SEHRING BRATISLAVA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 359 2131 628 9421 504 7321 112 8241 007 223
Bežná likvidita III. stupeň 2,355,554,243,261,11
Časové rozlíšenie aktív 8 525447 2941 1331 1909 179
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00007 9200,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1096-0,71760,6365-0,05390,0063
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,580,93741,31-1,44-1,42
Celkové tržby 4 401 2303 811 9333 400 9822 722 5270,0000
Celkový dlh 1 062 554788 154848 3783 621 3003 387 227
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 039-47 511-186 841-39 427-4 420
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 03947 511186 84139 4274 420
Čistý cash flow -41 472-139 330147 414-12 1054 420
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 190 951808 855644 164-149 3022 249 130
Čistý zisk 912 871745 349585 711-109 1652 201 464
Čistý zisk v minulom roku 745 349585 711-109 165-168 187-633 616
Cudzie zdroje -296 659-840 788-648 4342 508 4762 380 004
Daň z príjmov 278 08065 26930 309-70 1800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 65 26930 309-70 1802 8810,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 278 08065 26930 309-70 1800,0000
Dlhodobé pohľadávky 143 469182 817205 396221 9750,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 38,5234,3143,4238,54126,45
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 38,5234,3143,1438,49126,45
Doba obratu aktív 120,75173,37163,20153,31427,04
Doba obratu pohľadávok 51,2653,7765,7069,13126,45
Doba obratu zásob 0,00007 32510 4494 39053 804
Doba splácania záväzkov 0,00005 4455 6782 400222,93
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 33,6320,6625,1230,92299,69
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00002 9482 9111 4580,0000
EBIT v minulom roku 808 855644 164-149 302-137 184-597 000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 190 951808 855644 164-149 3022 249 130
EBITDA 1 491 2501 051 578733 914-67 9562 319 164
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 491 2501 051 578733 914-67 9562 319 164
Finančná páka 4,581,942,32-0,4436-0,4232
Finančné účty 6 03947 511186 84139 4274 420
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2183-0,5162-0,43092,252,36
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,21830,51620,4309-2,25-2,36
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 690 6201 066 869752 065-58 6252 314 891
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,27850,11920,15390,20170,7018
Krátkodobé pohľadávky 433 556322 409400 377279 775298 259
Krátkodobé záväzky 378 538194 155231 604224 464706 853
Krytie dlhovej služby 0,0000-596,4726,08-2,2648,65
Materiál 255 114102 328100 22283 65898 889
Nákladové úroky 0,0000-1 76328 14430 04347 666
Nákladové úroky v minulom roku -1 76328 14430 04328 12236 616
Náklady na predaný tovar 2 263 5942 460 2722 185 7272 241 031944 932
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000013 01414 88734 1413 222
Neobežný majetok 326 202367 746284 798159 873220 414
Obežný majetok 1 024 486813 9021 218 801951 761777 630
Obrat aktív 3,022,112,242,380,8547
Obrat neobežného majetku 12,609,3311,8216,573,91
Obrat obežného majetku 4,014,212,762,781,11
Odpisy 314 172236 34298 40684 58065 762
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 157 086118 17149 20342 29065 762
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 157 086118 17149 20342 2900,0000
Osobné náklady 644 569553 005502 798476 0480,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 630,00709,00849,001 6694 279
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,00006,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 94 291105 105118 716136 3860,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 227 043981 691684 117-24 5852 267 226
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 3,080,88650,90330,0435-0,9250
Podiel EBIT k aktívam 0,87620,49660,4281-0,13422,23
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,87620,49660,4304-0,13422,23
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,210,56370,5091-0,16817,49
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,34940,57060,42621,170,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,000074,4779,2411,96-0,0726
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,861,752,350,85770,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,921,231,960,7283-1,28
Pohľadávky z obchodného styku 433 556322 409397 763279 361298 259
Pohotová likvidita II. stupeň 1,184,212,461,430,4412
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 7,156,03-4,40-207,23538,46
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,000079,035,24-0,40290,0927
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,78170,48380,56383,253,36
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,580,93741,31-1,44-1,42
Pridaná hodnota 1 844 922969 2101 179 624408 311-84 032
Rentabilita aktív, ROA 0,67160,45760,3892-0,09812,19
Rentabilita vlastného imania, ROE 3,080,88650,90330,0435-0,9250
Rýchla likvidita I. stupeň 0,01600,24470,78010,17570,0063
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,71250,74951,16-53,291,46
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,71250,74951,16-53,291,46
Služby 1 618 2651 584 0571 476 8811 552 378806 339
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 359 2131 628 9421 504 7321 112 8241 007 223
Spotreba materiálu… 672 801696 072692 999716 890347 767
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 208 5163 437 4823 374 8512 654 842860 900
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 100 0008 0009 5005 5000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00003 61918 53040 6757 695
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 108 5163 425 8633 346 8212 608 667853 205
Účtovný cash flow -41 472-139 330147 414-12 1054 420
Úrokové krytie 0,0000-458,7922,89-4,9747,19
Vlastné imanie 296 659840 788648 434-2 508 476-2 380 004
Všetky záväzky 1 062 554788 154848 3783 621 3003 387 227
Výsledok hospodárenia 1 191 581809 564645 008-147 8222 253 402
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 191 581809 564645 008-147 8222 253 402
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 912 871745 349585 711-109 1652 201 464
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 745 349585 711-109 165-168 187-633 616
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 190 951810 618616 020-179 3452 201 464
Zásoby 441 422261 165426 187410 584474 951
Záväzky 1 062 554788 154848 3783 621 3003 387 227
Záväzky z obchodného styku 94 291105 105118 716136 3860,0000
Zisk pred zdanením 1 190 951810 618616 020-179 3452 201 464
Zmena EBIT 1,471,26-4,311,09-3,77
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 27 472-167 129-960,0062 378212 396
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 27 472-167 129-960,0062 378212 396
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 85 49713 6720,0000786,000,0000
Účtovné závierky