RVD a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 237 970240 903232 033289 490191 440
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,28-1,28-1,27-1,34-1,22
Celkové tržby 13 99420 0548 6679 1580,0000
Celkový dlh 1 087 2321 089 6831 081 8151 139 1741 051 528
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 400-1 715-5 982-4 415-3 362
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 1001 7155 9824 4153 362
Čistý cash flow 1 1001 7155 9824 4153 362
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -482,001 483383,003 442-129 472
Čistý zisk -482,001 003-97,002 685-129 472
Čistý zisk v minulom roku 1 003-97,002 6857 71969 347
Cudzie zdroje 849 262848 780849 782849 684860 088
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00757,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00757,002 5660,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00757,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 5 1083 6447 79211 0656 762
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 3 8072 7575 8218 9476 600
Doba obratu aktív 6 2074 4309 77213 0726 883
Doba obratu pohľadávok 5 1083 6447 79211 0656 762
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000027 660
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 28 29320 03745 55951 44137 806
EBIT v minulom roku 1 483383,003 44210 28569 347
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -482,001 483383,003 442-129 472
EBITDA -430,001 560-3 619-4 712127 792
EBITDA marža -0,03070,0778-0,4176-0,51450,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -430,001 560-3 619-4 712127 792
Efektívna daňová sadzba 0,00000,32371,250,21990,0000
Finančné účty 1 1001 7155 9824 4153 362
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 3,573,523,662,944,49
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -3,57-3,52-3,66-2,94-4,49
Hrubá marža 0,10260,1366-0,4071-0,58360,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -547,001 418-3 748-4 839127 669
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 4,564,524,663,945,49
Krátkodobé finančné výpomoci 2 5000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 195 830198 148185 011245 035188 078
Krátkodobé záväzky 1 084 7321 089 6831 081 8151 139 1741 051 528
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 943 182935 653927 7851 057 1730,0000
Náklady na predaný tovar 12 55817 11012 19513 42813 876
Neobežný majetok 41 04041 04041 04040 0400,0000
Obežný majetok 196 930199 863190 993249 450191 440
Ostatné náklady na finančnú činnosť 117,00142,00129,00127,00123,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -482,001 003-97,002 685-129 472
Podiel EBIT k aktívam -0,00200,00620,00170,0119-0,6763
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,00200,00620,00170,0119-0,6763
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,07860,08550,69020,48210,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,07860,08640,69020,54620,3312
Pohľadávky z obchodného styku 145 951149 917138 219198 126183 571
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 772,06494,92142,06192,45255,83
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 4,574,524,663,945,49
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,28-1,28-1,27-1,34-1,22
Pridaná hodnota 1 4362 740-3 528-5 345-3 724
Primárna platobná neschopnosť 6,466,246,715,340,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,00200,0042-0,00040,0093-0,6763
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2 528698,51-298,93-241,768,23
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2 528698,51-298,93-241,768,23
Služby 12 55816 94111 94113 42813 643
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 237 970240 903232 033289 490191 440
Spotreba materiálu… 0,0000169,00254,000,0000233,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 5000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 13 99419 8508 6678 08310 152
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 13 99419 8508 6678 08310 152
Účtovný cash flow 1 1001 7155 9824 4153 362
Úročený dlh 2 5000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -849 262-848 780-849 782-849 684-860 088
Všetky záväzky 1 087 2321 089 6831 081 8151 139 1741 051 528
Výsledok hospodárenia -430,001 560-3 619-4 712127 792
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -430,001 560-3 619-4 712127 792
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -482,001 003-97,002 685-129 472
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 003-97,002 6857 71969 347
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -482,001 483383,003 442127 669
Záväzky 1 087 2321 089 6831 081 8151 139 1741 051 528
Záväzky z obchodného styku 943 182935 653927 7851 057 1730,0000
Zisk pred zdanením -482,001 483383,003 442127 669
Zmena EBIT -0,32503,870,11130,3347-1,87