557 411839 746715 979641 453
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000700,00170 0001 2500,0000
Tržby z predaja tovaru 216,005 7546 09563 2110,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 614 404550 957663 651651 518641 453
Účtovný cash flow 88 915-107 477-18 81233 05162 017
Úročený dlh 0,000050 0000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 1,091,502,44-0,3946-1,34
Vlastné imanie 826 999824 813810 680714 247706 645
Všetky záväzky 1 320 3591 387 8781 267 9161 128 1381 172 105
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00002 8070,00000,0000
Výsledok hospodárenia 28 50951 046191 414-11 762-74 589
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 28 50951 046191 414-11 762-74 589
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 18614 13396 433-45 363-131 290
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 14 13396 433-45 36315 1482 185
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 43817 013112 841-42 481-131 288
Zásoby 0,00000,00000,00000,0000210,00
Záväzky 1 320 3591 387 8781 267 9161 128 1381 172 105
Záväzky z obchodného styku 25 28750 2948 89120 1690,0000
Zisk pred zdanením 2 43817 013112 841-42 481-131 288
Zmena EBIT 0,55700,2653-15,90-0,2440-1,19
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,0000151 2290,00004 561